Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 41)

1
Potem wprowadził mnie do głównej budowli i zmierzył filary: były
szerokie na sześć łokci z jednej i na sześć łokci z drugiej strony.
2

Szerokość drzwi: dziesięć łokci, a boczne ściany drzwi miały pięć łokci z
jednej i pięć łokci z drugiej strony; i zmierzył jej długość: czterdzieści
łokci, oraz jej szerokość: dwadzieścia łokci.

3
Potem wstąpił do wnętrza i zmierzył filar przy wejściu: dwa łokcie,
oraz szerokość wejścia: sześć łokci, i boczne ściany wejścia: siedem łokci z
jednej i z drugiej strony.
4
I zmierzył jego długość: dwadzieścia łokci,
oraz szerokość: dwadzieścia łokci po przedniej stronie głównej budowli. I
powiedział do mnie: “Jest to Święte Świętych”.

Cele boczne

5
I zmierzył mur świątyni: sześć łokci, i szerokość przybudowy: cztery
łokcie wokół świątyni.
6
I sale boczne, po kolei trzy razy; były też odstępy
w murze – który zwrócony jest ku wnętrzu, ku salom bocznym – mającym służyć
za podpory; jednakże w ścianie świątyni nie było podpór.
7
A budynki boczne
rozszerzały się ku górze, albowiem galerie wiodły wokoło domu, dlatego
szerokość u góry była większa, a od dolnego pokoju bocznego wstępowało się
do średniego i do górnego.
8
I widziałem wokół świątyni wzniesione
podwyższenie. Podwaliny bocznych budynków wynosiły pełny pręt: sześć łokci.

9
Grubość muru zewnętrznego przybudowy, tak jak i pozostałej przestrzeni,
wynosiła pięć łokci. Pomiędzy bocznymi budynkami świątyni
10
oraz pomiędzy
celami szerokość wynosiła dwadzieścia łokci wokół świątyni.
11
Bramy
przybudowy wychodziły na wolną przestrzeń, jedna brama na północ, druga
brama zaś na południe, a szerokość wolnego miejsca wynosiła pięć łokci
dokoła.

Budowla zachodnia

12
Budowla zaś, która leżała przed odgrodzonym obszarem na stronie
zachodniej, miała szerokość siedemdziesięciu łokci, mur budynku miał grubość
wynoszącą pięć łokci wokoło i długość dziewięćdziesiąt łokci.
13
Potem
zmierzył świątynię: miała ona długość stu łokci, a odgrodzony obszar i
budynek wraz z jego murami – długość stu łokci.
14
Szerokość strony
przedniej świątyni z odgrodzonym obszarem na wschodzie – sto łokci.
15

Następnie zmierzył długość budynku przed odgrodzonym obszarem w tylnej
części świątyni z jego murami z jednej i z drugiej strony: sto łokci.

Ozdoby wnętrza

Główna budowla i część najbardziej wewnętrzna oraz przedsionek,
16
progi
oraz zakratowane okna i portyki wokoło trzech pokoi naprzeciwko progu były
pokryte drzewem hebanowym, wokół od ziemi do okien, okna jednakże były
okratowane.
17
Nad wejściem do części najbardziej wewnętrznej i na zewnątrz
oraz na ścianach wokoło, wewnątrz i na zewnątrz,
18
były wyobrażenia
cherubów i palm, a mianowicie po jednej palmie pomiędzy dwoma cherubami;
każdy cherub miał dwie twarze,
19
jedną twarz ludzką, zwróconą w stronę
palmy po jednej stronie, i twarz lwa, zwróconą w stronę palmy po drugiej
stronie: tak było zrobione na całej świątyni dokoła.
20
Od ziemi aż ponad
wejście były umieszczone cheruby oraz palmy,
21
główna budowla miała
czworokątny słup przy drzwiach.

Ołtarz z drewna. Drzwi

Przed przybytkiem było coś, co wyglądało jak
22
ołtarz z drewna, wysoki
na trzy łokcie, dwa łokcie długi i szeroki na dwa łokcie, a rogi jego, jego
podstawy i jego ściany były z drewna. I powiedział do mnie: “To jest stół,
który stoi przed Panem”.
23
Główna budowla miała dwoje drzwi i sanktuarium

24
miało dwoje drzwi; drzwi miały dwa skrzydła ruchome: dwa skrzydła – jeden
drzwi i dwa skrzydła drugie drzwi.
25
A na nich, na drzwiach głównej
budowli, wyobrażone były cheruby i palmy; wykonane tak jak na ścianach, a
okap z drewna był przed salą na zewnątrz,
26
okratowane zaś okna i palmy
były z jednej i drugiej strony na bocznych ścianach przedsionka. Także
boczne pokoje świątyni miały ochronne dachy.

Zostaw wpis