Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Hioba (Hi 25)

Trzecia mowa Bildada: Potęga Boga a słabość człowieka

Bóg stworzył świat

1
Wtedy zabrał głos Bildad z Szuach i rzekł:

2
“Z Nim panowanie i groza,
na niebie ustalił porządek.

3
Czy siły Jego kto zliczy?
Na kogo nie stawia zasadzki?

Człowiek – robaczkiem

4
Czy człowiek jest sprawiedliwy w oczach Boga,
a syn niewiasty – bezgrzeszny?

5
Jeśli niejasny i księżyc,
gwiazdy przed Nim nieczyste,

6
tym więcej człowiek – ten robak,
i syn człowieczy – znikomość”.

Zostaw wpis