Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 7)

Bliski koniec

1
Pan skierował do mnie to słowo:
2
“Ty zaś, synu człowieczy, powiedz: Tak
mówi Pan Bóg do ziemi izraelskiej: Koniec, koniec nadchodzi dla czterech
krańców ziemi.
3
Teraz przychodzi kres na ciebie. Wysyłam gniew mój
przeciwko tobie, aby cię osądzić według twoich dróg i ciebie uczynić
odpowiedzialną za wszystkie twoje obrzydliwości.
4
Oko moje nie okaże
litości dla ciebie i nie pominę cię, ale ciebie uczynię odpowiedzialną za
twoje drogi, a twoje obrzydliwości będą pośród ciebie [ujawnione] i
poznacie, że Ja jestem Pan”.

5
Tak mówi Pan Bóg: “Oto nadchodzi jedno nieszczęście za drugim.
6

Koniec nadszedł, nadszedł koniec dla ciebie, oto nadszedł.
7
Nadszedł dla
ciebie zgubny los, o ty, mieszkańcu ziemi! Nadszedł czas, bliski jest dzień
utrapienia, a nie radosnych pląsów na wzgórzach.
8
Teraz wyleję mój gniew na
ciebie i moją zapalczywość uśmierzę na tobie. Będę cię sądził według twoich
dróg, obciążając cię wszystkimi twymi obrzydliwościami.
9
Oko moje nie okaże
litości, nie będę oszczędzał, ale według twojego postępowania otrzymasz
odpłatę, a twoje obrzydliwości będą pośród ciebie [ujawnione] i poznacie, że
Ja jestem Pan, który uderza.

10
Oto ów dzień, oto nadchodzi. Wyszedł zgubny los, kwitnie
niesprawiedliwość, pycha się rozwija.
11
Gwałt stał się berłem
niesprawiedliwości. <Nic po nich nie pozostanie, nic z ich bogactwa, nic z
ich krzyków, żaden ślad po ich wspaniałości>.
12
Nadchodzi czas, zbliża się
ów dzień. Kupujący niech się nie cieszy, a sprzedawca niech się nie smuci,
gniew bowiem zapłonął przeciwko wszystkim.
13
Sprzedawca bowiem nie wróci
już do rzeczy sprzedanej, nawet jeśli pozostanie jeszcze przy życiu, gdyż
gniew nad ogółem nie ustanie i nikt z powodu swej niegodziwości nie będzie
mógł ocalić życia.
14
Dmijcie w surmy, chwytajcie za broń, lecz nikt do boju
nie ruszy; albowiem gniew mój obejmuje wszystko.

Grzechy Izraela

15
Miecz – na zewnątrz, a mór i głód – wewnątrz. Kto znajdzie się na
polu, zginie od miecza, a tego, co w mieście pozostanie, głód i mór
pochłoną.
16
Ci, którzy będą się ratowali ucieczką, na górach staną się
podobni do gołębi z dolin. Wszyscy będą jęczeć, każdy z powodu swej
niegodziwości.
17
Wszystkie ręce opadną i wszystkie kolana rozmiękną jak
woda.
18
Przywdzieją wory, okryje ich strach, na wszystkich twarzach pojawi
się wstyd i na wszystkich głowach łysina.
19
Srebro swoje porzucą na ulice,
a złoto ich upodobni się do nieczystości. <Ich srebro i złoto nie zbawi ich
w dzień gniewu Pana>. Głodu swojego tym nie nasycą ani nie napełnią swych
wnętrzności, ponieważ były dla nich pobudką do grzechu.
20
Ich drogocenna
ozdoba posłużyła im ku pysze i z niej uczynili sobie swoje ohydne obrazy,
swoje bożki. Dlatego zamienię je dla nich w nieczystość.
21
Wydam je w ręce
cudzoziemców na łup, a miejscowym złoczyńcom na grabież, aby je
zbezcześcili.
22
I odwrócę od nich oblicze moje, mój skarb zostanie
zbezczeszczony. Wtargną do niego zbójcy, aby go zbezcześcić.

23
Zrób sobie kajdany, ponieważ kraj ten pełen jest krwawych wyroków, a
miasto pełne gwałtów.
24
Sprowadzę najokrutniejsze narody, aby zajęły ich
domy. Położę kres pysze możnych, a świętości ich zostaną zbezczeszczone.
25

Nadchodzi groza. Będą szukać ratunku, a nie znajdą go.
26
Klęska za klęską
spada, wieść okrutna nadchodzi jedna za drugą. Będą domagać się od proroka
objawienia, lecz kapłanowi zabraknie nauki, a starszym rady.
27
Król będzie
chodził w żałobie, książę okryje się przerażeniem, a ręce ludu ziemi
drętwieć będą. Postąpię z nimi według ich dróg i na podstawie ich praw
sądzić ich będę. I poznają, że Ja jestem Pan”.

Zostaw wpis