Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 23)

Zapowiedź zbawienia w czasach mesjańskich

1
“Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają
owce mojego pastwiska – wyrocznia Pana.

2
Dlatego to mówi Pan, Bóg Izraela,
o pasterzach, którzy mają paść mój naród:
Wy rozproszyliście moją trzodę,
rozpędziliście i nie zatroszczyliście się o nią;
oto Ja się zatroszczę
o nieprawość waszych uczynków – wyrocznia Pana.

3
Ja sam zbiorę resztę swego stada
ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem.
Sprowadzę je na ich pastwisko,
by miały coraz liczniejsze potomstwo.

4
Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli;
i nie będą się już więcej lękać ani trwożyć,
ani trzeba będzie szukać którejkolwiek – wyrocznia Pana.

5
Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana –
kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą.
Będzie panował jako król, postępując roztropnie,
i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi.

6
W jego dniach Juda dostąpi zbawienia,
a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie.
To zaś będzie imię, którym go będą nazywać:
“Pan naszą sprawiedliwością”.

7
Dlatego oto nadejdą dni – wyrocznia Pana –
kiedy nie będą już mówić: “Na życie Pana,
który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej”,

8
lecz raczej: “Na życie Pana, który wyprowadził
i przywrócił pokolenie domu Izraela
z ziemi północnej i ze wszystkich ziem,
po których ich rozproszył”,
tak że będą mogli mieszkać w swej ziemi”.

PRZECIW FAŁSZYWYM PROROKOM

Powszechne zepsucie

9
O prorokach.
Rozdziera się serce we mnie,
wszystkie moje członki ogarnia drżenie,
jestem jak człowiek pijany,
jak człowiek przesycony winem –
z powodu Pana i Jego świętych słów.

10
“Kraj bowiem przepełniony jest cudzołożnikami
<tak, cały kraj pogrążony jest w smutku z powodu przekleństwa,
wyschły pastwiska stepowe>,
ich zabiegi zmierzają ku złemu,
ich siłą jest nieprawość.

11
Albowiem nawet prorok, nawet kapłan postępują haniebnie,
nawet w moim domu znalazłem ich nieprawość – wyrocznia Pana.

12
Dlatego będzie ich droga dla nich
gruntem śliskim,
na którym się potkną w ciemnościach i upadną.
Albowiem ześlę na nich nieszczęście
w roku, w którym ich nawiedzę – wyrocznia Pana.

Zepsucie proroków

13
Także wśród proroków Samarii
widziałem szaleństwo:
prorokowali w imię Baala
i zwodzili mój naród, Izraela.

14
A wśród proroków Jerozolimy
widziałem obrzydliwość:
cudzołóstwo, zatwardziałość w kłamstwie
i popieranie złoczyńców,
przy czym nikt się nie nawraca ze swej niegodziwości.
Stali się oni wszyscy dla Mnie jakby Sodomą,
a mieszkańcy ich jakby Gomorą”.

15
Dlatego to mówi Pan Zastępów o prorokach:
“Oto dam im za pokarm piołun,
a za napój wodę zatrutą.
Albowiem od proroków z Jerozolimy
rozeszła się niegodziwość po całym kraju”.

Prawdziwi a fałszywi prorocy

16
To mówi Pan Zastępów:
“Nie słuchajcie proroków, którzy wam przepowiadają:
wprowadzają was w błąd;
zwiastują wam urojenia swego serca,
nie zaś to, co pochodzi z ust Pańskich.

17
Mówią stale tym, co uwłaczają słowu Pana:
“Będziecie zażywać pomyślności”.
Wszystkich zaś tych, co idą za popędem swego serca, zapewniają:
“Nie spotka was nieszczęście”.

