Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jonasza (Jon 3)

Powtórna misja i nawrócenie Niniwy

1
Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami:
2
“Wstań, idź do
Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam”.
3

Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem
bardzo rozległym – na trzy dni drogi.
4
Począł więc Jonasz iść przez miasto
jeden dzień drogi i wołał, i głosił: “Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa
zostanie zburzona”.
5
I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i
oblekli się w wory od największego do najmniejszego.
6
Doszła ta sprawa do
króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i
siadł na popiele.
7
Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i
ogłoszono w Niniwie co następuje: “Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda niech
nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją.
8
Niech obloką się w wory
- <ludzie i zwierzęta> – niech żarliwie wołają do Boga! Niech każdy odwróci
się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą [popełnia] swoimi
rękami.
9
Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości
swego gniewu, a nie zginiemy?”
10
Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się
od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą
postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

Zostaw wpis