Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 6)

Przeciw wzgórzom izraelskim

1
Pan skierował do mnie to słowo:
2
“Synu człowieczy, zwróć się ku górom
izraelskim i prorokuj przeciwko nim.
3
Powiedz: Wzgórza izraelskie,
słuchajcie słowa Pana Boga. Tak mówi Pan Bóg do wzgórz, do pagórków, do
strumieni i do dolin: Oto sprowadzę na was miecz i zniszczę wasze wyżyny.
4

Wasze ołtarze opustoszeją, a wasze stele słoneczne zostaną rozbite; waszych
poległych rzucę przed bożków.
5
<Trupy synów Izraela położę przed waszymi
bożkami>, kości ich porozrzucam wokół waszych ołtarzy.
6
Gdziekolwiek byście
tylko mieszkali, miasta opustoszeją, a wyżyny zniszczeją, tak że wasze
ołtarze zostaną opuszczone i zniszczone, bożki wasze zdruzgotane i
porozbijane, a wasze stele słoneczne połamane w kawałki, a dzieła wasze
unicestwione.
7
Pośrodku was padną polegli i poznacie, że Ja jestem Pan.

8
Ale pozostawię wam przy życiu tych, którzy ujdą miecza pogan, gdy
rozproszę was po obcych krajach.
9
Ci, którzy pozostaną przy życiu, będą
pamiętali o Mnie pośród obcych narodów, dokąd zostaną uprowadzeni. Gdy zetrę
ich serce wiarołomne, które Mnie opuściło, i oczy ich nierządne,
rozglądające się za bożkami, wtedy będą żywili odrazę do samych siebie z
powodu złości, które popełnili wszystkimi swoimi obrzydliwościami.
10
I
poznają, że Ja jestem Pan i że nie na próżno mówiłem, iż na nich sprowadzę
to nieszczęście”.

Grzechy Izraela

11
Tak mówi Pan: “Klaskaj w dłonie i tupaj nogą, i wołaj: Biada z powodu
wszystkich obrzydliwości domu Izraela, który padnie od miecza, głodu i
zarazy.
12
Ten, co jest daleko, umrze od zarazy; ten, co jest blisko,
polegnie od miecza, a ten, co pozostanie i będzie oblężony, umrze z głodu. I
tak uśmierzę na nich mój gniew.
13
Poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasi
zabici będą leżeli pokotem u stóp swoich bożków, wokół ich ołtarzy, na
każdym pagórku, na wszystkich szczytach gór, pod każdym drzewem zielonym i
pod każdym rozłożystym terebintem, gdzie składali ofiarę o miłej woni
wszystkim swoim bożkom.
14
Wyciągnę rękę przeciwko nim i zamienię kraj ten w
ziemię pustą i dziką, począwszy od pustyni aż do Ribla, wszędzie, gdzie
mieszkają, i poznają, że Ja jestem Pan”.

Zostaw wpis