18
Kto bowiem stał w radzie Pana,
widział i słyszał Jego słowo?
Kto nadsłuchiwał Jego słowa i usłyszał je?

19
Oto nawałnica Pańska, gniew powstaje,
burza szaleje,
spada na głowę niegodziwych.

20
Nie ustanie gniew Pana,
dopóki nie wykona On i nie urzeczywistni
zamiarów swego serca.
Przy końcu dni zrozumiecie to w pełni.

21
Nie posłałem tych proroków,
lecz oni biegają;
nie mówiłem do nich,
lecz oni prorokują.

22
Gdyby stali w mojej radzie,
głosiliby moje słowa mojemu narodowi
i nawróciliby ich ze złej drogi
oraz z przewrotnego postępowania.

Nadużycia fałszywych proroków i kara za nie

23
Czy jestem Bogiem [tylko] z bliska – wyrocznia Pana –
a z daleka [już] nie jestem Bogiem?

24
Czy może się człowiek ukryć w zakamarkach,
tak bym go nie widział? – wyrocznia Pana.
Czy nie wypełniam nieba i ziemi?

25
Słyszałem to, co mówią prorocy,
którzy prorokują fałszywie w moim imieniu:
“Miałem sen, miałem sen!”

26
Dokądże będzie tak w sercu proroków,
przepowiadających kłamliwie
i przepowiadających złudy swego własnego serca?

27
Zmierzają ku temu, by przez sny swoje,
które jeden drugiemu opowiada,
poszło w niepamięć moje Imię u mojego ludu,
podobnie jak zapomnieli mego Imienia dla Baala ich przodkowie.

28
Prorok, który miał sen,
niech opowiada swój sen!
Kto miał moje słowo,
niech wiernie opowiada moje słowo!
Co ma wspólnego słoma z ziarnem – wyrocznia Pana.

29
Czy moje słowo nie jest jak ogień – wyrocznia Pana –
czy nie jest jak młot kruszący skałę?

30
Oto dlatego się zwrócę przeciw prorokom – wyrocznia Pana –
którzy kradną sobie nawzajem moje słowo.

31
Oto się zwrócę przeciw prorokom – wyrocznia Pana – którzy używają swego
własnego języka, by wypowiadać wyrocznie.
32
Oto się zwrócę przeciw tym,
którzy prorokują sny kłamliwe – wyrocznia Pana – opowiadają je i zwodzą mój
lud kłamstwami i chełpliwością. Nie posłałem ich ani nie dawałem polecenia;
w niczym też nie są użyteczni dla tego narodu – wyrocznia Pana.

“Brzemię Pańskie” i jego znaczenie

33
A jeśli ten naród albo prorok, albo kapłan cię zapyta: “Jakie jest
brzemię Pańskie?”, odpowiesz im: “Wy jesteście brzemieniem, bo odrzuciłem
was” – wyrocznia Pana.
34
A proroka, kapłana czy lud – ktokolwiek powie
“brzemię Pańskie”, ukarzę wraz z jego domem.
35
Tak będziecie mówić każdy do
swego przyjaciela i każdy do swego brata: “Co odpowiedział Pan?” lub: “Co
mówił Pan?”
36
Nie wspominajcie już więcej “brzemienia Pańskiego”, inaczej
bowiem stanie się mówiącemu brzemieniem jego własne słowo, gdyż
odwróciliście sens słów Boga żywego, Pana Zastępów, Boga naszego.
37
Tak
należy mówić do proroka: “Co odpowiedział tobie Pan?” lub: “Co mówił Pan?”

38
Jeślibyście mimo to mówili: “brzemię Pańskie”, to wtedy tak mówi Pan:
Ponieważ używacie tego wyrażenia “brzemię Pańskie”, mimo że wam zakazałem
mówić “brzemię Pańskie”,
39
dlatego podniosę was zupełnie i wyrzucę sprzed
mojego oblicza, was i miasto, które dałem wam i waszym przodkom.
40
Okryję
was wieczną niesławą, wieczną hańbą, która nigdy nie ulegnie zapomnieniu”.

Zostaw wpis