Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Hioba (Hi 4)

Pierwsza mowa Elifaza: Potrzeba ufności w Bogu

Dziwienie się postępowaniu Hioba

1
Teraz zabrał głos Elifaz z Temanu i tak rzekł:

2
“Wolno pomówić? Przykro ci?
Lecz któż się wstrzyma od słów stwierdzonych doświadczeniem?

3
Tyś przecież wielu pouczał,
wzmacniałeś omdlałe ręce,

4
twe słowa krzepiły słabych,
wspierałeś kolana zachwiane.

5
Gdy teraz przyszło na ciebie, tyś słaby,
strwożony, gdy ciebie dotknęło.

6
Czy bogobojność już nie jest twą ufnością,
a nadzieją – doskonałość dróg twoich?

Bóg jest sprawiedliwy

7
Przypomnij, czy zginął kto prawy?
Gdzie sprawiedliwych zgładzono?

8
O ile wiadomo, złoczyńca,
który sieje nieprawość, zbiera z niej plon.

9
Od gniewu Boga on ginie,
upada od gniewu Jego oburzenia:

10
ryk lwa, wrzask lwicy,
łamią się i zęby lwiątek;

11
lew ginie z braku łupu,
a małe lwicy idą w rozsypkę.

Nocne widzenie

12
Doszło mnie tajemne słowo,
jakiś szmer przyjęło me ucho

13
w zgłębianiu nocnych rozmyślań,
gdy sen człowiekiem owładnął.

14
Strach mnie ogarnął i drżenie,
że wszystkie się kości zatrzęsły,

15
tchnienie mi twarz owionęło,
włosy się na mnie zjeżyły.

16
Stał. Nie poznałem twarzy.
Jakaś postać przed mymi oczami.
Szelest. I głos dosłyszałem:

Nikt bez winy przed Bogiem

17
“Czyż u Boga człowiek jest niewinny,
czy u Stwórcy śmiertelnik jest czysty?”

18
Wszak On sługom swoim nie ufa:
i w aniołach braki dostrzega.

19
A cóż mieszkańcy glinianych lepianek,
których podstawy na piasku? –
Łatwiej ich zgnieść niż mola.

20
Od rana do zmroku wyginą,
bez sławy przepadną na wieki.

21
Czy ich mieszkanie nie runie?
Umrą, lecz nie w mądrości.

Zostaw wpis