Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 45)

Podział kraju

1
Kiedy będziecie dzielić losem kraj na posiadłości dziedziczne, macie
zastrzec Panu, jako świętą daninę, z kraju świętą część, długą na
dwadzieścia pięć tysięcy [prętów] i szeroką na dwadzieścia tysięcy [prętów];
ma to być w jego całym obszarze teren święty.
2
Z tego należeć będzie do
przybytku kwadrat wielkości pięćset na pięćset [prętów] dokoła, a na
pięćdziesiąt łokci dokoła będzie miejsce wolne.
3
A z tego obwodu odmierzysz
[obszar o długości] dwudziestu pięciu tysięcy [prętów] i szerokości
dziesięciu tysięcy [prętów]; na tym ma stać najświętszy przybytek.
4
To ma
być święta część kraju; ma ona należeć do kapłanów pełniących służbę przy
przybytku, którzy się gromadzą po to, by służyć Panu; ma to być miejsce dla
domów i wolne miejsce na pastwiska dla ich trzód.
5
A obszar długi na
dwadzieścia pięć tysięcy [prętów] i szeroki na dziesięć tysięcy [prętów] ma
należeć do lewitów, którzy pełnią służbę przy świątyni, to ma być ich
własność razem z miastami – na mieszkanie.
6
A jako własność miasta macie
wyznaczyć obszar szeroki na pięć tysięcy [prętów], a długi na dwadzieścia
pięć tysięcy [prętów], odpowiednio do zastrzeżonej świętej części. To ma
należeć do całego domu Izraela.
7
A władcy [macie wydzielić obszar] po obu
stronach świętej części oraz własności miasta, wzdłuż świętej części i
wzdłuż własności miejskiej po stronie zachodniej na zachód i po stronie
wschodniej na wschód, długości odpowiadającej poszczególnym działom od
granicy zachodniej do granicy wschodniej
8
kraju. To ma przypaść mu w
udziale jako własność w Izraelu po to, by władcy już nie uciskali mojego
ludu, ale pozostawili kraj domowi Izraela według jego pokoleń.
9
Tak mówi
Pan Bóg: Niechże wam to wystarczy, wy, władcy Izraela! Połóżcie kres
gwałtowi i uciskowi, a wypełniajcie prawo i sprawiedliwość! Zaprzestańcie
obdzierania ludu mojego! – wyrocznia Pana Boga.
10
Będziecie używali
sprawiedliwej wagi i sprawiedliwej efy, i sprawiedliwej bat.
11
Efa i bat
mają mieć jednakową miarę, tak, by bat obejmowała dziesiątą część chomera i
efa obejmowała dziesiątą część chomera.
12
Sykl ma wynosić dwadzieścia ger;
minę ma stanowić dwadzieścia syklów, dwadzieścia pięć syklów i piętnaście
syklów.

Daniny na kult

13
Oto święta danina, którą będziecie uiszczali: szósta część efy z
chomera pszenicy, szósta część efy z chomera jęczmienia -
14
ustalona ilość
oliwy wynosi dziesiątą część bat z kor, a dziesięć bat stanowi kor -
15

także jedna owca z trzody, liczącej dwieście owiec, jako danina od
wszystkich pokoleń izraelskich na ofiarę z pokarmów, całopalenie i ofiarę
pojednania, aby na nich dokonać obrzędu przebłagania – wyrocznia Pana Boga.

16
Cały lud w kraju winien tę daninę uiścić na ręce władcy Izraela.
17
Każdy
natomiast władca ma się troszczyć o całopalenie, ofiarę z pokarmów i z
płynów na święta, dni nowiu, szabaty i na wszystkie uroczystości ludu
izraelskiego. On ma się troszczyć o ofiarę przebłagalną, ofiarę z pokarmów,
o całopalenie i ofiarę biesiadną – aby dom Izraela oczyścić z grzechu.

Święto Paschy

18
Tak mówi Pan Bóg: W miesiącu pierwszym, dnia pierwszego miesiąca,
weźmiesz jednego młodego cielca bez skazy, aby dokonać oczyszczenia
świątyni.
19
Kapłan zaś weźmie z krwi ofiary przebłagalnej i pokropi nią w
kierunku drzwi świątyni, ku czterem rogom podstawy ołtarza, ku drzwiom bramy
wewnętrznego dziedzińca.
20
Podobnie będziecie czynić w miesiącu siódmym,
dnia pierwszego miesiąca, z powodu tych, którzy bądź na skutek słabości,
bądź na skutek niewiedzy zbłądzili, i tak oczyścicie świątynię.
21
W
miesiącu pierwszym, dnia czternastego tego miesiąca, będziecie święcili
Paschę. Przez siedem dni winno się spożywać chleby niekwaszone.
22
Władca
zaś winien w tym dniu jako ofiarę przebłagalną – za siebie i za cały lud
kraju – złożyć młodego cielca.
23
W ciągu tych siedmiu dni winien on jako
całopalenie złożyć dla Pana siedem młodych cielców, siedem baranów,
zwierzęta bez skazy, codziennie przez siedem dni, a jako ofiarę przebłagalną
codziennie jednego kozła.
24
Jako ofiarę z pokarmu ma on po jednej efie
złożyć przy ofierze z młodego cielca i barana, a także hin oliwy z efy.
25
w
miesiącu zaś siódmym, dnia piętnastego tegoż miesiąca, z powodu święta
ofiaruje to samo, w ciągu siedmiu dni, jak również ofiarę przebłagalną,
całopalenie, ofiarę z pokarmu i oliwę.

Zostaw wpis