Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 22)

1
To mówi Pan: “Zejdź do domu króla judzkiego i powiedz tam te słowa!
2

Powiesz: Słuchaj słowa Bożego, królu judzki, który zasiadasz na tronie
Dawida, ty, twoi słudzy i twój lud, który wchodzi przez te bramy.
3
To mówi
Pan: Wypełniajcie prawo i sprawiedliwość, uwalniajcie uciśnionego z rąk
ciemięzcy, obcego zaś, sieroty i wdowy nie uciskajcie ani nie czyńcie im
gwałtu; krwi niewinnej nie rozlewajcie w tym miejscu!
4
Albowiem jeżeli
wiernie wykonacie to polecenie, będą wchodzić bramami tego domu królowie
zasiadający na tronie Dawida, wjeżdżając na wozach i koniach, oni, ich
słudzy i ludzie.
5
Jeżeli zaś nie usłuchacie tych słów, przysięgam na siebie
samego – wyrocznia Pana – dom ten zostanie obrócony w gruzy.

6
To mówi Pan o domu króla judzkiego:
Jesteś dla Mnie jak Gilead,
jak szczyt Libanu.
Naprawdę uczynię z ciebie pustynię,
miasto nie zamieszkałe.

7
Przygotuję niszczycieli na ciebie,
każdego ze swym sprzętem,
by ścięli najlepsze z twoich cedrów
i rzucili w ogień.

8
A gdy wielu ludzi będzie przechodziło obok tego miasta, powiedzą jeden
do drugiego: “Dlaczego Pan postąpił w ten sposób z tym wielkim miastem?”
9

Odpowiedź będzie brzmiała: “Dlatego że oni porzucili przymierze Pana, Boga
swego, a oddawali cześć bogom obcym i służyli im”".

Proroctwo o Joachezie (Szallumie)

10
Nie płaczcie nad zmarłym
ani nie lamentujcie nad nim!
Płaczcie gorzko nad tym, który odchodzi,
bo nie wróci już
ani nie ujrzy swej ziemi ojczystej.

11
Albowiem to mówi Pan o Szallumie, synu Jozjasza, królu judzkim, który
objął panowanie na miejsce Jozjasza, swego ojca, a który opuścił to miejsce:

12
“Nie wróci już do niego, lecz umrze w miejscu, do którego go
zaprowadzono, i nie ujrzy więcej tej ziemi”.

Proroctwo o Jojakimie

13
Biada temu, który fałszem buduje swój dom, pomijając sprawiedliwość,

a swoje wysokie komnaty – bezprawiem;
który każe swemu współziomkowi pracować darmo
i nie oddaje mu jego zarobku,

14
mówiąc: “Zbuduję sobie rozległy dom
i przestronne, wysokie komnaty;
wybiję sobie w nim okna,
otaczając je cedrowymi ramami
i pomaluję je na czerwono”.

15
Czy się w tym okazujesz królem,
że masz zapał do [budowania z] cedru?
A może twój ojciec nie jadł i nie pił?
Lecz on wykonywał prawo i sprawiedliwość
i dlatego zażywał pomyślności.

16
Występował w obronie uciśnionego i ubogiego –
wtedy powodziło mu się dobrze.
“Czy nie znaczy to: znać Mnie” – wyrocznia Pana.

17
Twoje zaś oczy i serce
pragną jedynie własnej korzyści,
przelania niewinnej krwi
i wywierania ucisku i gwałtu.

18
Dlatego to mówi Pan o Jojakimie, synu Jozjasza, królu judzkim:
“Nie będą go opłakiwać:
“Ach, mój bracie! Ach, siostro!”
Nie będą go opłakiwać:
“Ach, panie! Ach, majestacie!”

19
Będzie miał pogrzeb, jaki się sprawia osłowi:
będą go wlec i porzucą
poza bramami Jerozolimy.

Proroctwo przeciw Jerozolimie

20
Wejdź na Liban i krzycz,
a na Baszanie podnieś swój głos,
wołaj z Abarim,
bo zostali wyniszczeni wszyscy twoi ulubieńcy.

21
Mówiłem do ciebie, gdy zażywałaś pomyślności;
odpowiedziałaś: “Nie będę słuchać!”
Takie było twoje postępowanie od samej młodości,
że nie słuchałaś głosu mojego.

22
Wszyscy twoi pasterze staną się pastwą wiatru,
a twoi ulubieńcy pójdą w niewolę.
Tak, wtedy cię ogarnie wstyd i hańba
z powodu wszystkich twoich nieprawości.

23
Ty, co mieszkałaś na Libanie,
co uwiłaś sobie gniazdo wśród cedrów –
jak bardzo będziesz jęczeć, gdy przyjdą na ciebie boleści
podobne do bólów rodzącej kobiety”.

Proroctwo o Jechoniaszu

24
“Na moje życie – wyrocznia Pana –
nawet gdyby Jechoniasz, syn Jojakima, króla judzkiego,
był pierścieniem na mojej ręce prawej,
zerwałbym go stamtąd!

25
Wydam cię w ręce tych, co nastają na twe życie,
w ręce tych, przed którymi odczuwasz lęk,
w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego,
w ręce Chaldejczyków.

26
Rzucę ciebie i twoją matkę,
która cię porodziła, do obcej ziemi,
w której się nie urodziliście –
i tam umrzecie.

27
Do kraju zaś, do którego będą stale pragnęli powrócić,
nie wrócą”.

28
Czy Jechoniasz jest naczyniem wyrzuconym,
potłuczonym naczyniem, którego nikt nie chce?
Dlaczego wypędzono go i jego potomstwo
i porzucono w kraju, którego nie znają?

29
Ziemio, ziemio, ziemio!
Słuchaj słowa Pańskiego!

30
To mówi Pan:
“Zapiszcie tego człowieka jako pozbawionego potomstwa,
jako męża, który nie zażyje szczęścia w swych dniach,
ponieważ żadnemu z jego potomków
nie uda się zasiąść na tronie Dawida
ani panować nad Judeą”.

Zostaw wpis