Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Judyty (Jdt 1)

Wojna Nabuchodonozora przeciw Arfaksadowi

1
Było to w dwunastym roku panowania Nabuchodonozora, który królował nad
Asyrią w wielkim mieście Niniwie. W tym czasie Arfaksad królował nad Medami
w Ekbatanie.
2
Zbudował on wokoło Ekbatany mur z kamieni ciosowych,
szerokich na trzy łokcie i długich na sześć łokci i uczynił wysokość muru na
siedemdziesiąt łokci, a szerokość jego na łokci pięćdziesiąt.
3
A przy jej
bramach wzniósł wieże na sto łokci wysokie, a szerokość ich u podstaw
wynosiła sześćdziesiąt łokci.
4
Same zaś bramy wznosiły się na wysokość
siedemdziesięciu łokci, a szerokie były na czterdzieści łokci, tak aby mogły
przechodzić jego wielkie siły wojskowe i defilować jego piechota.
5
W tym
czasie król Nabuchodonozor prowadził wojnę z królem Arfaksadem na wielkiej
równinie, która leżała w okolicach Ragau.
6
I wyruszyli przeciwko niemu
wszyscy zamieszkujący okolice górskie, jak również wszyscy mieszkający nad
Eufratem, Tygrysem i Hydaspem oraz na równinach podległych Ariochowi,
królowi Elimajczyków. I zeszło się na pole walki wiele narodów, potomków
Cheleuda.

7
Wtedy Nabuchodonozor, król Asyryjczyków, wysłał posłów do wszystkich
mieszkańców Persji i do wszystkich mieszkających na zachodzie, do
mieszkańców Cylicji, Damaszku, Libanu i Antylibanu i do tych wszystkich,
którzy mieszkali na wybrzeżu morza,
8
do ludów na Karmelu i w Gileadzie, i w
górnej Galilei, i na wielkiej równinie Ezdrelon.
9
Także do wszystkich w
Samarii i do jej miast i do zamieszkujących z drugiej strony Jordanu aż do
Jerozolimy, Batanei, Chelus i Kadesz, i po Rzekę Egipską, i Tafnes, i
Ramses, i po całą ziemię Goszen,
10
hen aż po Tanis i Memfis, i do
wszystkich mieszkańców Egiptu daleko aż po granice Etiopii.
11
Lecz wszyscy
mieszkańcy całej ziemi zlekceważyli odezwę Nabuchodonozora, króla
Asyryjczyków, i nie stawili się do walki, ponieważ nie lękali się go.
Uważali go za człowieka osamotnionego i dlatego odesłali posłów jego z
niczym, nadto ich znieważając.
12
Wtedy Nabuchodonozor rozgniewał się bardzo
na całą tę ziemię i przysiągł na swój tron i swoje królestwo, że się zemści
na wszystkich krajach Cylicji, Damaszku i Syrii i mieczem je wyniszczy, a
także wszystkich zamieszkujących ziemię Moabu, synów Ammona, i całą Judeę, i
wszystkich w Egipcie hen daleko aż po kraje obu mórz.

13
Potem ze swymi siłami zbrojnymi stanął do walki przeciw królowi
Arfaksadowi w siedemnastym roku, i zwyciężył go w walce, i rozgromił całe
wojsko Arfaksada i całą jego konnicę, i wszystkie jego rydwany.
14
Podbił
też pod swoje panowanie jego miasta i doszedł aż do Ekbatany. Tam zdobył
wieże, spustoszył place miasta, i okazałość jej zamienił w jej hańbę.
15

Samego Arfaksada ujął w górach Ragau i przeszył go swoimi strzałami, zadając
mu ostateczną klęskę aż do dnia dzisiejszego.
16
I wrócił razem on sam i
cała jego zgraja, bardzo wielkie mnóstwo wojowników. I pozostali tam, żyjąc
beztrosko i ucztując, on sam i wojsko jego przez sto dwadzieścia dni.

Zostaw wpis