Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 12)

Zagłada ludu i króla

1
Pan skierował do mnie te słowa:
2
“Synu człowieczy, mieszkasz wśród ludu
opornego, który ma oczy na to, by widzieć, a nie widzi, i ma uszy na to, by
słyszeć, a nie słyszy, ponieważ jest ludem opornym.
3
Synu człowieczy,
przygotuj sobie rzeczy na drogę zesłania, za dnia i na ich oczach, i na ich
oczach wyjdź z miejsca twego pobytu na inne miejsce. Może to zrozumieją,
chociaż to lud zbuntowany.
4
Wynieś swoje tobołki, jak tobołki zesłańca, za
dnia, na ich oczach, i wyjdź wieczorem – na ich oczach – tak jak wychodzą
zesłańcy.
5
Na ich oczach zrób sobie wyłom w murze i wyjdź przez niego!
6
Na
ich oczach włóż tobołek na swoje barki i wyjdź, gdy zmierzch zapadnie.
Zasłoń twarz, abyś nie widział kraju, albowiem ustanawiam cię znakiem dla
pokoleń izraelskich”.

7
I uczyniłem tak, jak mi rozkazano: tobołki wyniosłem za dnia, jak
tobołki zesłańca, wieczorem uczyniłem sobie rękami wyłom w murze, wyszedłem
w mroku i na ich oczach włożyłem [tobołek] na barki.
8
Rano skierował Pan do
mnie te słowa:
9
“Synu człowieczy, czy dom Izraela, lud zbuntowany, zapytał
się: “Co ty robisz?”
10
Powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Ta przepowiednia
odnosi się do władcy, będącego w Jerozolimie, i do całego domu Izraela,
który tam się znajduje.
11
Powiedz: Jestem dla was znakiem. Podobnie jak ja
uczyniłem, tak się wam stanie: Pójdą na zesłanie, w niewolę.
12
Władca,
który znajduje się wśród nich, włoży na ramiona [tobołki] w mroku i wyjdzie;
zrobią wyłom w murze, aby mógł przez niego przejść, zasłoni on twarz, aby
swymi oczami nie widział kraju.
13
Zarzucę sieć moją na niego i wpadnie w
mój niewód. Każę go przyprowadzić do Babilonu, do kraju Chaldejczyków, ale
nie będzie go mógł oglądać i tam umrze.
14
A wszystkich z jego otoczenia,
jego obrońców i wszystkie zastępy jego wojsk rozproszę na wszystkie wiatry i
miecza na nich dobędę.
15
I poznają, że Ja jestem Pan, gdy ich rozproszę
wśród narodów i rozrzucę po krajach.
16
Ale niektórych z nich, którzy ujdą
miecza, głodu i zarazy, pozostawię, aby pomiędzy narodami, do których
przybędą, opowiadali o wszystkich swoich obrzydliwościach. Wówczas poznają,
że Ja jestem Pan”.

17
Pan skierował do mnie te słowa:
18
“Synu człowieczy, z drżeniem
będziesz spożywał swój chleb, a w niepokoju i smutku będziesz pił wodę.
19

Powiedz ludowi ziemi: Tak mówi Pan Bóg do mieszkańców Jerozolimy w ziemi
izraelskiej: Chleb swój będą spożywali w smutku, a wodę będą pili w trwodze,
ponieważ ziemia ich zamieni się w pustkowie i zostanie ogołocona ze swoich
dostatków, z powodu bezprawia wszystkich jej mieszkańców.
20
Ludne miasta
zostaną opuszczone, ziemia zamieni się w pustkowie. Wówczas poznacie, że Ja
jestem Pan”.

Przysłowia ludowe

21
Pan skierował do mnie te słowa:
22
“Synu człowieczy, cóż to macie za
przysłowie o ziemi izraelskiej, które głosi:

“Dłużą się dni,
a wszystkie proroctwa zawodzą”.

23
Dlatego powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Ja sprawię, że przypowieści tej
zostanie położony kres i nie będą jej więcej powtarzać w Izraelu. Co więcej,
powiedz im:
“Nadchodzą dni, gdy każde widzenie
stanie się rzeczywistością”.

24
Nie będzie już bowiem wśród pokoleń izraelskich żadnego fałszywego
widzenia ani żadnego złudnego proroctwa,
25
gdyż Ja, Pan, przemawiam, a to,
co mówię, to stanie się niechybnie; już za dni waszych, ludu zbuntowany,
ogłoszę wyrok i wykonam go” – wyrocznia Pana Boga.

26
Potem Pan skierował do mnie te słowa:
27
“Synu człowieczy, oto
Izraelici powiadają: “Widzenie, jakie on ma, odnosi się do dni bardzo
odległych. Prorokuje o dalekiej przyszłości”.
28
Przeto powiedz im: Tak mówi
Pan Bóg: Już więcej żaden z moich wyroków nie dozna zwłoki. Cokolwiek mówię,
to mówię i wykonam” – wyrocznia Pana Boga.

Zostaw wpis