Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 28)

Przeciw władzy Tyru

1
Pan skierował do mnie te słowa:
2
“Synu człowieczy, powiedz władcy Tyru:

Tak mówi Pan Bóg:
Ponieważ serce twoje stało się wyniosłe,
powiedziałeś: “Ja jestem Bogiem, ja zasiadam na Boskiej stolicy,
w sercu mórz” – a przecież ty jesteś tylko człowiekiem a nie Bogiem,

i rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu.

3
Oto jesteś mędrszy od Danela,
żadna tajemnica nie jest ukryta przed tobą.

4
Dzięki swej przezorności i sprytowi
zdobyłeś sobie majątek,
a nagromadziłeś złota i srebra w swoich skarbcach.

5
Dzięki swojej wielkiej przezorności, dzięki swoim zdolnościom kupieckim,

pomnożyłeś swoje majętności
i serce twoje stało się wyniosłe z powodu twego majątku.

6
Dlatego tak mówi Pan Bóg:
Ponieważ rozum swój chciałeś mieć równy
rozumowi Bożemu,

7
oto dlatego sprowadzam na ciebie
cudzoziemców – najsroższych spośród narodów.
Oni dobędą mieczy przeciwko urokowi twojej mądrości i zbezczeszczą twój
blask.

8
Zepchną cię do dołu, i umrzesz
śmiercią nagłą
w sercu mórz.

9
Czy będziesz jeszcze mówił:
“Ja jestem Bogiem” –
w obliczu swoich oprawców.
Przecież będziesz tylko człowiekiem, a nie Bogiem
w ręku tego, który cię będzie zabijał.

10
Umrzesz śmiercią nieobrzezanych
z ręki cudzoziemców,
ponieważ Ja to postanowiłem” – wyrocznia Pana Boga.

Upadek króla Tyru

11
Pan skierował do mnie te słowa:
12
“Synu człowieczy, podnieś lament
nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Pan Bóg:
Byłeś odbiciem doskonałości,
pełen mądrości i niezrównanie piękny.

13
Mieszkałeś w Edenie, ogrodzie Bożym;
okrywały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie:
rubin, topaz, diament,
tarszisz, onyks, beryl,
szafir, karbunkuł, szmaragd,
a ze złota wykonano okrętki
i oprawy na tobie,
przygotowane w dniu twego stworzenia.

14
Jako wielkiego cheruba
opiekunem ustanowiłem cię
na świętej górze Bożej,
chadzałeś pośród błyszczących kamieni.

15
Byłeś doskonały w postępowaniu swoim
od dni twego stworzenia,
aż znalazła się w tobie nieprawość.

16
Pod wpływem rozkwitu twego handlu
wnętrze twoje napełniło się uciskiem i zgrzeszyłeś,
wobec czego zrzuciłem cię z góry Bożej
i jako cherub opiekun zniknąłeś
spośród błyszczących kamieni.

17
Serce twoje stało się wyniosłe
z powodu twej piękności,
zanikła twoja przezorność
z powodu twego blasku.
Rzuciłem cię na ziemię,
wydałem cię królom na widowisko.

18
Mnóstwem twoich przewin,
nieuczciwością twego handlu
zbezcześciłeś swoją świątynię.
Sprawiłem, że ogień wyszedł z twego wnętrza,
aby cię pochłonąć,
i obróciłem cię w popiół na ziemi
na oczach tych wszystkich, którzy na ciebie patrzyli.

19
Wszystkie spośród narodów, które cię znały,
zdumiały się nad tobą.
Stałeś się dla nich postrachem.
Przestałeś istnieć na zawsze”.

Przeciwko Sydonowi

20
Pan skierował do mnie te słowa:
21
“Synu człowieczy, obróć się ku
Sydonowi i prorokuj przeciwko niemu:
22
Mów: Tak mówi Pan Bóg:
Oto występuję przeciwko tobie, Sydonie!
Chcę być uwielbionym pośród ciebie.
Poznają, że Ja jestem Pan,
gdy nad nim wykonam sądy moje i ukażę się mu jako Święty.

23
Ześlę na niego zarazę
i krew na jego ulice,
a zabici będą upadać w jego środku
pod razami miecza [podniesionego] na niego zewsząd.
I poznają, że Ja jestem Pan.

Izrael wybawiony od narodów pogańskich

24
A dla domu Izraela nie będzie już więcej ani ciernia raniącego, ani żądła
zadającego ból ze strony tych wszystkich, którzy mieszkają dokoła, którzy
ich nienawidzili, i poznają, że Ja jestem Pan.

25
Tak mówi Pan Bóg: Kiedy zgromadzę dom Izraela spośród narodów
pogańskich, wśród których został rozproszony, w nim będę uwielbiony na
oczach narodów pogańskich. Będą mieszkać na swojej ziemi, którą dałem słudze
memu, Jakubowi.
26
Będą na niej mieszkać bezpiecznie, będą budować domy i
uprawiać winnice; będą mieszkać bezpiecznie, podczas gdy nad wszystkimi
dokoła, którzy ich nienawidzili, Ja będę wykonywać sądy. I poznają, że Ja
jestem Pan, ich Bóg”.

Zostaw wpis