Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Izajasza (Iz 44)

Błogosławieństwo Izraela

1
Teraz więc słuchaj, Jakubie, mój sługo,
Izraelu, którego wybrałem!

2
Tak mówi Pan, twój sprawca,
twój twórca od narodzenia, twój wspomożyciel:
Nie bój się, sługo mój, Jakubie,
Jeszurunie, którego wybrałem.

3
Bo rozleję wody po spragnionej glebie
i zdroje po wyschniętej ziemi.
Przeleję Ducha mego na twoje plemię
i błogosławieństwo moje na twych potomków.

4
Wyrastać będą jak trawa wśród wody,
jak topole nad bieżącymi wodami.

5
Jeden powie: “Należę do Pana”,
a drugi się nazwie imieniem Jakuba,
inny zaś napisze na swej ręce: “Pan”
i otrzyma imię Izrael.

Pan tylko jest prawdziwym Bogiem

6
Tak mówi Pan, Król Izraela
i Odkupiciel jego, Pan Zastępów:
Ja jestem pierwszy i Ja ostatni;
i nie ma poza Mną boga.

7
Któż jest do Mnie podobny? – Niech woła,
niech to ogłosi i niech Mi dowiedzie!
Kto przepowiedział przyszłość od wieków
i to, co ma nadejść, niech nam obwieści!

8
Nie lękajcie się ani nie przerażajcie!
Czyż nie przepowiedziałem z dawna i nie oznajmiłem?
Wy jesteście moimi świadkami: czy jest jaki Bóg oprócz Mnie?
albo inna Skała? – Ja nie znam takiego!

Satyra na bałwochwalstwo

9
Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym; dzieła ich ulubione na nic się
nie zdadzą; ich czciciele sami nie widzą ani nie zdają sobie sprawy, że się
okrywają hańbą.
10
Kto rzeźbi bożka i odlewa posąg, żeby nie mieć pożytku?

11
Oto wszyscy czciciele tego bożka zawstydzą się; jego wykonawcy sami są
ludźmi. Wszyscy oni niechaj się zbiorą i niech staną! Razem się przestraszą
i wstydem okryją.
12
Wykonawca posągu urabia żelazo na rozżarzonych węglach
i młotami nadaje mu kształty; wykańcza je swoim silnym ramieniem;
oczywiście, jest głodny i brak mu siły; nie pił wody, więc jest wyczerpany.

13
Rzeźbiarz robi pomiary na drzewie, kreśli rylcem kształt, obrabia je
dłutami i stawia znaki cyrklem; wydobywa z niego kształty ludzkie na
podobieństwo pięknej postaci człowieka, aby postawić go w domu.
14
Narąbał
sobie drzewa cedrowego, wziął drzewa cyprysowego i dębowego – a upatrzył je
sobie między drzewami w lesie – zasadził jesion, któremu ulewa zapewnia
wzrost.
15
[To wszystko] służy człowiekowi na opał: część z nich bierze na
ogrzewanie, część na rozpalenie ognia do pieczenia chleba, na koniec z
reszty wykonuje boga, przed którym pada na twarz, tworzy rzeźbę, przed którą
wybija pokłony.
16
Jedną połowę spala w ogniu i na rozżarzonych węglach
piecze mięso; potem zajada pieczeń i nasyca się. Ponadto grzeje się i mówi:
“Hej! Ale się zagrzałem i korzystam ze światła!”
17
Z tego zaś, co zostanie,
czyni swego boga, bożyszcze swoje, któremu oddaje pokłon i pada na twarz, i
modli się, mówiąc: “Ratuj mnie, boś ty bogiem moim!”

18
[Tacy] nie mają świadomości ani zrozumienia, gdyż [mgłą] przesłonięte
są ich oczy, tak iż nie widzą, i serca ich, tak iż nie rozumieją.
19
Taki
się nie zastanawia; nie ma wiedzy ani zrozumienia, żeby sobie powiedzieć:
“Jedną połowę spaliłem w ogniu, nawet chleb upiekłem na rozżarzonych
węglach, i upiekłem mięso, które zajadam, a z reszty zrobię rzecz
obrzydliwą. Będę oddawał pokłon kawałkowi drzewa”.

20
Taki się karmi popiołem; zwiedzione serce wprowadziło go w błąd. On
nie może ocalić swej duszy i powiedzieć: “Czyż nie jest fałszem to, co
trzymam w ręku?”

Orędzie Boże do Izraela

21
Pamiętaj o tych rzeczach, Jakubie,
i żeś sługą moim, Izraelu!
Ukształtowałem ciebie, jesteś moim sługą.
Izraelu, nie pójdziesz u Mnie w niepamięć.

22
Usunąłem twe grzechy jak chmurę
i twoje wykroczenia jak obłok.
Powróć do Mnie, bom cię odkupił”.

Pieśń radości

23
Wznoście okrzyki, niebiosa, bo Pan zaczął działać!
Wykrzykujcie, podziemne krainy!
Góry, zabrzmijcie okrzykami,
i ty, lesie, z każdym twoim drzewem!
Bo Pan odkupił Jakuba
i chwałę swą okazał w Izraelu.

Wszechmoc Boga

24
Tak mówi Pan, twój Odkupiciel,
Twórca twój jeszcze w łonie matki:
“Jam jest Pan, uczyniłem wszystko,
Sam rozpiąłem niebiosa,
rozpostarłem ziemię; a któż był ze Mną?

25
Jam jest ten, który niweczy znaki wróżów
i wykazuje głupotę wieszczków,
wstecz odrzuca mędrców
i wiedzę ich czyni głupstwem,

26
potwierdza mowę swojego sługi
i spełnia radę swoich wysłanników.
To Ja mówię Jeruzalem: “Będziesz zaludnione”,
i miastom judzkim: “Będziecie odbudowane”.
Ja podniosę je z ruin.

27
To Ja mówię otchłani wód: “Wyschnij!”
i wysuszam twoje rzeki.

28
Ja mówię o Cyrusie: “Mój pasterz”,
i spełni on wszystkie moje pragnienia,
mówiąc do Jeruzalem: “Niech cię odbudują!”,
i do świątyni: “Wznieś się z fundamentów!”"

Zostaw wpis