Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Hioba (Hi 8)

Pierwsza mowa Bildada: Potęga Boża w służbie sprawiedliwości

Kara nasuwa myśl o grzechu jako o przyczynie

1
Bildad ze Szuach na to tak odpowiedział:

2
“Jak długo chcesz mówić w ten sposób?
Twe słowa gwałtowne jak wicher,

3
Czyż Bóg nagina prawo,
Wszechmocny zmienia sprawiedliwość?

4
A jeśli synowie zgrzeszyli
i oddał ich w moc ich występku?

Upokórz się, a zyskasz szczęście

5
Radzę do Boga się zwrócić,
o łaskę do Wszechmocnego.

6
Jeśliś jest czysty, niewinny,
to czuwać będzie nad tobą,
uczciwy twój dom odbuduje.

7
Skromny byłby początek,
lecz koniec byłby wspaniały.

Tak uczą starsi

8
Pytaj no dawnych pokoleń,
zwróć uwagę na doświadczenie przodków.

9
My, wczorajsi, znamy niewiele,
bo wiek nasz jak cień jest na ziemi.

10
Lecz oni pouczą, wyjaśnią
słowami, co płyną z rozsądku.

11
Czyż rośnie papirus bez błota,
czy się krzewi sitowie bez wody?

12
Jeszcze świeże, niezdatne do ścięcia,
[a już] usycha, prędzej od trawy.

13
Tak z drogą niepomnych na Boga;
nadzieja nieprawych zaginie,

14
na krótko im [starczy] nadziei,
ich ufność jak nić pajęczyny.

15
Kto się jej uchwyci, ten nie ustoi,
upadnie szukając oparcia.

16
On wprawdzie w słońcu soczysty,
pędy swe puszcza w ogrodzie,

17
korzenie umacnia we żwirze,
pośród kamieni zakwita.

18
Gdy utniesz go z jego podłoża,
ono się zaprze: “Ja go nie widziałem”.

19
Oto wesele z tej drogi.
A z pyłu wyrośnie ktoś inny.

Nawróć się!

20
Prawego Bóg nie odrzuci,
złego nie wzmocni ramieniem.

21
Napełni twe usta radością,
a wargi okrzykiem wesela.

22
Wrogowie zapłonią się wstydem,
przepadną namioty występnych”.

Zostaw wpis