Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Hioba (Hi 2)

Druga rozmowa szatana z Bogiem

1
Pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stawić się przed Panem,
poszedł i szatan z nimi, by stanąć przed Panem.
2
I rzekł Pan do szatana:
“Skąd przychodzisz?” Szatan odpowiedział Panu: “Przemierzałem ziemię i
wędrowałem po niej”.
3
Rzekł Pan szatanowi: “Zwróciłeś uwagę na sługę mego,
Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by był tak prawy,
sprawiedliwy, bogobojny i unikający zła jak on. Jeszcze trwa w swej
prawości, choć mnie nakłoniłeś do zrujnowania go, na próżno”.
4
Na to szatan
odpowiedział Panu: “Skóra za skórę. Wszystko, co człowiek posiada, odda za
swoje życie.
5
Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego kości i ciała. Na
pewno Ci w twarz będzie złorzeczył”.
6
I rzekł Pan do szatana: “Oto jest w
twej mocy. Życie mu tylko zachowaj!”

Hiob dotknięty chorobą trądu

7
Odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego i obsypał Hioba trądem
złośliwym, od palca stopy aż do wierzchu głowy.
8
[Hiob] wziął więc skorupę,
by się nią drapać siedząc na gnoju.
9
Rzekła mu żona: “Jeszcze trwasz mocno
w swej prawości? Złorzecz Bogu i umieraj!”
10
Hiob jej odpowiedział: “Mówisz
jak kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie
możemy?” W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami.

Odwiedziny trzech przyjaciół

11
Usłyszeli trzej przyjaciele Hioba o wszystkim, co na niego spadło, i
przyszli, każdy z nich z miejscowości swojej: Elifaz z Temanu. Bildad z
Szuach i Sofar z Naamy. Porozumieli się, by przyjść, boleć nad nim i
pocieszać go.
12
Skoro jednak spojrzeli z daleka, nie mogli go poznać.
Podnieśli swój głos i zapłakali. Każdy z nich rozdarł swe szaty i rzucał
proch w górę na głowę.

13 Siedzieli z nim na ziemi siedem dni i siedem nocy, nikt nie wyrzekł
słowa, bo widzieli ogrom jego bólu.

Zostaw wpis