Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Judyty (Jdt 14)

1
A Judyta odpowiedziała im: “Posłuchajcie mnie, bracia! Weźcie tę głowę i
wywieście ją na szczycie waszych murów.
2
A potem, gdy zabłyśnie zorza
poranna i słońce ukaże się nad ziemią, niech każdy weźmie swoją broń i
wszyscy zdolni do walki mężowie niech wyjdą poza miasto! Ustanówcie wodza
nad nimi, tak jakbyście mieli schodzić na dolinę w kierunku przedniej straży
Asyryjczyków. Ale nie będziecie schodzić.
3
A oni wezmą pełne swoje
uzbrojenie, udadzą się do swego obozu i zbudzą dowódców sił zbrojnych
Aszszura. A ci z kolei zbiegną się do namiotu Holofernesa, ale go nie
znajdą. Wtedy ogarnie ich strach i zaczną uciekać przed wami.
4
A wy i
wszyscy mieszkańcy całej ziemi Izraela, ścigając ich, będziecie ich kładli
pokotem na ich drogach.

5
Lecz zanim to uczynicie, zawołajcie do mnie Ammonitę Achiora, aby
zobaczył i rozpoznał tego, który pogardził domem Izraela, a jego samego
wysłał do nas na śmierć”.
6
I zawołali Achiora z domu Ozjasza. A ten, gdy
przyszedł i zobaczył głowę Holofernesa w ręku jednego męża ze zgromadzenia
ludu, upadł na twarz i stracił przytomność.
7
A gdy go podniesiono, upadł do
nóg Judycie, oddał jej pokłon i zawołał:

“Błogosławionaś ty we wszystkich namiotach Judy
i między wszystkimi narodami,
które, gdy usłyszą twoje imię,
zatrwożą się.

8
A teraz opowiedz mi wszystko, coś uczyniła w tych dniach”. A Judyta
opowiedziała mu wśród ludu wszystko, co uczyniła, poczynając od dnia, w
którym wyszła, aż do chwili, w której z nim rozmawiała.
9
A gdy ona
przestała mówić, lud zaczął wołać donośnym głosem i całe miasto zaczęło
rozbrzmiewać radosnymi okrzykami.
10
A Achior widząc to wszystko, co uczynił
Bóg Izraela, uwierzył bardzo mocno w Niego, poddał się obrzezaniu i został
przyłączony do domu Izraela aż po dzień dzisiejszy.

Popłoch w obozie Holofernesa

11
A skoro tylko ukazała się zorza i wywieszono głowę Holofernesa na
murach, wszyscy mężczyźni chwycili za broń i ruszyli oddziałami w stronę
wejść na górę.
12
Gdy tylko ich spostrzegli Asyryjczycy, rozesłali gońców do
swych dowódców. Ci zaś poszli do swych wodzów i tysiączników, i do
wszystkich swoich zwierzchników.
13
A oni przybyli do namiotu Holofernesa i
powiedzieli zarządcy całego jego mienia: “Zbudźże pana naszego, bo
niewolnicy odważyli się wystąpić przeciwko nam do walki, aby zginąć
doszczętnie”.
14
Wtedy wszedł Bagoas i zaklaskał w dłonie przed zasłoną
namiotu, sądząc, że Holofernes śpi z Judytą.
15
Ponieważ jednak nikt go nie
usłyszał, odsunął zasłonę i wszedł do sypialni, i znalazł go martwego,
rzuconego na podnóżku, a głowę miał odciętą.
16
Wtedy donośnie zawołał,
zaczął płakać, narzekać i jęczeć ogromnie i rozdarł swoje szaty.
17
Potem
wszedł do namiotu, gdzie mieszkała Judyta, ale jej nie znalazł. Wtedy
wybiegł przed zgromadzonych i zawołał:
18
“Przewrotnie postąpili niewolnicy,
hańbą okryła dom króla Nabuchodonozora jedna hebrajska kobieta. Holofernes
leży na ziemi, i to bez głowy”.
19
Usłyszawszy te słowa dowódcy asyryjskich
sił zbrojnych rozdarli swoje szaty i przerazili się. I powstał między nimi w
obozie wielki krzyk i nawoływania.

Zostaw wpis