Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 5)

Powszechne zepsucie

1
Przebiegnijcie ulice Jerozolimy,
zobaczcie, zbadajcie
i przeszukajcie jej place,
czy znajdziecie kogoś,
czy będzie tam ktokolwiek, kto by postępował sprawiedliwie,
szukał prawdy,
a przebaczę jej.

2
A gdy mówią: “Na życie Pana!”,
z pewnością przysięgają kłamliwie.

3
Panie! Czyż oczy Twoje nie są zwrócone ku temu, co prawdziwe?
Dotknąłeś ich klęską – nic sobie z tego nie robili,
zagładą – nie chcieli przyjąć pouczenia.
Skamieniało ich oblicze bardziej niż skała,
i nie nawrócili się.

4
Ja zaś powiedziałem sobie: “To tylko prostacy postępują nierozsądnie,

bo nie znają drogi Pana,
obowiązków wobec swego Boga.

5
Może pójdę więc do ludzi wybitnych
i będę mówił do nich.
Ci bowiem znają drogę Pańską,
obowiązki wobec swego Boga”.
Lecz oni także pokruszyli jarzmo,
potargali więzy.

Nieodwołalna kara za przewrotność

6
Dlatego wypadnie na nich lew z lasu,
wilk stepowy posieje wśród nich spustoszenie.
Pantera będzie czyhać przy ich miastach;
każdy, kto z nich wyjdzie, będzie rozszarpany.
Pomnożyły się bowiem ich grzechy
i liczne są ich odstępstwa.

7
“Dlaczego mam ci okazać łaskę?
Synowie twoi opuścili Mnie i przysięgali na tych,
co nie są bogami.
Nasyciłem ich, a oni popełniali cudzołóstwo,
zbierali się w domu nierządu.

8
Stali się wyuzdani i nieokiełznani niby konie:
każdy rży do żony bliźniego swego.

9
Czy mam ich za to nie karać
– wyrocznia Pana –
i nad narodem, jak ten,
i nie dokonać zemsty?

Wykonanie kary i jej uzasadnienie

10
Wejdźcie na tarasy jej winnicy i zniszczcie,
lecz nie dokonujcie zupełnej zagłady.
Usuńcie jej odrośla,
bo nie należą one do Pana.

11
Albowiem sprzeniewierzył Mi się zupełnie
dom Izraela i dom Judy – wyrocznia Pana.

12
Zaparli się Pana
i powiedzieli: “On nic nie znaczy.
Nie spotka nas żadne nieszczęście,
nie zaznamy miecza ani głodu”.

13
Prorocy są tylko wiatrem
i brak w nich słowa Pańskiego”.

14a
Dlatego to mówi Pan, Bóg Zastępów:

13b
“To im się stanie,

14b
ponieważ w ten sposób mówili.
Oto uczynię słowa moje
ogniem w twoich ustach,
a lud ten drewnem,
które [ogień] pochłonie.

15
Oto na was sprowadzę naród z daleka,
domu Izraela – wyrocznia Pana.
Jest to naród niepokonany, naród starożytny,
naród, którego języka nie znasz
ani nie rozumiesz, co mówi.

16
Jego kołczan jest niby grób otwarty,
wszyscy [mężowie] są bohaterami.

17
Pochłonie twoje żniwa i twój chleb,
pochłonie twoje córki i twoich synów,
pochłonie twoje owce i twoje bydło,
pochłonie twoje winnice i twoje drzewa figowe.
Zniszczy orężem twoje miasta warowne,
w których ty pokładasz nadzieję.

18
Lecz nawet w tych dniach
– wyrocznia Pana –
nie dokonam całkowitej zagłady.

19
A gdy powiecie: “Za co uczynił nam Pan, Bóg nasz, to wszystko?” Wtedy
powiesz im: “Podobnie jak wy opuściliście Mnie i służyliście obcym bogom we
własnym kraju, tak samo będziecie służyć obcym w ziemi, która do was nie
należy”.

Zatwardziałość Izraela

20
Głoście to w domu Jakuba
i obwieśćcie to w Judzie:

21
Słuchajcież tego, narodzie nierozumny i bezmyślny,
co ma oczy, a nie widzi,
uszy, a nie słyszy.

22
Nie boicie się Mnie – wyrocznia Pana –
nie drżycie przede Mną,
który ustanowiłem wydmy jako brzeg morski,
jako granicę wieczną i nieprzekraczalną?
Szaleją [morskie fale], lecz bezsilnie,
huczą bałwany, lecz się nie mogą dalej posunąć.

23
Naród ten ma serce oporne i buntownicze;
stają się oni odszczepieńcami i odchodzą.

24
Nie powiedzieli w swych sercach:
“Chcemy bać się Pana, Boga naszego,
który daje w swoim czasie
deszcz wczesny i późny,
który zapewnia nam ustalone tygodnie żniw”.

25
Wasze grzechy to zniweczyły,
a wasze występki pozbawiły was dobrobytu.

26
Bo są w narodzie moim przewrotni,
co splatają sieć jak łowca ptaków,
zastawiają sidło, łowią ludzi.

27
Jak klatka pełna jest ptaków,
tak domy ich przepełnione są oszustwem:
w ten sposób stają się oni wielkimi i bogatymi,

28
otyłymi i ociężałymi,
a także prześcigają się w nieprawości.
Nie przestrzegają sprawiedliwości –
sprawiedliwości wobec sierot, by doznały pomyślności,
nie bronią sprawy ubogich.

29
Czy za to mam nie karać – wyrocznia Pana –
lub się nie pomścić
nad takim, jak ten, narodem?

30
Obrzydliwość i zgroza
dzieją się w kraju.

31
Prorocy przepowiadają kłamliwie,
kapłani nauczają na własną rękę,
a lud mój to lubi.
I cóż uczynicie, gdy kres tego nadejdzie?”

Zostaw wpis