Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Judyty (Jdt 12)

Judyta przed ucztą

1
Potem polecił ją wprowadzić tam, gdzie rozstawiono jego srebrne naczynia,
i rozkazał, aby jej podano do jedzenia jego wspaniałe potrawy, a do picia
jego wino.
2
Ale Judyta powiedziała: “Nie będę jadła tego, aby to się nie
stało sposobnością do złego, lecz niech podadzą mi z tego, co sobie
przyniosłam”.
3
I odpowiedział jej Holofernes: “Jeśli się wyczerpią twoje
zapasy, to skąd weźmiemy, aby ci dać podobne do nich? Nie ma bowiem między
nami nikogo z twego narodu”.
4
A Judyta mu odpowiedziała: “Na życie twojej
duszy, panie mój, niewolnica twoja nie spożyje tego, co z sobą wzięła, a Pan
wcześniej spełni ręką moją to, co postanowił”.
5
Potem odprowadzili ją
słudzy Holofernesa do namiotu, a ona spała aż do północy. A około straży
porannej powstała.
6
I przesłała do Holofernesa prośbę: “Niech pan mój
rozkaże, aby pozwolono niewolnicy twojej wyjść na modlitwę”.
7
Polecił więc
Holofernes straży przybocznej, aby jej nie przeszkadzano. A ona przebywała
trzy dni w obozie i nocą wychodziła do wąwozu koło Betulii i myła się w
obrębie obozu przy źródle wody.
8
A gdy potem wracała, modliła się do Pana,
Boga Izraela, aby pokierował jej drogą ku wywyższeniu synów swojego ludu.
9

I wróciwszy oczyszczona, pozostawała w namiocie aż do chwili, kiedy
wieczorem przynoszono jej własne pożywienie.
10
Czwartego dnia wydał
Holofernes ucztę jedynie dla swoich sług, a nie zaprosił do stołu nikogo z
dowódców.
11
Potem powiedział do eunucha Bagoasa, przełożonego nad
wszystkimi jego majętnościami: “Idź i nakłoń tę kobietę hebrajską, która u
ciebie przebywa, aby przyszła do nas i z nami jadła i piła.
12
Naprawdę
byłoby to hańbą dla nas, gdybyśmy taką kobietę puścili nie obcując z nią.
Jeśli jej bowiem nie zwabimy do siebie, będzie z nas sobie drwiła”.

13
I odszedł Bagoas od Holofernesa i przyszedł do niej, i rzekł:
“Piękna, młoda kobieto, nie wahaj się stanąć przed panem moim! Będziesz
uczczona w jego obecności i będziesz piła z nami rozweselające wino, i
staniesz się w tym dniu jak jedna z córek synów Aszszura, przebywających w
domu Nabuchodonozora”.
14
A Judyta powiedziała mu na to: “A kimże ja jestem,
abym się mogła sprzeciwiać panu memu? Wszystko, co będzie miłe w oczach
jego, pospiesznie uczynię i będzie to dla mnie największą przyjemnością aż
do dnia mojej śmierci”.
15
I wstała, ubrała się w strój uroczysty, z
wszelkimi ozdobami kobiecymi. A niewolnica jej przyszła i rozłożyła przed
nią na podłodze naprzeciw Holofernesa dywany, które dostała od Bagoasa do
swego codziennego użytku, aby na nich odpoczywała i jadła.

Judyta zwycięża Holofernesa

16
A Judyta weszła i zajęła swoje miejsca. I zachwycił się Holofernes w
sercu swoim jej widokiem i dusza w nim doznała gwałtownego wzruszenia. I
zapragnął bardzo obcować z nią, ponieważ od dnia, kiedy ją zobaczył, szukał
sposobności, aby ją uwieść.
17
I odezwał się do niej Holofernes: “Pij teraz
i wesel się razem z nami!”
18
A Judyta odpowiedziała mu: “Piję więc, panie,
albowiem nigdy od dnia mego urodzenia życie moje nie osiągnęło takiego
szczytu jak dziś”.
19
I wzięła, co jej przygotowała niewolnica, i jadła, i
piła w jego obecności.
20
A Holofernes zachwycał się nią i pił bardzo wiele
wina, tyle, ile w jednym dniu nigdy nie wypił, odkąd się urodził.

Zostaw wpis