Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 27)

Lament nad upadkiem Tyru

1
Pan skierował do mnie te słowa:
2
“A ty, synu człowieczy, podnieś lament
nad Tyrem
3
i powiedz Tyrowi, który mieszka nad zalewami morskimi i prowadzi
handel z narodami na licznych wyspach: Tak mówi Pan Bóg:

Tyrze, tyś powiedział: Jestem okrętem
o doskonałej piękności.

4
W sercu morza są twoje granice,
budowniczy nadali ci doskonałą piękność.

5
Z cyprysów Seniru pobudowano wszystkie twoje krawędzie,
brano cedry Libanu, by maszt ustawić na tobie.

6
Z dębów Baszanu wykonano ci wiosła,
pokład twój ozdobiono kością słoniową, wykładaną w drzewie cedrowym
z wysp kittejskich.

7
Bisior ozdobny z Egiptu stanowił twoje żagle,
by służyć ci za banderę.
Fioletowa i czerwona purpura z wysp Elisza
były twoim nakryciem.

8
Mieszkańcy Sydonu i Arwadu
służyli ci za wioślarzy,
mędrcy z Semeru byli u ciebie:
oni to byli twoimi żeglarzami,

9
a biegli w rzemiośle starcy z Gebal tam byli,
aby naprawiać twoje uszkodzenia.

Wszystkie morskie okręty zawijały do ciebie, aby prowadzić z tobą handel.
10

Mieszkańcy Persji, Lud i Put służyli w twoim wojsku jako wojownicy. Tarcze
i hełmy zawieszali u ciebie. Dodawali ci świetności.
11
Synowie Arwadu i
twoje wojsko stali dokoła na twych wałach, a strażnicy na twoich wieżach;
wieszali swe tarcze na twoich murach, czyniąc piękność twą doskonałą.
12

Tarszisz prowadził z tobą handel z powodu mnóstwa twoich wszystkich bogactw.
Srebro, żelazo, cynę i ołów dostarczano ci drogą wymiany za twe towary.
13

Jawan, Tubal i Meszek prowadzili z tobą handel: dostarczając za twe towary
niewolników i wyroby z brązu.
14
Z Bet-Togarma dostarczano ci drogą wymiany
za twe towary konie pociągowe, wierzchowce i muły.
15
Mieszkańcy Dedanu
prowadzili z tobą handel i niezliczone wyspy należały do twoich klientów.
Dawali ci jako zapłatę kość słoniową i drzewo hebanowe.
16
Edom prowadził z
tobą handel z powodu mnogości twoich wyrobów: dostarczano ci drogą wymiany
za twe towary kamienie szlachetne, purpurę, różnobarwne tkaniny, bisior,
korale i rubiny.
17
Juda i kraj Izraela prowadzili z tobą handel: za twe
towary dostarczali ci pszenicę z Minnit, wosk i miód, i oliwę, i balsam.
18

Damaszek prowadził z tobą handel dzięki mnogości twoich wyrobów i mnogości
twego wszelakiego bogactwa: wino z Chelbon i wełnę z Sachar [w zamian ci
dostarczano].
19
Dan i Jawan począwszy od Uzzal drogą wymiany za twe towary
dostarczały ci wyroby żelazne, cynamon i trzcinę.
20
Dedan był dla ciebie
dostawcą czapraków.
21
Arabia i wszyscy książęta Kedaru byli kupcami dla
ciebie, handlowali z tobą owcami, baranami i kozłami.
22
Kupcy z Szeby i
Rama prowadzili z tobą handel: dostarczali ci drogą wymiany za twe towary
najlepszy balsam oraz wszelkiego rodzaju drogie kamienie i złoto.
23
Charan,
Kanne, Edon, kupcy z Saby, Aszszur i Kilmad prowadzili z tobą handel.
24

Handlowali z tobą bogatymi sukniami, płaszczami z fioletowej purpury -
różnokolorowymi materiałami i dywanami tkanymi wielobarwnie, skręcanymi i
mocnymi sznurami. Tym handlowali z tobą.

25
Okrętami z Tarszisz zwożono do ciebie towary.
Stałeś się więc bogatym i wielce sławnym
w sercu mórz.

26
Wioślarze twoi wprowadzili cię na pełne morze,
ale wiatr wschodni złamał cię w sercu mórz.

27
Twoje bogactwo, twoje towary i twoje ładunki,
twoi sternicy i twoi żeglarze,
naprawiający twoje okręty i twoi klienci,
wszyscy twoi wojownicy przebywający u ciebie
i cały twój lud znajdujący się u ciebie
utoną w głębi morza w dniu twego upadku.

28
Na głośny krzyk twoich żeglarzy
drżą wały morskie.

29
Wszyscy, którzy wiosłują, zstępują ze swoich statków;
żeglarze i wszyscy sternicy morscy pozostają na lądzie.

30
Głośno lamentują nad tobą, podnosząc gorzkie wołanie,
posypują głowy ziemią i tarzają się w popiele.

31
Przez wzgląd na ciebie golą sobie głowy i przywdziewają wory.
Płaczą nad tobą w ucisku serca, skarżąc się gorzko.

32
Podnoszą nad tobą lament serdeczny i narzekają:
“Któż jak Tyr został zniszczony w sercu mórz?”

33
Gdy towary twe szły poza morze, syciłeś wiele narodów.
Dzięki mnogości dóbr twoich i twoich towarów
bogaciłeś królów ziemi.

34
Teraz zostałeś rozbity przez morskie fale
i leżysz w morskiej toni.
Twoje towary i wszyscy twoi mieszkańcy
zatonęli razem z tobą.

35
Wszyscy mieszkańcy wysp zdumiewają się nad tobą,
a królowie ich zdjęci strachem trwożą się bardzo.

36
Kupcy z różnych narodów gwiżdżą nad tobą;
stałeś się postrachem,
i na zawsze zostałeś unicestwiony”.

Zostaw wpis