Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 32)

Lament nad faraonem

1
W roku jedenastym, miesiącu dwunastym, pierwszego dnia miesiąca, Pan
skierował do mnie te słowa:
2
“Synu człowieczy, podnieś lament nad faraonem,
królem egipskim, i powiedz mu:

Młody lwie wśród narodów, skończyłeś się,
a byłeś jak krokodyl w morzu,
prychałeś swymi nozdrzami,
mąciłeś wodę swymi łapami
i wzburzałeś jego fale.

3
Tak mówi Pan Bóg:
Rozciągnę moje sidła nad tobą
w zgromadzeniu wielu narodów
i wyciągnę cię moją siecią.

4
Rzucę cię na ląd
i cisnę na powierzchnię pól,
i sprawię, że na tobie zamieszkają wszystkie ptaki powietrzne,
a każdy zwierz dziki tobą się nasyci.

5
Ciało twe rozrzucę po górach
i wypełnię doliny twoją padliną.

6
Ziemię twego wylewu napoję twoją krwią aż do gór
i napełnią się tobą wąwozy.

7
Gdy gasnąć będziesz, zasłonię niebiosa
i zaciemnię ich gwiazdy.
Słońce zakryję chmurami,
a księżyc nie da swego blasku.

8
Wszystkie ciała świecące na niebie
ze względu na ciebie zaciemnię
i wprowadzę ciemność na twoją ziemię –
wyrocznia Pana Boga.

9
Zaniepokoję serce wielu narodów, gdy twoich jeńców zaprowadzę pomiędzy
narody, do krajów, których nie znasz.
10
U wielu narodów wzbudzę grozę, a
królowie ich przerażą się z twego powodu, gdy mieczem moim świsnę przed ich
oczami, i będą nieustannie drżeć w obawie o życie swoje w dzień twojego
upadku.
11
Albowiem tak mówi Pan: Przyjdzie na ciebie miecz króla Babilonu.

12
Powalę mnóstwo twych [poddanych] mieczami bohaterów:
oni wszyscy należą do najgroźniejszych ludów.
Zniszczą dumę Egiptu
i zginie całe jego mnóstwo.

13
Wszystkie jego zwierzęta wygubię
na brzegu wielkich wód
i już nie zamąci ich stopa człowieka
ani zamąci kopyto bydła.

14
Potem uspokoję ich wody
i sprawię, że ich rzeki jak oliwa popłyną
– wyrocznia Pana Boga.

15
Gdy kraj egipski obrócę w pustynię,
a ziemia pozbawiona zostanie tego, co ją napełnia,
gdy pobiję wszystkich mieszkańców,
wtedy poznają, że Ja jestem Pan.

16
Oto lament, który podniosą córki narodów, zaśpiewają go nad Egiptem i nad
całą jego ludnością” – wyrocznia Pana Boga.

Zejście faraona do Szeolu

17
W roku dwunastym, miesiącu pierwszym, piętnastego dnia miesiąca, Pan
skierował do mnie te słowa:
18
“Synu człowieczy, biadaj nad ludnością Egiptu
i każ jej zstąpić do świata podziemnego, jej i córkom potężnych ludów, do
tych, którzy zstąpili do dołu.
19
Kogóż przewyższyłaś zaletami? Zstąp i
połóż się wśród nieobrzezanych.

20
Polegną wśród pobitych mieczem; [miecz] został wydany: bierzcie go i
całą jego ludność.
21
Wtedy powiedzą do niego mocarni bohaterowie ze środka
Szeolu: razem ze swymi pomocnikami zstępują do dołu i będą leżeć wśród
nieobrzezanych, razem z tymi, których miecz pobije.
22
Tam jest Aszszur i
wszystkie jego hufce, wokół jego grobu – to wszyscy pobici, polegli od
miecza.
23
Ich groby położone są w najgłębszym dole, a jego hufce są wokół
jego grobu – to wszyscy pobici, polegli od miecza, ci, którzy szerzyli
postrach w kraju żyjących.
24
Tam jest Elam i całe jego mnóstwo wokół jego
grobu – to wszyscy pobici, polegli od miecza, którzy zstąpili nieobrzezani
do świata podziemnego, oni, którzy postrach szerzyli w kraju żyjących, hańbę
cierpią z tymi, którzy zstąpili do dołu.
25
Pośród pobitych zgotowano mu
leże i całe jego mnóstwo jest wokół jego grobu. Wszyscy ci są nieobrzezani,
pobici mieczem, albowiem strach przed nimi szerzył się w kraju żyjących, a
teraz cierpią swą hańbę z tymi, którzy zstąpili do dołu; pośród pobitych
zostali umieszczeni.
26
Tam jest Meszek, Tubal i całe ich mnóstwo wokół ich
grobu, wszyscy nieobrzezani, mieczem pobici, albowiem postrach szerzyli w
kraju żyjących.
27
A leżą oni nie przy bohaterach, którzy padli w czasach
pradawnych, którzy w pełnej zbroi bojowej zstąpili do Szeolu, którym
podłożono ich miecze pod głowy, a ich tarcze na ich kości, gdyż byli
postrachem dla bohaterów w kraju żyjących.
28
A <ty będziesz rzucony> pośród
nieobrzezanych <i będziesz musiał leżeć> wśród tych, co mieczem zostali
pobici.

29
Tam jest Edom, jego królowie i wszyscy jego książęta, których pomimo
ich bohaterskich czynów położono wśród tych, co mieczem zostali pobici,
spoczywają oni przy nieobrzezanych, przy tych, którzy zstąpili do dołu.
30

Tam są wszyscy władcy Północy i wszyscy Sydończycy, którzy zstąpili wraz z
pobitymi, okryci hańbą pomimo strachu, jaki szerzyły ich bohaterskie czyny;
teraz leżą nieobrzezani przy tych, co mieczem zostali pobici, i cierpią swą
hańbę z tymi, którzy zstąpili do dołu.

31
Zobaczy ich faraon i pocieszać się będzie całym swym mnóstwem. Faraon
i całe jego wojsko polegnie od miecza – wyrocznia Pana Boga.
32
Ponieważ
strach szerzył on w kraju żyjących, dlatego rzucą go, by leżał pośród
nieobrzezanych, przy tych, co od miecza polegli: faraon i całe jego mnóstwo”
- wyrocznia Pana Boga.

Zostaw wpis