Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Hioba (Hi 28)

Hymn o mądrości

Przejawy ludzkiej mądrości

1
Istnieje kopalnia srebra
i miejsce, gdzie płuczą złoto.

2
Dobywa się z ziemi żelazo,
kamienie na miedź przetapiają,

3
kres się kładzie ciemności,
przeszukuje się wszystko dokładnie,
kamień i mroki, i zmierzch.

4
Na odludziu kopią chodniki,
hen tam, gdzie noga się gubi,
zawieszeni kołyszą się samotni.

5
Ziemię, skąd chleb pochodzi,
od dna pustoszą jak ogniem,

6
bo kamień i szafir zawiera
z ziarnkami złota zmieszany.

7
Drapieżnik nie zna tam ścieżki,
nie widzi jej oko sępa;

8
nie dojdzie tam dumne zwierzę,
nawet i lew tam nie dotrze.

9
By wyciągnąć ręce po krzemień,
do gruntu przewraca się góry,

10
w skale się kuje chodniki,
a oko otwarte na wszelką kosztowność;

11
tamuje się źródła rzek,
by skarby wydobyć na powierzchnię.

Nieznana droga do mądrości

12
A skąd pochodzi mądrość
i gdzie jest siedziba wiedzy?

13
Człowiek nie zna tam drogi,
nie ma jej w ziemi żyjących.

14
Otchłań mówi: “Nie we mnie”.
“Nie u mnie” – tak morze dowodzi.

Bezcenna jej wartość

15
Nie daje się za nią złota,
zapłaty nie waży się w srebrze,

16
nie płaci się za nią złotem z Ofiru,
ni sardoniksem rzadkim, ni szafirem.

17
Złoto i szkło jej nierówne,
nie wymienisz jej na złote naczynie;

18
nie liczy się kryształ i koral,
perły przewyższa posiadanie mądrości.

19
I topaz z Kusz nie dorówna,
najczystsze złoto nie starczy.

Bóg sam ją posiada

20
Skąd więc pochodzi mądrość
i gdzie jest siedziba wiedzy?

21
Zakryta dla oczu żyjących,
i ptakom powietrznym nieznana.

22
Podziemie i Śmierć oświadczają:
“Nie doszło tu echo jej sławy”.

23
Droga tam Bogu wiadoma,
On tylko zna jej siedzibę;

24
On przenika krańce ziemi,
bo widzi wszystko, co jest pod niebem;

25
określił potęgę wiatru,
ustalił granice wodzie.

26
Gdy wyznaczał prawo deszczowi,
a drogę wytyczał piorunom,

27
wtedy ją widział i zmierzył,
wtenczas ją zbadał dokładnie.

28
A do człowieka powiedział:
“Bojaźń Boża – zaiste mądrością,
roztropnością zaś – zła unikanie”.

Zostaw wpis