Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Hioba (Hi 37)

1
A na to drży moje serce,
zda się, że z piersi wyskoczy.

2
Tego huku pilnie słuchajcie,
grzmotu, co z ust Jego wychodzi.

3
Pod całym niebem latać każe błyskawicy,
po krańce ziemi jej światło.

4
Potem nastaje huk straszny,
to grzmot zesłał Wszechmocny;
nie wstrzymał go,
bo ciągle go słychać.

5
A Bóg cudownie grzmi swoim głosem,
działając cuda niepojęte.

Różne zjawiska atmosferyczne

6
Śniegowi mówi: “Padaj na ziemię!”,
ulewie i deszczowi: “Bądźcie mocne!”

7
Ludzi zamyka po domach,
by każdy rozważał Jego dzieła.

8
Zwierzęta zaszyte w kryjówkach
nocują w swych legowiskach.

9
Burza przychodzi z komory,
zima [nadciąga] z północy,

10
mróz dany z tchnienia Bożego
i lodem ścięta powierzchnia wody.

11
Blask Jego chmury rozpędza,
słońce rozprasza obłoki.

12
Tu i tam ono krąży,
idzie, by spełnić zlecenia.
Wszystkie nakazy [wykona]
na całej powierzchni ziemi,

13
jako upomnienie czy łaska
lub jako miłosierdzie wysłane.

Bezsilność człowieka

14
Posłuchaj, Hiobie, zaczekaj!
A cuda Boże zrozumiesz.

15
Czy wiesz, jak Bóg rozkazuje,
jak świeci z chmur błyskawicą?

16
Czy wiesz, jak w powietrzu mgły wiszą?
Te cuda są pełne mądrości.

17
Ubranie twoje gorące,
gdy ziemia spoczywa bez wiatru.

18
Potrafisz z Nim niebiosa rozciągać,
twarde jak lustro z metalu?

Bogu nie zdołam odpowiedzieć

19
Poucz nas, co Mu odpowiedzieć,
w ciemności nie możemy się bronić.

20
Czy trzeba Mu zgłosić: “Chcę mówić”?
Musi Mu człowiek powiedzieć, że ginie?

Niedostępny majestat Boży

21
Nie widać teraz światłości,
jaśnieje poza chmurami.
Zawieje wiatr i je rozpędzi.

22
Z północy przychodzi blask złoty,
to Boga straszliwy majestat.

23
Wszechmocny jest – któż Go dosięże?
Pełen potęgi, świętości,
bogaty w prawość, nie w ucisk.

24
Stąd Go się ludzie lękają.
Nie zważa na wszystkich mądrych sercem”.

Zostaw wpis