Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 16)

Symboliczna historia Izraela

1
Pan skierował do mnie te słowa:
2
“Synu człowieczy, zapoznaj Jerozolimę z
jej obrzydliwościami
3
i powiedz: Tak mówi Pan Bóg do Jerozolimy: Z
pochodzenia swego i urodzenia swego jesteś z ziemi Kanaan. Ojciec twój był
Amorytą, a matka twoja – Chetytką.
4
A twoje urodzenie: w dniu twego
przyjścia na świat nie ucięto ci pępowiny, nie obmyto cię w wodzie, aby cię
oczyścić; nie natarto cię solą i w pieluszki cię nie owinięto.
5
Żadne oko
nie okazało współczucia, aby spełnić względem ciebie jedną z tych przysług
przez litość dla ciebie. W dniu twego urodzenia wyrzucono cię na puste pole
- przez niechęć do ciebie.

6
Oto Ja przechodziłem obok ciebie i ujrzałem cię, jak szamotałeś się we
krwi. Rzekłem do ciebie, gdy byłaś we krwi: Żyj,
7
rośnij! Uczyniłem cię jak
kwiat polny. Rosłaś, wzrastałaś i doszłaś do wieku dojrzałego. Piersi twoje
nabrały kształtu i włosy twoje stały się obfitsze. Ale byłaś naga i odkryta.

8
Oto przechodziłem obok ciebie i ujrzałem cię. Był to twój czas, czas
miłości. Rozciągnąłem połę płaszcza mego nad tobą i zakryłem twoją nagość.
Związałem się z tobą przysięgą i wszedłem z tobą w przymierze – wyrocznia
Pana Boga – stałaś się moją.
9
Obmyłem cię wodą, otarłem z ciebie krew i
namaściłem olejkiem.
10
Następnie przyodziałem cię wyszywaną szatą, obułem
cię w trzewiki z miękkiej skórki, opasałem bisiorem i okryłem cię jedwabiem.

11
Ozdobiłem cię klejnotami, włożyłem bransolety na twoje ręce i naszyjnik
na twoją szyję.
12
Włożyłem też pierścień w twój nos, kolczyki w twoje uszy
i wspaniały diadem na twoją głowę.
13
Zostałaś ozdobiona złotem i srebrem,
przyodziana w bisior oraz w szaty jedwabne i wyszywane. Jadałaś najczystszą
mąkę, miód i oliwę. Stawałaś się z dnia na dzień piękniejsza i doszłaś aż do
godności królewskiej.
14
Rozeszła się twoja sława między narodami dzięki
twojej piękności, bo była ona doskonała z powodu ozdób, którymi cię
wyposażyłem – wyrocznia Pana Boga.

15
Ale zaufałaś swojej piękności i wyzyskałaś swoją sławę na to, by
uprawiać nierząd. Oddawałaś się każdemu, kto obok ciebie przechodził.
16

Nabrałaś swoich szat i sporządziłaś sobie wyżyny [z namiotami] o różnorakich
barwach i na nich uprawiałaś nierząd.
17
Wziąwszy ozdobne przedmioty z
mojego złota i z mojego srebra, które ci dałem, uczyniłaś sobie z nich
podobizny ludzkie i przed nimi grzeszyłaś nierządem.
18
Wzięłaś swe szaty
wyszywane i okryłaś je nimi, a także moją oliwę i moje kadzidło składałaś w
ofierze przed nimi.
19
Nawet mój pokarm, który ci dałem: najczystszą mąkę,
oliwę i miód, którymi cię żywiłem, ofiarowałaś przed nimi jako miłą woń. Tak
było – wyrocznia Pana Boga.
20
Brałaś też synów swoich i córki, któreś mi
urodziła, a składałaś im w ofierze na pożywienie. Czy więc znikomy jest twój
nierząd?
21
Zabijałaś przecież synów moich i paląc ich składałaś im w
ofierze.
22
A przy wszystkich tych obrzydliwościach i nierządach nie
pamiętałaś na dni twojej młodości, gdyś była naga, odkryta i gdy szamotałaś
się w swojej krwi.

