Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 24)

Proroctwo o stolicy

1
Roku dziewiątego, miesiąca dziesiątego, a dziesiątego dnia tego miesiąca,
Pan skierował do mnie te słowa:
2
“Synu człowieczy, zapisz sobie datę
dzisiejszą, tego właśnie dnia, bo król babiloński tego właśnie dnia obległ
Jerozolimę.
3
Opowiedz temu opornemu ludowi przypowieść! Powiedz do niego:
Tak mówi Pan Bóg:

Przystaw kocioł do ognia, przystaw,
i nalej jeszcze do niego wody!

4
Wrzuć do niego kawałki mięsa,
wszystkie lepsze kęsy: udziec i łopatki,
najlepszymi kośćmi go napełnij!

5
Wybierz do tego najlepsze [sztuki] z mniejszego bydła,
podłóż drwa pod spodem
i spraw, by to wrzało i kipiało,
tak by aż kości się rozgotowały.

6
Tak bowiem mówi Pan Bóg:
Biada miastu krwawemu,
zardzewiałemu kotłowi,
którego rdzy nie sposób usunąć.
Opróżniaj go kęs po kęsie;
losu nad nim nie będzie się rzucać.

7
Bo krew, którą przelało, jest pośród niego,
rozlało ją na nagiej skale,
nie wylało jej na ziemię,
aby ją przykryć prochem.

8
Oto by rozniecić gniew
i wywrzeć zemstę,
rozleję jego krew na nagiej skale,
by nie została przykryta.

9
Dlatego tak mówi Pan Bóg:
Biada miastu krwawemu!
Także i Ja chcę wznieść wielki stos.

10
Nagromadź drew, rozpal ogień,
ugotuj mięso, przypraw korzeniem,
niech kości się spalą!

11
Postaw ten kocioł pusty na węgle,
aby się rozgrzała jego miedź i rozpaliła,
aby we wnętrzu jego rozpłynęła się jego nieczystość
i by zniszczała jego rdza.

12
<Próżny trud, bo> gruba warstwa rdzy nie schodzi w ogniu.

13
Chciałem cię oczyścić z nieczystości twojej hańby, aleś ty nie chciało
zezwolić na oczyszczenie cię z twego brudu. Wobec tego nie zostaniesz
oczyszczone tak długo, dopóki nie uśmierzę mego gniewu przeciwko tobie.
14

Ja, Pan, postanowiłem. Słowo moje się spełni, wykonam je niechybnie, nie
będę miał ani litości, ani współczucia. Będziesz osądzone według twego
postępowania i według twoich złych uczynków” – wyrocznia Pana Boga.

Osobiste doświadczenia proroka

15
Pan skierował do mnie te słowa:
16
“Synu człowieczy, oto zabieram ci
nagle radość twych oczu, ale nie lamentuj ani nie płacz, ani nie pozwól, by
płynęły ci łzy.
17
Wzdychaj w milczeniu, nie przywdziewaj żałoby jakby po
umarłym, zawiąż sobie zawój dokoła głowy, sandały włóż na nogi, nie
przysłaniaj brody, nie spożywaj chleba żałoby!”
18
Mówiłem do ludu mego
rano, a wieczorem umarła mi żona, i uczyniłem rano tak, jak mi rozkazano.
19

A lud mówił do mnie: “Czy nie wyjaśnisz nam, co znaczy dla nas to, co
czynisz?”
20
Wówczas powiedziałem do nich: Pan skierował do mnie te słowa:

21
“Powiedz domowi Izraela: Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja pozwalam bezcześcić
świątynię moją, dumę waszej potęgi, radość waszych oczu, tęsknotę waszych
serc. Synowie wasi i córki wasze, których opuściliście, od miecza poginą.
22

Wy zaś tak uczynicie, jak Ja uczyniłem: brody nie będziecie przysłaniać,
nie będziecie spożywać chleba żałoby,
23
ale mając zawoje na głowach i
sandały na nogach, nie będziecie narzekać ani płakać. Będziecie schnąć z
powodu nieprawości waszych i będziecie wzdychać jeden przed drugim.
24

Ezechiel będzie dla was znakiem. To, co on uczynił, będziecie i wy czynili,
gdy to nastąpi. I poznacie, że Ja jestem Pan.

25
O tak, synu człowieczy, prawdą jest, że w ów dzień, w którym zabiorę
im to, co stanowiło ich siłę, ich dumną ozdobę, radość ich oczu, tęsknotę
ich serc – ich synów i córki -
26
że w ów dzień przyjdzie do ciebie zbieg,
by donieść o tym twoim uszom.
27
W ów dzień otworzą się usta twoje przed
zbiegiem, aby mówić. Będziesz mówił i nie będziesz już niemy: Będziesz dla
nich znakiem i poznają, że Ja jestem Pan”.

Zostaw wpis