Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 5)

1
Synu człowieczy, weź sobie ostry miecz i użyj go jako brzytwy i ogol nim
sobie głowę i brodę: następnie weź dokładną wagę i podziel [ogolone włosy].

2
Jedną ich część spalisz w ogniu w obrębie miasta, gdy nadejdą dni
oblężenia; potem weźmiesz następną część i posiekasz ją mieczem dokoła, a
trzecią część rozrzucisz z wiatrem, ponieważ miecza dobędę na nich.
3
Weź z
nich tylko małą ilość i zawiń w poły swego płaszcza.
4
Z tych weźmiesz
jeszcze trochę i wrzucisz je do ognia, aby w nim spłonęły: z tego wyjdzie
ogień na cały dom Izraela.
5
Tak mówi Pan Bóg: Oto jest Jerozolima, którą
umieściłem między poganami, otoczona obcymi krajami.
6
Ale wystąpiła przeciw
moim prawom z większą przewrotnością aniżeli poganie i przeciw moim ustawom
bardziej aniżeli kraje, które ją otaczają, ponieważ wzgardzili Izraelici
moimi prawami i nie postępowali według moich ustaw.

7
Dlatego tak mówi Pan Bóg: Ponieważ byliście bardziej zbuntowani niż
poganie, którzy was otaczają, i nie postępowaliście według moich ustaw, i
nie strzegliście moich praw, a nawet nie przestrzegaliście praw narodów,
które was otaczają -
8
dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto i Ja występuję
przeciwko tobie i na oczach pogan wykonam na tobie wyrok.
9
Z powodu twoich
obrzydliwości dokonam na tobie tego, czegom nigdy nie czynił i już nigdy nie
uczynię.
10
Dlatego ojcowie będą jedli synów pośrodku ciebie, a synowie jeść
będą swoich ojców; wykonam nad tobą sądy: wszystkie resztki twoje rozsieję
na wszystkie wiatry.
11
Dlatego – na moje życie – wyrocznia Pana Boga:
Oświadczam, ponieważ świątynię moją splugawiłaś wszystkimi twoimi ohydami i
wszystkimi twymi obrzydliwościami, Ja także odrzucę bez oglądania się na
litość i Ja także nie będę oszczędzał.
12
Jedna trzecia twoja pomrze od
zarazy i zginie pośrodku ciebie od głodu; jedna trzecia padnie wokół ciebie
od miecza, a jedną trzecią rozpędzę na wszystkie wiatry, nadto miecza nad
nimi dobędę.
13
Wtedy uśmierzy się mój gniew. Uspokoję na nich moją
zapalczywość i zaniecham gniewu. Potem poznają, że Ja, Pan, przemówiłem w
mojej zapalczywości, gdy dałem upust mojemu gniewowi na nich.
14
Zrobię z
ciebie pustynię i pośmiewisko narodów, które cię otaczają, na oczach
wszystkich przechodniów.
15
Staniesz się przedmiotem pośmiewiska i
szyderstwa, ostrzeżeniem i postrachem dla narodów, które cię otaczają, gdy
wykonam na tobie wszystkie sądy w gniewie i zapalczywości, i srogich karach.
Ja, Pan, powiedziałem.
16
Gdy wyślę przeciwko wam strzały głodu jako
niszczycielki, które mają za cel zagładę, gdy je wyślę na waszą zagładę,
pomnożę między wami głód i złamię wam podporę chleba.
17
Ześlę na was głód
i dzikie zwierzęta, które cię osierocą; i mór, i śmierć gwałtowna przyjdzie
na ciebie, i miecz sprowadzę na ciebie. Ja, Pan, powiedziałem”.

Zostaw wpis