23
A po tych wszystkich złościach twoich – biada, o biada tobie! -
wyrocznia Pana Boga -
24
budowałaś sobie szałasy i sporządzałaś wzniesienia
na każdym miejscu.
25
Na początku każdej drogi budowałaś sobie wzniesienie,
aby tam kalać swoją piękność i oddawałaś się każdemu przechodniowi. Mnożyłaś
coraz bardziej swoje czyny nierządne.

26
Uprawiałaś nierząd z twoimi sąsiadami Egipcjanami o ciałach
potężnych, pomnażałaś coraz bardziej swoje czyny nierządne, aby Mnie
gniewać.
27
Oto wyciągnąłem rękę przeciwko tobie i zmniejszyłem ci pokarm, i
wydałem cię na łup twoim nieprzyjaciółkom, córkom filistyńskim, które się
wstydziły twojego postępowania.
28
Uprawiałaś następnie nierząd z
Asyryjczykami, ponieważ byłaś nienasycona; oddawałaś się nierządowi z nimi,
a i tak się tym nie nasyciłaś.
29
Uprawiałaś więc znów nierząd z krajem
kupieckim Chaldejczyków i także tym się nie nasyciłaś.

30
Jakżeż słabe było twoje serce – wyrocznia Pana Boga – skoro
dopuszczałaś się takich rzeczy, godnych bezwstydnej nierządnicy,
31
skoro
budowałaś szałas na początku każdej drogi, skoro urządzałaś sobie
wzniesienia na każdym placu, a gardząc zapłatą nie byłaś podobna do
nierządnicy,
32
lecz do kobiety cudzołożnej, która zamiast swojego męża
przyjmuje obcych.
33
Wszystkim nierządnicom daje się zapłatę, a ty wszystkim
swoim kochankom dawałaś podarki i zjednywałaś ich sobie, by przychodzili do
ciebie zewsząd i uprawiali z tobą nierząd.
34
U ciebie działo się odwrotnie
niż u nierządnic: nikt nie gonił za tobą. To ty dawałaś zapłatę, a ciebie
nikt nie wynagradzał. Tak, z tobą było wprost odwrotnie.

35
Dlatego, Nierządnico, słuchaj słowa Pańskiego!
36
Tak mówi Pan Bóg:
Za to, że odsłaniałaś swą sromotę i odkrywałaś swoją nagość, uprawiając
nierząd ze wszystkimi swoimi ohydnymi bożkami, a także za krew twoich synów,
których im ofiarowałaś -
37
za to Ja zgromadzę wszystkich twoich kochanków,
w których miałaś upodobanie, i wszystkich tych, których miłowałaś, jak
również i tych wszystkich, których nienawidziłaś. Tak, Ja zgromadzę ich ze
wszystkich stron przeciwko tobie i odsłonię twą nagość przed nimi, aby
zobaczyli całą twoją nagość.
38
Będę cię sądził tak, jak się sądzi
cudzołożnice i zabójczynie. Wydam cię krwawemu gniewowi i zazdrości.
39

Wydam cię w ich ręce, a oni zniosą twoje szałasy, zniszczą twoje
wzniesienia, rozbiorą cię z twoich szat, zabiorą ci twoje klejnoty i
pozostawią cię nagą i odkrytą.
40
Zwołają przeciwko tobie zgromadzenie,
ukamienują cię i mieczami poćwiartują na części.
41
Następnie domy twoje
spalą w ogniu i wykonają na tobie wyrok na oczach wielu kobiet. Oto tak
położę kres twemu nierządowi i już więcej nie będziesz dawała podarków za
nierząd.
42
I tak uśmierzę mój gniew na ciebie i odstąpi od ciebie moja
zapalczywość. Uspokoję się i już więcej nie będę się gniewał.
43
Ponieważ
nie pamiętałaś o dniach młodości swojej i wszystkimi czynami wzbudzałaś we
Mnie gniew, tak Ja z kolei na twoją głowę sprowadzę [skutki] twego
postępowania – wyrocznia Pana Boga – nie dodasz już zbrodni do wszystkich
twoich obrzydliwości.

