Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezdrasza (Ezd 3)

DZIAŁALNOŚĆ ZOROBABELA

Odbudowa ołtarza

1
Gdy nadszedł siódmy miesiąc – a Izraelici mieszkali już w miastach
swoich- wtedy zgromadził się cały lud, jak jeden mąż, w Jerozolimie.
2
A
Jozue, syn Josadaka, i bracia jego kapłani oraz Zorobabel, syn Szealtiela, i
bracia jego przystąpili do zbudowania ołtarza Boga izraelskiego, aby na nim
złożyć całopalenia, jak przepisano w Prawie Mojżesza, męża Bożego.
3
I na
dawnym fundamencie wznieśli ołtarz, podczas gdy niebezpieczeństwo groziło im
ze strony narodów pogranicznych, i złożyli na nim całopalenia dla Pana,
całopalenia poranne i wieczorne.
4
Potem obchodzili Święto Namiotów według
przepisu i złożyli ofiary codzienne w liczbie wyznaczonej, zgodnie z
wymaganą należnością codzienną.
5
Następnie – oprócz całopalenia
nieustającego – składali ofiary w szabaty, w dni nowiu i we wszystkie
święte uroczystości Pańskie oraz zawsze, gdy ktoś dał dobrowolną ofiarę dla
Pana.

Założenie fundamentów świątyni

6
Od pierwszego dnia miesiąca siódmego zaczęli składać całopalenia Panu
- ale fundamenty świątyni Pańskiej nie były jeszcze założone.
7
Dali więc
pieniędzy kamieniarzom i cieślom oraz żywności, napoju i oliwy Sydończykom i
Tyryjczykom, by sprowadzili drzewo cedrowe z Libanu morzem do Jafy na mocy
pozwolenia, udzielonego im przez Cyrusa, króla perskiego.
8
A w drugim roku
od przybycia ich do domu Bożego w Jerozolimie, w drugim miesiącu:
Zorobabel, syna Szealtiela, i Jozue, syn Josadaka, i szereg braci ich:
kapłanów i lewitów oraz wszyscy, którzy przyszli z niewoli do Jerozolimy,
zabrali się do dzieła i powołali lewitów od dwudziestego roku [życia] wzwyż
do pilnowania pracy około domu Pańskiego.
9
I przystąpił Jozue, synowie i
bracia jego: Kadmiel, Binnuj i Hodawiasz wspólnie do kierowania lewitami
wykonującymi pracę około domu Bożego: synami Chenadada, ich synami i braćmi.

10
A gdy budowniczowie założyli fundamenty świątyni Pańskiej, wtedy
wystąpili kapłani w szatach uroczystych, z trąbami, i lewici, synowie
Asafa, z cymbałami, by według zarządzenia Dawida, króla izraelskiego,
chwalić Pana;
11
i zaśpiewali, chwaląc Pana i dziękując Mu: Dobry On; na
wieki trwa Jego łaskawość dla Izraela. A cały lud podniósł na chwałę Pana
krzyk głośny, z powodu założenia fundamentów domu Pańskiego.
12
A wielu
starców spośród kapłanów, lewitów i naczelników rodów, którzy dawniej
widzieli dom pierwszy, przy zakładaniu fundamentów tego domu na ich oczach
płakało głośno; wielu natomiast z radości wybuchało głośnym krzykiem.
13
I
nie można było odróżnić głośnego krzyku radości od głośnego płaczu ludu,
albowiem lud ten podniósł wrzawę tak wielką, że głos ten było słychać z
daleka.

Zostaw wpis