Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 41)

1
W siódmym miesiącu przybył Izmael, syn Netaniasza, syna Eliszamy, z
królewskiego rodu, wraz z dziesięciu ludźmi do Godoliasza, syna Achikama, do
Mispa.
2
Podczas gdy tam ucztowali wspólnie <w Mispa>, powstał Izmael, syn
Netaniasza, oraz dziesięciu ludzi, których miał z sobą, i zamordowali
mieczem Godoliasza, syna Achikama, syna Szafana. Zabił więc tego, którego
król babiloński ustanowił zarządcą kraju.
3
Nadto zabił Izmael wszystkich
mieszkańców Judy, którzy mu towarzyszyli w Mispa, Chaldejczyków, którzy tam
przebywali, oraz żołnierzy.
4
Następnego dnia po zamordowani Godoliasza, gdy
nikt jeszcze o tym nie wiedział,
5
przyszli ludzie z Sychem, z Szilo i
Samarii w liczbie osiemdziesięciu z ogolonymi brodami, rozdartymi szatami i
pokryci nacięciami. Nieśli oni z sobą ofiary z pokarmów i kadzidło, by je
złożyć w domu Pańskim.
6
Izmael, syn Netaniasza, wyszedł im naprzeciw z
Mispa, podczas gdy oni postępowali naprzód płacząc. Gdy ich spotkał, rzekł
do nich: “Chodźcie do Godoliasza, syna Achikama!”
7
Gdy zaś weszli do
miasta, Izmael, syn Netaniasza, i ludzie, którzy z nim byli, zabili ich i
wrzucili do cysterny.
8
Dziesięciu ludzi spośród tychże powiedziało jednak
do Izmaela: “Nie zabijajcie nas, bo mamy w polu ukryte zapasy: pszenicę,
jęczmień, oliwę i miód”. Wstrzymał się więc, nie zabijając ich wraz z [ich]
towarzyszami.
9
Cysterna zaś, do której wrzucił Izmael zwłoki zabitych
ludzi, była tą wielką cysterną, jaką zbudował Asa przeciw Baszy, królowi
izraelskiemu. Tę to [cysternę] Izmael, syn Netaniasza, napełnił
pomordowanymi.
10
Następnie uprowadził Izmael resztę ludu, który był w
Mispa, oraz córki królewskie, które Nebuzaradan, dowódca gwardii, powierzył
Godoliaszowi, synowi Achikama. Izmael, syn Nataniasza, zabrał ich z sobą i
wyruszył, by przejść do Ammonitów.

Wojna domowa

11
Gdy usłyszał Jochanan, syn Kareacha, i inni dowódcy wojskowi, którzy
z nim byli, o wszystkich zbrodniach, jakie popełnił Izmael, syn Netaniasza,

12
zebrali wszystkich ludzi i poszli walczyć z Izmaelem, synem Netaniasza.
Spotkali go u wielkiego stawu w Gibeonie.
13
Wszystkich ludzi, którzy byli z
Izmaelem ogarnęła radość, gdy ujrzeli Jochanana, syna Kareacha, wraz z
innymi towarzyszącymi mu przywódcami.
14
Odwrócił się więc cały lud, który
uprowadził Izmael z Mispa, i przeszedł znów do Jochanana, syna Kareacha.
15

Izmael zaś, syn Netaniasza, zbiegł wraz z ośmiu ludźmi przed Jochananem i
odszedł do Ammonitów.
16
Jochanan, syn Kareacha, i inni towarzyszący mu
dowódcy wojskowi zabrali więc resztę ludu, który uprowadził Izmael, syn
Netaniasza, z Mispa po zabiciu Godoliasza, syna Achikama, mężczyzn, kobiety,
dzieci jak i dworzan, których uprowadził z Gibeonu.
17
Wyruszyli w drogę i
zatrzymali się w Gerut Kimham, w pobliżu Betlejem, by udać się w dalszą
drogę do Egiptu,
18
dalej od Chaldejczyków. Bali się ich bowiem, gdyż
Izmael, syn Netaniasza, zamordował Godoliasza, syna Achikama, którego król
babiloński ustanowił zarządcą kraju.

Zostaw wpis