Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Hioba (Hi 38)

MOWA BOGA

Pierwsza mowa Boga: Mądrość Boża widoczna w świecie

Wystąpienie Boga

1
I z wichru Pan odpowiedział Hiobowi tymi słowami:

2
“Któż tu zaciemnić chce zamiar
słowami nierozumnymi?

3
Przepasz no biodra jak mocarz!
Będę cię pytał – pouczysz Mnie.

Czy pomagałeś w stworzeniu świata…

4
Gdzieś był, gdy zakładałem ziemię?
Powiedz, jeżeli znasz mądrość.

5
Kto wybadał jej przestworza?
Wiesz, kto ją sznurem wymierzył?

6
Na czym się słupy wspierają?
Kto założył jej kamień węgielny

7
ku uciesze porannych gwiazd,
ku radości wszystkich synów Bożych?

…i przy stworzeniu morza?

8
Kto bramą zamknął morze,
gdy wyszło z łona wzburzone,

9
gdym chmury mu dał za ubranie,
za pieluszki ciemność pierwotną?

10
Złamałem jego wielkość mym prawem,
wprawiłem wrzeciądze i bramę.

11
I rzekłem: “Aż dotąd, nie dalej!
Tu zapora dla twoich nadętych fal”.

Czy rozkazujesz zorzy?

12
Czyś w życiu rozkazał rankowi,
wyznaczył miejsce jutrzence,

13
by objęła krańce ziemi,
usuwając z niej grzeszników?

14
Zmienia się jak pieczętowana glina,
barwi się jak suknia.

15
Grzesznikom światło odjęte
i strzaskane ramię wyniosłe.

Czy znasz granice ziemi?

16
Czy dotarłeś do źródeł morza?
Czy doszedłeś do dna Otchłani?

17
Czy wskazano ci bramy śmierci?
Widziałeś drzwi do ciemności?

18
Czy zgłębiłeś przestrzeń ziemi?
Powiedz, czy znasz to wszystko?

Gdzie mieszka światło?

19
Gdzie jest droga do spoczynku światła?
A gdzie mieszkają mroki,

20
abyś je zawiódł do ich przestworzy
i rozpoznał drogę do ich domu?

21
Jeśli to wiesz, to wtedyś się rodził,
a liczba twych dni jest ogromna.

Czy znasz zbiorniki niebieskie?

22
Czy dotarłeś do zbiorników śniegu?
Czy widziałeś zbiorniki gradu?

23
Na czasy gniewu je chowam,
na dzień utarczki i wojny.

24
Czy nie tędy światło zachodzi,
rozsyłając błyskawice po świecie?

Jaki początek deszczu?

25
Kto kopał kanały ulewie
lub drogę chmurze ze grzmotem,

26
by padał deszcz na pustkowiu,
w pustyni zupełnie bezludnej,

27
chcąc pustynię bezludną nasycić,
zasilić rosnącą tam trawę?

28
Czy deszcz także ma ojca?
A kto zrodził krople rosy?

29
Z czyjego łona lód wyszedł?
Kto rozmnożył szron z nieba?

30
Jak to woda krzepnie na kamień,
powierzchnia głębiny się ścina?

Czy rządzisz gwiazdami i pogodą?

31
Czy połączysz gwiazdy Plejad?
Rozluźnisz więzy Oriona?

32
Czy wypuścisz o czasie Gwiazdę Poranną?
I wywiedziesz Niedźwiedzicę z dziećmi?

33
Czy znane ci prawa niebios,
czy wyjaśnisz ich pismo na ziemi?

34
Czy głos swój podniesiesz do chmur,
by cię ulewa przykryła?

35
Czy poślesz pioruny i pójdą
ze słowem: “Jesteśmy do usług”?

36
Kto ibisowi dał mądrość,
a rozum dał kogutowi?

37
Kto mądrze policzy chmury,
w niebiosa zgromadzi wodę,

38
gdy gleba stwardnieje na bryłę,
a pola zamienią się w grudy?

Bóg żywi lwiątka i kruki

39
Czy lwicy zdobyczy nałowisz,
nasycisz żarłoczność lwiątek,

40
gdy one mieszkają w kryjówkach,
w gęstwinach czekają wieczoru?

41
Kto żeru dostarcza krukowi,
gdy młode do Boga wołają,
gdy błądzą ogromnie zgłodniałe?

Zostaw wpis