Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Hioba (Hi 42)

ODPOWIEDŹ HIOBA

1
Hiob na to odpowiedział Panu, i rzekł:

2
“Wiem, że Ty wszystko możesz,
co zamyślasz, potrafisz uczynić.

3
Kto przesłania zamiar nierozumnie?
O rzeczach wzniosłych mówiłem.
To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem.

4
Posłuchaj, proszę. Pozwól mi mówić!
Chcę spytać. Racz odpowiedzieć!

5
Dotąd Cię znałem ze słyszenia,
obecnie ujrzałem Cię wzrokiem,

6
stąd odwołuję, co powiedziałem,
kajam się w prochu i w popiele”.

ZAKOŃCZENIE

Bóg gani przyjaciół Hioba

7
Skoro Pan te słowa powiedział do Hioba, przemówił i do Elifaza z
Temanu: “Zapłonąłem gniewem na ciebie i na dwóch przyjaciół twoich, bo nie
mówiliście o Mnie prawdy, jak sługa mój, Hiob.
8
Weźcie teraz siedem
młodych cielców i siedem baranów, idźcie do sługi mego, Hioba, i złóżcie
ofiarę całopalną za siebie. Mój sługa, Hiob, będzie się za was modlił. Ze
względu na niego nic złego wam nie zrobię, choć nie mówiliście prawdy o
Mnie, jak sługa mój, Hiob”.

9
Poszli więc, Elifaz z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naamy.
Uczynili, jak mówił im Pan, a Pan miał wzgląd na Hioba.

Hiob przywrócony do dawnego stanu

10
I Pan przywrócił Hioba do dawnego stanu, gdyż modlił się on za swych
przyjaciół. Pan oddał mu całą majętność w dwójnasób.

11
Przyszli do niego wszyscy bracia, siostry i dawni znajomi, jedli z
nim chleb w jego domu i ubolewali nad nim, i pocieszali go z powodu
nieszczęścia, jakie na niego zesłał Pan. Każdy mu dał jeden srebrny
pieniądz i jedną złotą obrączkę.

12
A teraz Pan błogosławił Hiobowi, tak że miał czternaście tysięcy
owiec, sześć tysięcy wielbłądów, tysiąc jarzm wołów i tysiąc oślic.

13
Miał jeszcze siedmiu synów i trzy córki.

14
Pierwszą nazwał Gołębicą, drugą Kasją, a trzecią Rogiem Antymonu.
15

Nie było w całym kraju kobiet tak pięknych jak córki Hioba. Dał im też
ojciec dziedzictwo między braćmi.

16
I żył jeszcze Hiob sto czterdzieści lat, i widział swych potomków – w
całości cztery pokolenia.
17
Umarł Hiob stary i pełen lat.

Zostaw wpis