Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Judyty (Jdt 11)

1
A Holofernes rzekł do niej: “Odwagi, niewiasto! Niech się nie lęka twoje
serce! Ja nigdy nie uczyniłem nic złego człowiekowi, który postanowił służyć
Nabuchodonozorowi, królowi całej ziemi.
2
A gdyby lud twój mieszkający w
górach nie wzgardził mną, nie podniósłbym włóczni przeciw niemu. Lecz oni
sami to na siebie sprowadzili.
3
A teraz powiedz mi, dlaczego zbiegłaś od
nich i przyszłaś do nas? Przybyłaś istotnie dla ocalenia [swego]. Ufaj,
zachowasz swe życie tej nocy i na przyszłość.
4
Nie ma bowiem nikogo, kto by
cię skrzywdził, lecz wszyscy będą ci życzliwi, jak to się dzieje sługom pana
mego, króla Nabuchodonozora”.

5
A Judyta mu odpowiedziała: “Przyjmij słowa niewolnicy swojej i pozwól
służebnicy swojej mówić do siebie, a ja tej nocy nie będę okłamywać pana
mego.
6
Jeśli posłuchasz słów twej służebnicy, wtedy Bóg szczęśliwie
doprowadzi do końca dzieło twoje, a pan mój nie zawiedzie się w swoich
zamysłach.
7
Na życie Nabuchodonozora, króla całej ziemi, i na trwanie jego
potęgi – tego, który cię posłał, abyś sprowadził na prawe drogi wszelką
istotę żyjącą! Dzięki tobie bowiem nie tylko służą jemu ludzie, ale także
zwierzęta, polne bydło i ptaki w powietrzu. Dzięki twej mocy żyć będą dla
Nabuchodonozora i całego jego domu.
8
Słyszeliśmy bowiem o twej mądrości i
przemyślności twego ducha. Ogłoszono bowiem na całej ziemi, że w całym
królestwie tylko ty sam jeden jesteś dobry, bogaty w doświadczenie i godny
podziwu w prowadzeniu wojny.
9
A co się tyczy mowy, którą miał Achior na
naradzie u ciebie, to znamy jego słowa, ponieważ ludzie z Betulii zachowali
go przy życiu, a on opowiedział im wszystko, co mówił przed tobą.
10

Dlatego, władco i panie, nie lekceważ jego mowy, lecz zachowaj ją w swoim
sercu, ponieważ jest prawdziwa. Naród nasz bowiem nie otrzyma kary ani
miecz ich nie zwycięży, jeśli nie zgrzeszą przeciw Bogu swemu.
11
A teraz,
aby pan mój nie został odrzucony, nie dokonawszy niczego, śmierć spadnie na
ich głowy, ponieważ opanował ich już grzech, przez który rozgniewają swego
Boga, ilekroć uczynią niewłaściwie.
12
Skoro wyczerpały się ich zapasy
żywności i zabrakło w ogóle wody, postanowili rzucić się na bydło swoje i
uradzili spożywać wszystko to, co Bóg prawami swoimi zakazał im spożywać.

13
Nawet uchwalili spożywać w całości pierwociny zbóż i dziesięciny z wina i
oliwy, które poświęcone przechowywali dla kapłanów pełniących służbę przed
obliczem Boga naszego w Jerozolimie, a tych rzeczy nikomu z ludu nie wolno
było nawet dotykać rękami.
14
Potem wysłali posłów do Jerozolimy, ponieważ i
tam mieszkający czynili to samo, aby im przyniesiono zwolnienie od Rady
Starszych.
15
I stanie się – jak tylko im o tym doniosą, a oni nadal to
czynić będą – że zostaną tego dnia wydani tobie na zagładę.
16
Dlatego ja,
niewolnica twoja, gdy poznałam to wszystko, uciekłam od nich. Bóg mnie
posłał, abym razem z tobą dokonała czynów, dzięki którym zdumieje się cała
ziemia, każdy, ktokolwiek o nich usłyszy.

17
Ponieważ niewolnica twoja jest bogobojna i służy dniem i nocą Bogu
nieba, dlatego teraz pozostanę przy tobie, panie mój, a nocą niewolnica
twoja wychodzić będzie do wąwozu, i modlić się do Boga. A On mi powie, kiedy
oni popełnili swoje grzechy.
18
Wtedy wrócę i oznajmię ci, a ty wyruszysz ze
wszystkimi twoimi siłami zbrojnymi, i nie będzie nikogo wśród nich, kto by
się tobie przeciwstawił.
19
Ja zaś poprowadzę cię przez środek Judei, aż
dojdziemy do Jerozolimy. Tam umieszczę twój rydwan w środku miasta. Ty zaś
poprowadzisz ich jak owce, które nie mają pasterza, i nie zawarczy nawet
pies paszczą swoją przed tobą. To wszystko powiedziano mi zgodnie z moim
przewidywaniem i powierzono mi, i posłano, aby donieść tobie”.

20
I spodobały się słowa jej Holofernesowi i wszystkim jego sługom.
Zdumieni jej mądrością powiedzieli:
21
“Nie ma podobnej do niej kobiety od
krańca do krańca ziemi, o tak pięknym obliczu i tak rozumnej mowie”.
22
A
Holofernes powiedział do niej: “Dobrze uczynił Bóg wysyłając cię przed twoim
ludem, aby rękom naszym dostało się zwycięstwo, a tym – którzy wzgardzili
panem moim – klęska.
23
Naprawdę piękna jest twoja postać i dobre twoje
słowa. Jeśli uczynisz tak, jak mówiłaś, to twój Bóg stanie się moim Bogiem,
a ty zamieszkasz w domu króla Nabuchodonozora i będziesz sławną na całej
ziemi”.

Zostaw wpis