Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 47)

Źródło świątyni

1
Następnie zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto
wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia
strona świątyni była skierowana ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej
strony świątyni na południe od ołtarza.
2
I wyprowadził mnie przez bramę
północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej,
skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni,
na południe od ołtarza.
3
Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku
wschodnim; miał on w ręku pręt mierniczy, odmierzył tysiąc łokci i kazał mi
przejść przez wodę; woda sięgała aż do kostek.
4
Następnie znów odmierzył
tysiąc [łokci] i kazał mi przejść przez wodę: sięgała aż do kolan; i znów
odmierzył tysiąc [łokci] i kazał mi przejść: sięgała aż do bioder;
5
i znów
odmierzył jeszcze tysiąc [łokci]: był tam już potok, przez który nie mogłem
przejść, gdyż woda była za głęboka, była to woda do pływania, rzeka, przez
którą nie można było przejść.
6
Potem rzekł do mnie: “Czy widziałeś to, synu
człowieczy?” I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki.
7
Gdy się
odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew.

8
A On rzekł do mnie: “Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i
rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe.
9

Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok
wpłynie, pozostają przy życiu: będą tam też niezliczone ryby, bo
dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione.
10
Będą nad nimi
stać rybacy począwszy od Engaddi aż do En-Eglaim, będzie to miejsce na
zakładanie sieci i będą tam ryby równe rybom z wielkiego morza, w
niezliczonej ilości.
11
Ale jego błota i zalewy nie zostaną uzdrowione, one
są pozostawione dla soli.
12
A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu
stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których
owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda
dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich
liście za lekarstwo”.

Granice kraju

13
Tak mówi Pan Bóg: “To jest granica, w której obrębie podzielicie kraj
pomiędzy dwanaście pokoleń Izraela jako ich dziedzictwo. Dla Józefa dwie
części.
14
Wy wszyscy będziecie posiadali po równej części, albowiem
podnosząc rękę przysiągłem dać go waszym przodkom, a więc kraj ten
przypadnie w udziale wam jako dziedzictwo.
15
Oto granice kraju: na północy
od Wielkiego Morza w kierunku Chetlon aż do Wejścia do Chamat: Sedada,
16

Berota, Sibraim, które leży pomiędzy granicami Damaszku a granicami Chamat,
aż do Chasor-Enon, które leży na granicy Chauranu.
17
Tak prowadzi granica
od morza do Chasor-Enon, podczas gdy obszar koło Damaszku i obszar koło
Chamat pozostają na północy, to jest część północna.
18
To jest granica
wschodnia: biegnie ona pomiędzy Chauranem a Damaszkiem, pomiędzy Gileadem a
krajem Izraela, Jordan ma stanowić granicę aż do Morza Wschodniego koło
Tamar; to jest granica wschodnia.
19
To jest granica południowa w stronę
Negebu: biegnie ona od Tamar aż do Meriba koło Kadesz, wzdłuż rzeki do
Wielkiego Morza. To jest część południowa w stronę Negebu.
20
To jest
granica zachodnia: Wielkie Morze stanowi granicę aż do tego miejsca, gdzie
naprzeciw znajduje się Wejście do Chamat; to jest granica zachodnia.

21
Kraj ten podzielicie sobie według dwunastu pokoleń Izraela.
22

Podzielicie go przez losowanie jako dziedzictwo dla was i dla obcokrajowców,
którzy mieszkają pośród was i którzy zrodzili synów pomiędzy wami; uważać
ich macie za zrodzonych wśród synów Izraela, razem z wami jako pokolenia
Izraela będą losować dziedzictwo,
23
a mianowicie w pokoleniu, w którym
mieszka obcokrajowiec, przydzielicie mu jego dziedzictwo – wyrocznia Pana
Boga.

Zostaw wpis