44
Oto każdy układający przysłowia będzie o tobie wypowiadał
następujące: “Jaka matka, taka córka”.
45
Jesteś rzeczywiście córką twej
matki, która zdradziła swego męża i dzieci; jesteś rzeczywiście siostrą
swoich sióstr, które zdradziły swoich mężów i dzieci. Matka wasza była
Chetytką, a ojciec wasz Amorytą.

46
Twoją starszą siostrą była Samaria, mieszkająca na lewo od ciebie
wraz ze swoimi córkami, a twoją młodszą siostrą była Sodoma wraz ze swoimi
córkami, mieszkająca na prawo od ciebie.
47
Tylko przez krótki czas nie
naśladowałaś ich postępowania i nie popełniałaś takich obrzydliwości jak
one. A potem w całym swym prowadzeniu się stałaś się gorsza od nich.
48
Na
moje życie – wyrocznia Pana Boga – Twoja siostra Sodoma wraz ze swymi
córkami postępowała tak, jak ty postępowałaś wraz z twymi córkami.
49
Oto
taka była wina siostry twojej, Sodomy: odznaczała się ona i jej córki
wyniosłością, obfitością dóbr i spokojną pomyślnością, ale nie wspierały
biednego i nieszczęśliwego,
50
co więcej, uniosły się pychą i dopuszczały
się tego, co wobec Mnie jest obrzydliwością. Dlatego je odrzuciłem, jak to
widziałaś.
51
Także Samaria nie dopuściła się ani połowy twoich grzechów. Ty
popełniłaś o wiele więcej obrzydliwości niż one i ty usprawiedliwiłaś twoje
siostry przez wszystkie twoje obrzydliwości, któreś popełniła.
52
Ty więc
także znoś swoją hańbę, ty, któraś usprawiedliwiała swoje siostry. Przez
twoje grzechy, które były gorsze niż ich, zostały one przez ciebie
usprawiedliwione. Zawstydź się więc i znoś swoją hańbę, albowiem
usprawiedliwiałaś swoje siostry.

53
Ja zaś odmienię ich los, los Sodomy i jej córek oraz los Samarii i
jej córek, a także twój los odmienię przy nich,
54
abyś tak hańbę swoją
nosiła i była zawstydzona z powodu wszystkiego, czegoś się dopuściła, i w
ten sposób im przyniosła pociechę.
55
Twoja siostra Sodoma i jej córki wrócą
znów do pierwotnego swego stanu. Podobnie i Samaria ze swymi córkami powróci
także do swego stanu pierwotnego. Ty i córki twoje wrócicie także do swego
stanu pierwotnego.
56
Czyż za dni twojej pychy nie było mowy w twoich ustach
o twojej siostrze Sodomie,
57
zanim hańba twoja nie została odkryta?
Podobnie jak ona jesteś teraz pośmiewiskiem dla córek Edomu i wszystkich,
którzy mieszkają dokoła, dla córek filistyńskich, które tobą gardzą.
58

Odpowiesz za swe cudzołóstwa i obrzydliwości – wyrocznia Pana Boga.

59
Tak bowiem mówi Pan Bóg: Postąpię z tobą tak, jak ty postępowałaś,
ty, któraś złamała przysięgę i zerwała przymierze.
60
Ja jednak wspomnę na
przymierze, które z tobą zawarłem za dni twojej młodości, i ustanowię z tobą
przymierze wieczne.
61
Ty zaś ze swej strony wspomnisz na swoje
postępowanie i zawstydzisz się, kiedy przyjąwszy siostry twoje tak starsze,
jak młodsze od ciebie, dam ci je za córki w myśl zawartego z tobą
przymierza.
62
Odnowię bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że Ja
jestem Pan,
63
abyś pamiętała i wstydziła się, i abyś ze wstydu ust swoich
nie otwarła wówczas, gdy ci przebaczę wszystko, coś uczyniła” – wyrocznia
Pana Boga.

Zostaw wpis