Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 1)

Wstęp do księgi

1
Słowa Jeremiasza, syna Chilkiasza, z rodu kapłańskiego, który był w
Anatot, w ziemi Beniamina.
2
Do niego Pan skierował słowo za czasów
Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego, w trzynastym roku jego panowania
3
i
następnie za czasów Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do końca
jedenastego roku [rządów] Sedecjasza, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do
uprowadzenia w niewolę [mieszkańców] Jerozolimy w piątym miesiącu.

Powołanie Jeremiasza

4
Pan skierował do mnie następujące słowo:

5
“Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię,
nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię,
prorokiem dla narodów ustanowiłem cię”.

6
I rzekłem: “Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem
młodzieńcem!”

7
Pan zaś odpowiedział mi:
“Nie mów: “Jestem młodzieńcem”,
gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę,
i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę.

8
Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić” – wyrocznia Pana.

9
I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: “Oto kładę moje
słowa w twoje usta.
10
Spójrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad
królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i
sadził”.

Wizja różdżki drzewa migdałowego

11
I skierował Pan następujące słowa do mnie: “Co widzisz, Jeremiaszu?”
Odrzekłem: “Widzę gałązkę drzewa “czuwającego”".
12
Pan zaś rzekł do mnie:
“Dobrze widzisz, bo czuwam nad moim słowem, by je wypełnić”.

Wizja wrzącego kotła

13
Po raz drugi skierował Pan swoje słowo do mnie: “Co widzisz?”
Odpowiedziałem: “Widzę wrzący kocioł, a powierzchnia jego jest od strony
północnej”.

14
I rzekł do mnie Pan: “Od północy rozszaleje się zagłada wszystkich
mieszkańców ziemi.
15
Zwołam bowiem wszystkie królestwa Północy – wyrocznia
Pana -

przyjdą i ustawią każdy swój tron
u wejścia do bram Jerozolimy
przeciw wszystkim jej murom dokoła
i przeciw wszystkim miastom judzkim.

16
I wydam wyrok na nie
za całą ich niegodziwość, iż opuścili Mnie,
a palili kadzidło obcym bogom
i hołd oddawali dziełom rąk swoich.

17
Ty zaś przepasz swoje biodra,
wstań i mów wszystko, co ci rozkażę.
Nie lękaj się ich,
bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi.

18
A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną,
kolumną żelazną i murem spiżowym przeciw całej ziemi,
przeciw królom judzkim i ich przywódcom,
ich kapłanom i ludowi tej ziemi.

19
Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię [zwyciężyć],
gdyż Ja jestem z tobą – wyrocznia Pana – by cię ochraniać”.

Zostaw wpis