Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Joela (Jl 3)

Czasy ostateczne: Sąd i zbawienie

1
I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało,
a synowie wasi i córki wasze prorokować będą,
starcy wasi będą śnili,
a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia.

2
Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach.

Znaki nastania dnia Pańskiego

3
I uczynię znaki na niebie i na ziemi:
krew i ogień, i słupy dymne.

4
Słońce zmieni się w ciemność,
a księżyc w krew,
gdy przyjdzie dzień Pański,
dzień wielki i straszny.

5
Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony,
bo na górze Syjon <i w Jeruzalem>
będzie wybawienie,
jak przepowiedział Pan,
i wśród ocalałych będą ci, których wezwał Pan.

Zostaw wpis