Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Hioba (Hi 11)

Pierwsza mowa Sofara: Nawróć się!

Jesteś zuchwały

1
Wówczas zabrał głos Sofar z Naamy i tak rzekł:

2
“Czyż nie dostanie odprawy gaduła,
a wymowny człowiek ma słuszność?

3
Czy mężowie zamilkną słysząc brednie,
czy szyderstwo nie otrzyma nagany?

Bóg ci grzech udowodni

4
Rzekłeś: “Nauka moja czysta,
niewinny jestem w Twych oczach”.

5
Lecz gdyby Bóg przemówił
i zaczął z tobą rozmawiać,

6
objawił ci tajniki rozumu,
gdyż wieloraka to mądrość:
poznałbyś, ile Bóg ci zapomniał.

Niezgłębiona wielkość Boga

7
Czy dosięgniesz głębin Boga,
dotrzesz do granic Wszechmocnego?

8
Wyższe nad niebo. Przenikniesz?
Głębsze niż Szeol. Czy zbadasz?

9
Powierzchnią dłuższe od ziemi
i szersze nawet od morza.

10
Gdy przechodzi, nakłada więzy,
woła na sąd, kto zabroni?

11
Ludzie podstępni są Mu jawni,
widzi zło, bo uważa.

Nawróć się, a zaznasz szczęścia

12
Lekkoduch niech się hamuje,
a płochy niech wejdzie w siebie.

13
Gdy będziesz miał wierne serce,
do Niego wzniesiesz swe ręce,

14
gdy odsuniesz dłonie od występku
i nie ścierpisz grzechu w namiocie -

15
to głowę podniesiesz: bez winyś;
staniesz się mocnym: bez lęku.

16
Cierpienie twe pójdzie w niepamięć,
jak deszcz miniony je wspomnisz.

17
Życie roztoczy swój blask jak południe,
mrok się przemieni w poranek.

18
Pełen nadziei, ufności,
odpoczniesz bezpiecznie strzeżony.

19
Nikt nie zakłóci spokoju,
a wielu ci będzie schlebiało.

20
Lecz oczy występnych osłabną,
nie znajdą dla siebie schronienia,
ufność ich – wyzionąć ducha”.

Zostaw wpis