Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Izajasza (Iz 19)

Przeciw Egiptowi

1
Wyrok na Egipt.
Oto Pan, wsiadłszy na lekki obłok,
wkroczy do Egiptu.
Zadrżą przed Nim bożki egipskie,
omdleje serce Egiptu w jego piersi.

2
Uzbroję Egipcjan jednych przeciw drugim,
i walczyć będzie brat przeciw bratu,
przyjaciel przeciw przyjacielowi, miasto przeciw miastu,
królestwo przeciw królestwu.

3
Dozna wstrząsu duch ożywiający Egipt,
a jego zaradność zniweczę.
Więc radzić się będą bożków i czarodziejów,
wróżów i czarnoksiężników.

4
Wydam Egipcjan w ręce srogiego pana;
okrutny król będzie nimi władał –
wyrocznia Pana, Boga Zastępów.

5
Zginą wody z morza,
rzeka opadnie i wyschnie,

6
kanały poczną cuchnąć,
ramiona Nilu w Egipcie zmaleją i wyschną;
trzcina i sitowie powiędną.

7
Ogołocone będą brzegi Nilu,
cała roślinność Nilu uschnie,
wyginie, i już jej nie będzie.

8
Rybacy będą wzdychali i zasmucą się
wszyscy, którzy wędkę zarzucają w Nilu;
a ci, którzy rozciągają sieci na powierzchni wody,
będą rozpaczali.

9
Wstydu doznają pracujący koło lnu,
gręplarki i tkacze najbielszego płótna.

10
Przedsiębiorcy będą załamani,
a wszyscy najemnicy – zgnębieni na duchu.

11
O, jak są głupi książęta Soan!
Mądrzy doradcy faraona tworzą głupią radę.
Jakże możecie mówić faraonowi:
“Jestem uczniem mędrców, uczniem dawnych królów?”

12
Gdzie są, proszę, twoi mędrcy?
Niech tobie się pokażą i niech objawią,
co postanowił Pan Zastępów
względem Egiptu.

13
Zgłupieli książęta Soan,
mylą się książęta z Nof,
zwiedli Egipt naczelnicy jego nomów.

14
Pan rozlał w nich ducha obłędu;
oni zwiedli Egipt na błędną drogę,
w każdym jego dziele,
podobnie jak pijak wymiotujący schodzi ze swej drogi.

15
I Egipt nie osiągnie żadnego dzieła z tych,
których dokonuje głowa i ogon, palma i sitowie.

Nawrócenie się Egiptu i Asyrii

16
W ów dzień Egipcjanie staną się jak kobiety: będą drżeć i będą się lękać
na widok poruszenia ręki, którą Pan Zastępów podniesie przeciw nim.
17
Wtedy
Ziemia Judzka stanie się postrachem Egiptu. Ile razy mu się ją przypomni,
strach go ogarnie z powodu zamiaru, który Pan Zastępów powziął przeciwko
niemu.
18
W ów dzień będzie pięć miast w kraju egipskim, mówiących językiem
kananejskim, które przysięgać będą na Pana Zastępów; jedno z nich będzie
zwane Ir-Haheres.
19
W ów dzień będzie się znajdował ołtarz Pana pośrodku
kraju Egiptu, a przy jego granicy stela na cześć Pana.
20
Będą to znaki i
świadectwa o Panu Zastępów w kraju egipskim. Kiedy wobec ciemiężycieli
zawezwą Pana na pomoc, pośle im wybawiciela, który będzie ich bronił i
ocali.
21
Wtedy Pan da się poznać Egipcjanom; Egipcjanie zaś nie tylko
uznają Pana w ów dzień, ale czcić Go będą ofiarami ze zwierząt i z pokarmów,
składać też będą śluby Panu i wypełnią je.
22
Choć Pan dotknie ciężko
Egipcjan, przecież ich uzdrowi; oni zaś nawrócą się do Pana, który ich
wysłucha i uleczy.

23
W ów dzień będzie otwarta droga z Egiptu do Asyrii. Asyria przyjdzie
do Egiptu, a Egipt do Asyrii. Lecz Egipt służyć będzie Asyrii.
24
W ów dzień
Izrael, trzeci kraj z Egiptem i z Asyrią, będzie błogosławieństwem pośrodku
ziemi.
25
Pan Zastępów pobłogosławi mu, mówiąc: “Błogosławiony niech będzie
Egipt, mój lud, i Asyria, dzieło moich rąk, i Izrael, moje dziedzictwo”.

Zostaw wpis