Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Izajasza (Iz 22)

Prorocza mowa przeciw Jerozolimie

1
Wyrok na Dolinę Widzenia.
Co ci jest, proszę, że całe wylegasz
na taraso dachów,

2
o pełne zgiełku, miasto wrzaskliwe,
stolico rozbawiona?
Twoi zabici nie legli od miecza
ani nie zginęli na wojnie.

3
Wodzowie twoi wszyscy razem uciekli,
wzięci są do niewoli bez użycia łuku.
Waleczni twoi wszyscy razem związani,
[choć] uszli daleko.

4
Dlatego rzekłem: “Odwróćcie wzrok ode mnie,
żebym mógł gorzko płakać.
Nie próbujcie mnie pocieszać
nad zagładą Córy mego ludu!”

5
Bo to dzień popłochu, zdeptania i rozsypki,
zrządzony przez Pana, Boga Zastępów.
W Dolinie Widzenia ktoś mur rozwala,
i krzyk się wzbija ku górze.

6
Elam podniósł kołczan,
Aram zaprzągł konie,
Kir odsłonił tarczę.

7
Twe najpiękniejsze doliny
są pełne rydwanów, a jezdni
ustawili się naprzeciw bramy.

8
Tak odkrył [wróg] osłonę Judy.

Przeciw przygotowaniom wojennym

Tyś spoglądało w ów dzień
na zbrojownię w Domu Lasu.

9
Widzieliście też, jak były liczne
szczerby w murach Miasta Dawidowego;
zebraliście wodę w Niższej Sadzawce;

10
przeliczyliście domy w Jeruzalem
i zburzyliście budynki, by wzmocnić mur miejski.

11
Między dwoma murami urządziliście zbiornik
na wodę Starej Sadzawki;
ale nie zważaliście na Twórcę tych rzeczy
ani dostrzegaliście Tego, który je z dawna ukształtował.

12
Pan zaś, Bóg Zastępów, wezwał [was] w ów dzień
do płaczu i do żałoby,
do ostrzyżenia się i do przyodziania woru.

13
A tymczasem [nic, tylko]: uciecha i zabawa,
zabijanie wołów i zarzynanie baranów,
zajadanie mięsa i zapijanie winem:
“Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy!”

14
Lecz Pan Zastępów dał się słyszeć uszom moim:
“Na pewno ta nieprawość nie będzie wam odpuszczona,
dopóki nie pomrzecie”.
Powiedział Pan, Bóg Zastępów.

Proroctwo o Szebnie i Eliakimie

15
Tak mówi Pan, Bóg Zastępów:
Idź, wejdź do tego ministra,
do Szebny, zarządcy pałacu,

16
który sobie wykuwa grobowiec wysoko
i w skale drąży dla siebie komnatę:
“Co ty tu posiadasz i kogo ty masz tutaj,
żeś sobie tu wyciosał grobowiec?”

17
Oto Pan zrzuci cię, człowiecze,
z wielkim rozmachem
i uchwyci cię jednym chwytem,

18
i tocząc cię zwinie w kłębek
jak piłkę, [rzucając] po ziemi przestronnej.
Tam umrzesz i tam pójdą
pojazdy, z których się chlubiłeś,
o ty, zakało domu twego pana!

19
Gdy strącę cię z twego urzędu
i przepędzę cię z twojej posady,

20
tegoż dnia powołam sługę mego,
Eliakima, syna Chilkiasza.

21
Oblokę go w twoją tunikę,
przepaszę go twoim pasem,
twoją władzę oddam w jego ręce:
on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem
oraz dla domu Judy.

22
Położę klucz domu Dawidowego
na jego ramieniu;
gdy on otworzy, nikt nie zamknie,
gdy on zamknie, nikt nie otworzy.

23
Wbiję go jak kołek
na miejscu pewnym;
i stanie się on tronem chwały
dla domu swego ojca.

24
Na nim zawieszą całą chlubę jego domu ojcowskiego – młode pędy i odrośle
- wszystkie drobne naczynia, od czarek do wszelakich dzbanów.
25
W ów dzień,
mówi Pan Zastępów, kołek wbity na miejscu pewnym nie wytrzyma, lecz złamie
się i spadnie, a cały ciężar, który na nim wisiał, roztrzaska się. Albowiem
Pan powiedział.

Zostaw wpis