Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 30)

KSIĘGA POCIESZENIA

Wprowadzenie

1
Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza:
2
“To mówi Pan, Bóg Izraela:
Napisz w księdze wszystkie słowa, jakie powiedziałem do ciebie.
3
Bo oto
nadchodzą dni – wyrocznia Pana – w których odmienię los mojego narodu,
Izraela i Judy – mówi Pan. Przyprowadzę ich znów do ziemi, jaką dałem ich
przodkom, i wezmą ją w posiadanie”.

Ucisk i zbawienie Izraela

4
Następujące słowa wypowiedział Pan do Izraela i do Judy:

5
To mówi Pan:
“Usłyszeliśmy krzyk bolesny
trwogi, a nie pokoju.

6
Pytajcie się i patrzcie:
Czy mężczyzna może rodzić?
Dlaczego widzę wszystkich mężczyzn
z rękami na biodrach
jak u rodzącej kobiety?
Każda twarz powlekła się bladością.

7
Ach, jak wielki to dzień,
nie ma on równego sobie!
Będzie on czasem ucisku Jakuba,
a jednak on zostanie zeń wybawiony!

8
W dniu tym – wyrocznia Pana Zastępów – skruszę jarzmo znad ich szyi,
zerwę ich więzy, tak że nie będą więcej służyć obcym.
9
Będą zaś służyć
Panu, swemu Bogu, i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudzę.

10
Ty się jednak nie bój,
sługo mój Jakubie
– wyrocznia Pana –
i nie lękaj się, Izraelu,
bo Ja cię wybawię z dalekiej ziemi,
twoje potomstwo z kraju jego wygnania.
Powróci Jakub i będzie zażywał
nie zmąconego niczym pokoju,
a nikt go nie będzie trwożył.

11
Ja bowiem jestem z tobą
– wyrocznia Pana –
by cię wybawić.
Zgotuję zagładę wszystkim narodom,
między którymi cię rozproszyłem,
ciebie zaś nie wyniszczę.
Ukarzę cię jednak sprawiedliwie
i nie ujdziesz zupełnie bezkarnie”.

Kara na narody i na Izraela

12
To bowiem mówi Pan:
“Dotkliwa jest twoja klęska,
nieuleczalna twoja rana.

13
Nikt się nie troszczy o twoją sprawę,
nie ma lekarstwa, by cię uzdrowić.

14
Wszyscy, co cię kochali, zapomnieli o tobie,
nie szukają już ciebie,
gdyż dotknąłem ciebie,
tak jak się rani wroga,
surową karą.
Przez wielką twą nieprawość
pomnożyły się twoje grzechy.

15
Dlaczego krzyczysz z powodu twej rany,
że ból twój nie da się uśmierzyć?
Przez wielką twoją nieprawość
i liczne twoje grzechy
to ci uczyniłem.

16
Wszyscy jednak, co cię chcieli pochłonąć,
sami ulegną pożarciu.
Wszyscy, co ciebie uciskali,
pójdą w niewolę.
Ci, co grabili ciebie
zostaną ograbieni.
Wszystkich tych, co łupili ciebie,
wydam na łup.

17
Albowiem przywrócę ci zdrowie
i z ran ciebie uleczę
– wyrocznia Pana –
gdyż nazywają cię “Odrzuconą”, Syjonie,
“o którą się nikt nie troszczy”".

Odnowienie Izraela

18
To mówi Pan:
“Oto przywrócę do poprzedniego stanu namioty Jakuba
i okażę miłosierdzie nad jego siedzibami.
Miasto zostanie wzniesione na swych ruinach,
a pałace staną na swoim miejscu.

19
Rozlegną się stamtąd hymny pochwalne
i głosy pełne radości.
Pomnożę ich, i nie zmaleje ich liczba,
przysporzę im chwały, by nimi nikt nie pogardzał.

20
Jego synowie będą tak jak dawniej
i jego zgromadzenie powstanie wobec Mnie;
ukarzę natomiast wszystkich jego ciemięzców.

21
A jego władca będzie spośród niego,
panujący jego będzie od niego pochodził.
Zapewnię mu dostęp do Siebie,
tak że się zbliży do Mnie.
Bo kto inaczej miałby odwagę
zbliżyć się do Mnie? – wyrocznia Pana.

22
Wy będziecie moim narodem,
a Ja będę waszym Bogiem.

23
Oto wichura idzie od Pana,
powstaje burza,
spadnie ona na głowę niegodziwych.

24
Nie ustanie palący gniew Pana,
dopóki nie dokona On i nie urzeczywistni
zamiarów swego serca.
Przy końcu dni to zrozumiecie.

Zostaw wpis