Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 33)

PRZYWRÓCENIE KRÓLESTWA BOŻEGO

Prorok stróżem Izraela

1
Pan skierował do mnie te słowa:
2
“Synu człowieczy, przemów do swoich
rodaków i powiedz im: Jeśli na jakiś kraj sprowadzam miecz, a jego
mieszkańcy wybiorą sobie jakiegoś męża i wyznaczą go na stróża,
3
on zaś
widzi, że miecz przychodzi na kraj, i w trąbę dmie, i ostrzega lud,
4
ale
ktoś, choć słyszy dźwięk trąby, nie pozwala się ostrzec, tak że miecz
nadchodzi i zabija go, to on sam winien jest swej śmierci.
5
Dźwięk trąby
usłyszał, nie dał się jednak ostrzec; niech spadnie na niego wina za własną
śmierć. Tamten jednak, kto przestrzegł, ocalił samego siebie.
6
Jeśli
jednakże stróż widzi, że przychodzi miecz, a nie dmie w trąbę, i lud nie
jest ostrzeżony, i przychodzi miecz, i zabija kogoś z nich, to ten ostatni
porwany jest wprawdzie z własnej winy, ale winą za jego śmierć obarczę
stróża.

7
Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to,
byś słysząc z mych ust napomnienia przestrzegał ich w moim imieniu.
8
Jeśli
do występnego powiem: “Występny musi umrzeć” – a ty nic nie mówisz, by
występnego sprowadzić z jego drogi – to on umrze z powodu swej przewiny, ale
odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie.
9
Jeśli jednak ostrzegłeś
występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje
od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę.

Nawrócenie i zatwardziałość

10
Ty, o synu człowieczy, mów do domu Izraela: Powiadacie tak:
“Zaprawdę, nasze przestępstwa i grzechy nasze ciążą na nas, my wskutek nich
marniejemy. Jak możemy się ocalić?”
11
Powiedz im: Na moje życie! -
wyrocznia Pana Boga. Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby
występny zawrócił ze swej drogi i żył. Zawróćcie, zawróćcie z waszych złych
dróg! Czemuż to chcecie zginąć, domu Izraela?
12
Ty, o synu człowieczy,
powiedz swoim rodakom: Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, wtedy gdy
on zgrzeszy, a występek występnego nie zgubi, gdy się on nawróci ze swego
występku, natomiast sprawiedliwy nie zdoła pozostać przy życiu wtedy, gdy
zgrzeszy.
13
Jeśli powiem sprawiedliwemu: “Pozostaniesz z pewnością przy
życiu”, a on zadufany w swej sprawiedliwości popełnia zbrodnię, to już nie
będzie pamięci całej jego sprawiedliwości, i z powodu zbrodni, której się
dopuścił, ma umrzeć.
14
A kiedy powiem do występnego: “Z pewnością umrzesz”,
on zaś odwróci się od swego grzechu i zacznie postępować według prawa i
sprawiedliwości:
15
oddaje zastaw, zwraca, co porwał, żyje według praw,
które dają życie, nie dopuszczając się zbrodni, to z pewnością zostanie on
przy życiu i nie umrze.
16
Żaden z popełnionych przez niego grzechów nie
będzie mu poczytany. Postępuje według prawa i sprawiedliwości, ma więc
pozostać przy życiu.

17
Mówią jednak twoi rodacy: “Nie jest słuszne postępowanie Pana”,
podczas gdy właśnie ich postępowanie słuszne nie jest.
18
Jeśli odstąpi
sprawiedliwy od sprawiedliwości swojej i popełniać będzie zbrodnie, to ma za
to umrzeć.
19
Jeśli odstąpi występny od swojego występku i postępować będzie
według prawa i sprawiedliwości, to ma za to zostać przy życiu.
20
A wy
powiadacie: “Postępowanie Pana nie jest słuszne”. Będę sądził każdego z was,
domu Izraela, według jego postępowania”.

Zdobycie miasta

21
W jedenastym roku od uprowadzenia naszego, w dziesiątym miesiącu,
dnia piątego tego miesiąca, przybył do mnie zbieg z Jerozolimy z
doniesieniem: “Miasto jest zdobyte”.
22
I spoczęła na mnie ręka Pańska
wieczorem przed przybyciem zbiega, i otworzyła mi usta rano, moje usta
otwarły się i nie byłem już niemy.

Zniszczenie kraju

23
Wówczas Pan skierował do mnie te słowa:
24
“Synu człowieczy,
mieszkańcy tych ruin w ziemi Izraela mówią tak: “Abraham był tylko sam jeden
i zawładnął krajem, a nas jest wielu, nam dana jest ona w posiadanie”.

25
Dlatego powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Jadacie z krwią, podnosicie
oczy ku swym bożkom, przelewacie krew, a chcielibyście zawładnąć krajem?
26

Ufacie swemu mieczowi, dopuszczacie się obrzydliwości, każdy z was bezcześci
żonę bliźniego swego i chcielibyście zawładnąć krajem?
27
Tak powiedz do
nich. Tak mówi Pan Bóg: Na moje życie! – ci, którzy są w ruinach, mają paść
od miecza, a którzy są na wolnym polu, tych oddaję dzikim zwierzętom na
pożarcie, a którzy przebywają na wyżynach górskich i w pieczarach, mają
umrzeć od zarazy.
28
I uczynią kraj pustynią i pustkowiem, jego pyszna
świetność będzie miała kres, a góry Izraela będą leżały odludne; nikt
tamtędy nie będzie przechodził.
29
I poznają, że Ja jestem Pan, gdy kraj
uczynię pustynią i pustkowiem z powodu wszystkich obrzydliwości, których się
dopuścili.

Lud wobec Proroka

30
Synu człowieczy, twoi rodacy opowiadają o tobie przy murach i bramach
swych domów i mówią jeden do drugiego: “Pójdźcież i posłuchajcie, co też to
za słowo, które wychodzi od Pana”.
31
I przychodzą do ciebie jak na zebranie
ludowe, siadają przed tobą i słuchają twoich słów; jednakże według nich nie
postępują, bo kłamstwa są w ich ustach, według nich oni postępują, a serce
ich ciągnie ich do zysku.
32
Oto jesteś dla nich jak ten, co śpiewa o
miłości, ma piękny głos i doskonały instrument: słuchają oni twoich słów,
jednakże według nich nie postępują.
33
Kiedy jednak wszystko się wypełni -
oto już się spełnia – wtedy poznają, że pośród nich był prorok”.

Zostaw wpis