Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Izajasza (Iz 56)

KSIĘGA TRIUMFU

Przyjęcie pogan przez Pana

1
Tak mówi Pan:
“Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości,
bo moje zbawienie już wnet nadejdzie
i moja sprawiedliwość ma się objawić.

2
Błogosławiony człowiek, który tak czyni,
i syn człowieczy, który się stosuje do tego:
czuwając, by nie pogwałcić szabatu,
i pilnując swej ręki, by się nie dopuściła żadnego zła.

3
Niechże cudzoziemiec, który się przyłączył do Pana, nie mówi tak: “Z
pewnością Pan wykluczy mnie ze swego ludu”. Rzezaniec także niechaj nie
mówi: “Oto ja jestem uschłym drzewem”.
4
Tak bowiem mówi Pan: “Rzezańcom,
którzy przestrzegają moich szabatów i opowiadają się za tym, co Mi się
podoba, oraz trzymają się mocno mego przymierza,
5
dam miejsce w moim domu i
w moich murach oraz imię lepsze od synów i córek, dam im imię wieczyste i
niezniszczalne.
6
Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu
służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami – wszystkich
zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego
przymierza,
7
przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu
modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom
mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.
8
Wyrocznia Pana
Boga, który gromadzi wygnańców Izraela: Jeszcze mu innych zgromadzę oprócz
tych, którzy już zostali zgromadzeni.

Niegodni pasterze

9
Wszystkie zwierzęta polne,
przyjdźcie, by się napaść,
i wy, wszystkie zwierzęta leśne!

10
Stróże jego – są wszyscy ślepi,
niczego nie widzą.
Oni wszyscy to nieme psy,
niezdolne do szczekania;
marzą sennie, wylegują się,
lubią drzemać.

11
Lecz te psy są żarłoczne,
nienasycone.
Są to pasterze niezdolni do zrozumienia.
Wszyscy oni zwrócili się na własne drogi,
każdy bez wyjątku szuka swego zysku.

12
“Chodźcie! Ja wezmę wina;
upijmy się sycerą!
Jutro będzie podobne do dziś,
ponad wszelką miarę”.

Zostaw wpis