Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jozuego (Joz 8)

Nowy plan przeciw Aj

1
Wtedy Pan rzekł do Jozuego: “Nie bój się i nie trać odwagi! Weź ze sobą
wszystkich wojowników, powstań i wyrusz przeciw Aj. Patrz: oto wydaję w
twoje ręce króla Aj, jego lud, miasto i kraj.
2
Postąpisz z Aj i jego ludem,
jak postąpiłeś z Jerychem i jego królem. Możecie jednak wziąć sobie łupy i
zwierzęta. Przygotuj zasadzkę na miasto z drugiej strony – zachodniej”.

3
Podniósł się więc Jozue ze wszystkimi wojownikami, by wyruszyć przeciw
Aj. Jednocześnie wybrał Jozue trzydzieści tysięcy dzielnych wojowników i
wysłał ich nocą,
4
dając im następujący rozkaz: “Uważajcie! Przygotujcie
zasadzkę na miasto po jego stronie zachodniej, ale niezbyt daleko od miasta,
i bądźcie wszyscy gotowi.
5
Ja zaś i cały lud ze mną przyciągniemy pod
miasto. Gdy oni wyjdą przeciw nam, jak za pierwszym razem, rzucimy się do
ucieczki przed nimi.
6
Oni będą nas ścigać i w ten sposób odciągniemy ich
daleko od miasta, gdyż pomyślą: Uciekają przed nami, jak za pierwszym razem!
I będziemy uciekać przed nimi.
7
A wtedy wyjdziecie z zasadzki i zajmiecie
miasto. Pan, Bóg wasz, odda je w wasze ręce.
8
Gdy zaś zajmiecie miasto,
spalicie je. Uczyńcie według słowa Pana. Patrzcie, ja wam to rozkazuję!”

Zasadzka na Aj i zajęcie miasta

9
Jozue wysłał ich, a oni udali się na miejsce zasadzki i zatrzymali się
między Betel i Aj, na zachód od Aj; Jozue zaś spędził tę noc wśród ludu.
10

A wstawszy wcześnie rano, dokonał przeglądu ludu i wraz ze starszymi Izraela
na czele poprowadził lud przeciw Aj.
11
Wszyscy wojownicy, jakich tylko
miał, poszli w góry, przybyli pod miasto i rozłożyli się obozem po północnej
stronie Aj. Między nimi i Aj była dolina.
12
Następnie wziął około pięciu
tysięcy ludzi i umieścił ich jako zasadzkę między Betel a Aj, od zachodniej
strony miasta.
13
Lud rozłożył się obozem na północ od miasta, a jego część
ostatnia na zachód od miasta. Jozue zaś spędził tę noc w środku doliny.

14
Gdy to ujrzał król Aj, wyruszył pośpiesznie ze wszystkimi swoimi
ludźmi do boju przeciw Izraelowi na zboczu, naprzeciw Araby. Nie wiedział
jednak, że zasadzkę przygotowano na zachód od miasta.

15
A wtedy Jozue i cały Izrael udali, że są pobici. Uciekali więc drogą
ku pustyni.
16
Wtedy zwołano wszystkich ludzi z miasta, aby puścili się w
pogoń za nimi, ale gdy ścigali Jozuego, oddalali się od miasta.
17
A w Aj i
Betel nikt nie pozostał, kto by nie wyruszył za Izraelitami. Zostawili
miasto otwarte, a ścigali Izraela.

18
Wtedy rzekł Pan do Jozuego: “Podnieś oszczep, który trzymasz w ręce,
przeciw Aj, gdyż daję je w twoje ręce”. I podniósł Jozue oszczep, który
trzymał w ręce, przeciw miastu.
19
I zaledwie rękę wyciągnął, ludzie, którzy
byli w zasadzce, pośpiesznie wyszli z ukrycia, przybiegli do miasta, zajęli
je i jak najszybciej podpalili.

Rozmiary klęski

20
Gdy zaś obejrzeli się ludzie z Aj, spostrzegli, jak dym podnosi się z
miasta ku niebu. Nie było można uciekać w tę lub tamtą stronę, a tymczasem
lud, który uciekał na pustynię, zwrócił się przeciw ścigającym.
21
Skoro
Jozue i cały Izrael ujrzeli, że ludzie z zasadzki zajęli miasto i że dym z
miasta wznosi się w górę, odwrócili się i uderzyli na ludzi z Aj.
22
Drudzy
wyszli z miasta naprzeciw nich i [ludzie z Aj] znaleźli się w środku
Izraelitów, mając ich po jednej i po drugiej stronie: tak zostali pobici, że
nikt z nich nie został przy życiu ani nie uciekł.
23
Króla Aj schwytano
żywcem i przyprowadzono do Jozuego.
24
Gdy Izraelici pobili mieszkańców Aj
na otwartym polu, na pastwisku, po którym ich ścigano, i gdy wszyscy oni aż
do ostatniego polegli od miecza, cały Izrael zwrócił się przeciw Aj i
poraził je ostrzem miecza.
25
Ogółem poległych tego dnia, mężczyzn i kobiet,
było dwanaście tysięcy, czyli wszyscy mieszkańcy Aj.

Miasto obłożone klątwą na zawsze

26
Jozue zaś nie cofnął ręki, w której trzymał oszczep, dopóki nie
zgładzono, na skutek obłożenia klątwą, wszystkich mieszkańców Aj.
27
Tylko
bydło i łupy z tego miasta rozdzielili między siebie Izraelici zgodnie z
poleceniem Pana, danym Jozuemu.
28
A Jozue spalił Aj i uczynił z niego
rumowisko na wieki, pustkowie aż do dnia dzisiejszego.
29
Króla Aj powiesił
na drzewie aż do wieczora. O zachodzie słońca rozkazał Jozue zdjąć jego
trupa z drzewa, po czym rzucono go u wejścia do bramy miejskiej i wzniesiono
nad nim wielki stos kamieni widoczny aż do dnia dzisiejszego.

Ołtarz na górze Ebal i czytanie Prawa

30
Wtedy Jozue zbudował ołtarz dla Pana, Boga Izraela, na górze Ebal,
31

jak rozkazał Mojżesz, sługa Pana, Izraelitom: jak napisano w księdze Prawa
Mojżesza: Ołtarz z kamieni surowych, nie ociosanych żelazem. Na nim złożono
Panu ofiary uwielbienia i biesiadne.

32
Jozue sporządził tamże na kamieniach odpis Prawa, które Mojżesz
spisał dla Izraelitów.
33
Następnie cały Izrael i jego starsi, zwierzchnicy
ludu i sędziowie, zarówno cudzoziemcy, jak i współplemienni, stanęli po obu
stronach arki, naprzeciw kapłanów i lewitów, połowa po stronie góry Garizim,
a druga połowa po stronie góry Ebal, jak już uprzednio zarządził Mojżesz,
sługa Pana, aby pobłogosławić lud Izraela.
34
Następnie Jozue odczytał
wszystkie słowa Prawa, błogosławieństwo i przekleństwo, wszystko dokładnie,
jak napisano w księdze Prawa.
35
Nie opuścił Jozue ani jednego polecenia
danego przez Mojżesza, ale odczytał je wobec całego zgromadzenia Izraela, w
obecności kobiet, dzieci i cudzoziemców, którzy zamieszkali wśród ludności.

Zostaw wpis