Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 24)

Symbolika dobrych i złych fig

1
Pan pokazał mi w widzeniu: Oto dwa kosze fig ustawione przed świątynią,
gdy już Nabuchodonozor, król babiloński, uprowadził w niewolę z Jerozolimy
do Babilonu Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, oraz przywódców
judzkich, nadto kowali i ślusarzy.
2
Jeden kosz zawierał wyborne figi,
jakimi są wczesne figi, drugi natomiast kosz zawierał figi zepsute, tak
zepsute, że się nie nadawały do jedzenia.
3
Pan zaś powiedział do mnie: “Co
widzisz, Jeremiaszu?” Odpowiedziałem: “Figi. Figi wyborne są bardzo dobre, a
złe są zepsute, tak zepsute, że nie można już ich jeść”.
4
I otrzymałem
następujące słowo Boże:
5
“To mówi Pan, Bóg Izraela: Jak na te wyborne figi,
tak patrzę życzliwie na mieszkańców Judy uprowadzonych w niewolę, których
wysłałem z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków – dla ich dobra.
6
Skieruję
wzrok na nich dla ich dobra, sprowadzę ich do tego kraju, odbuduję ich, by
więcej nie rujnować.
7
Dam im serce zdolne do poznania Mnie, że Ja jestem
Pan. Oni będą moim narodem, Ja zaś będę ich Bogiem, ponieważ z całego serca
powrócą do Mnie.
8
Natomiast jak się czyni z bezwartościowymi figami,
których nie można jeść, bo są niedobre, tak samo – to mówi Pan – postąpię z
Sedecjaszem, królem judzkim, z jego przywódcami, z tymi mieszkańcami
Jerozolimy, co pozostali w tej ziemi, oraz z tymi, co mieszkają w Egipcie.

9
I uczynię z nich postrach i klęskę dla wszystkich królestw ziemi, hańbę,
przysłowie, pośmiewisko i przekleństwo po wszystkich miejscach, gdzie ich
rozproszyłem.
10
Ześlę na nich miecz, głód i zarazę, dopóki nie znikną z
powierzchni ziemi, którą dałem im i ich przodkom”.

Zostaw wpis