Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 21)

PROROCTWA PRZECIW KRÓLOM I ZAPOWIEDŹ “SPRAWIEDLIWEJ ODROŚLI
DAWIDOWEJ”

Zapowiedź upadku Sedecjasza i Jerozolimy

1
Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza, gdy król Sedecjasz wysłał do
niego Paszchura, syna Malkiasza, i kapłana Sofoniasza, syna Maasejasza, by
mu powiedzieli:
2
“Poradź się Pana w naszym imieniu, bo Nabuchodonozor, król
babiloński, wypowiedział nam wojnę. Może Pan znowu zacznie czynić na korzyść
naszą dziwne rzeczy, tak że tamten odstąpi od nas”.
3
Jeremiasz zaś
powiedział do nich: “Tak odpowiedzcie Sedecjaszowi:
4
To mówi Pan, Bóg
Izraela: Oto odwrócę sprzęt wojenny, który macie w rękach, a którym
walczycie z królem babilońskim i Chaldejczykami oblegającymi was z zewnątrz
murów, i zgromadzę ich w środku tego miasta.
5
Ja sam będę walczył przeciw
wam wyciągniętą ręką i mocnym ramieniem, z gniewem pełnym zapalczywości i
wielką zawziętością.
6
I pobiję mieszkańców tego miasta, ludzi i zwierzęta;
umrą na skutek wielkiej zarazy.
7
Następnie zaś – wyrocznia Pana – wydam
Sedecjasza, króla judzkiego, jego sługi i lud, który ocaleje w tym mieście
od zarazy, od miecza i od głodu, w ręce Nabuchodonozora, króla
babilońskiego, oraz w ręce ich nieprzyjaciół i w ręce tych, co nastają na
ich życie. Zabije on ich mieczem, nie będzie ich żałował, nie będzie miał
litości ani miłosierdzia.
8
Do tego narodu zaś powiedz: To mówi Pan: Oto
stawiam przed wami drogę życia i drogę śmierci.
9
Kto pozostanie w tym
mieście, umrze od miecza, głodu i zarazy. Kto zaś wyjdzie, by się oddać w
niewolę oblegającym was Chaldejczykom, będzie żył i otrzyma jako zdobycz
własne życie.
10
Zwróciłem bowiem swoje oblicze na to miasto ku jego złu, a
nie dobru – wyrocznia Pana. Będzie ono wydane w ręce króla babilońskiego,
który spali je ogniem”.

Proroctwo przeciw dynastii królewskiej

11
Odnośnie do domu króla judzkiego:
Słuchajcie słowa Pańskiego!

12
Domu Dawida, to mówi Pan:
uwalniajcie uciśnionego z ręki ciemięzcy! Inaczej bowiem gniew mój wybuchnie jak ogień, będzie płonął i nikt nie zdoła go zgasić, z powodu waszych przewrotnych uczynków.

13
Oto Ja zwracam się do ciebie, Mieszkanko Doliny,
Skało na Równinie – wyrocznia Pana.
Wy, co mówicie: “Kto może wystąpić przeciw nam
i wkroczyć do naszych siedzib?”

14
Ukarzę was według plonu waszych uczynków
– wyrocznia Pana –
i w lesie jej podłożę ogień.
by pochłonął wszystko, co ją otacza”.

Zostaw wpis