Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Judyty (Jdt 2)

Holofernes wyrusza na wojnę przeciw Zachodowi

1
W osiemnastym roku dwudziestego drugiego dnia pierwszego miesiąca, w
pałacu Nabuchodonozora, króla Asyryjczyków, rozeszła się wiadomość, że
zamierza on zemścić się na całej ziemi, tak jak to zapowiedział.
2
Zwołał
więc wszystkich urzędników i wszystkich dostojników swoich i przedłożył im
tajny swój plan, i zapowiedział ustami swoimi zupełną zagładę całej ziemi.
3

Także i oni uchwalili zgładzić każdego żyjącego, kto by nie usłuchał mowy
ust jego.
4
Gdy skończył swoją naradę Nabuchodonozor, król Asyryjczyków,
wezwał Holofernesa, naczelnego dowódcę swoich sił zbrojnych, który zajmował
po nim drugie miejsce, i rzekł do niego:
5
“Tak mówi wielki król, pan całej
ziemi: Oto ty odejdziesz sprzed oblicza mego i zabierzesz ze sobą mężów
ufających w swoje siły, pieszych sto dwadzieścia tysięcy i mnóstwo koni z
dwunastu tysiącami jeźdźców.
6
I wyruszysz przeciw wszystkim krajom leżącym
na zachód, ponieważ nie posłuchały rozkazu ust moich.
7
I wydasz im
polecenie, aby przygotowały ziemię i wodę, ponieważ w zapalczywości mojej
chcę wyruszyć przeciwko nim i zakryję całą powierzchnię ziemi nogami moich
sił zbrojnych, i oddam im ją na łup.
8
A ranni ich napełnią ich doły, a
wszystkie potoki i rzeki wypełnią się zabitymi tak, że aż wyleją.
9
I
popędzę ich jeńców aż na krańce ziemi.
10
Idź więc i podbij mi całą ziemię
ich, a jeśli sami poddadzą się tobie, zostaw mi ich do dnia ich ukarania.
11

Tych zaś, którzy będą się sprzeciwiać, niech twoje oko bezwzględnie skaże na
wymordowanie i złupienie na całym twoim obszarze.
12
Na moje życie i potęgę
mojego królestwa, powiedziałem i uczynię to moją ręką,
13
a ty nie
wykroczysz przeciw żadnemu poleceniu swego pana, ale wypełnisz dokładnie,
jak ci rozkazałem, i nie odłożysz wykonania tego”.

14
A Holofernes wychodząc od swego pana zwołał wszystkich książąt,
wodzów i dowódców asyryjskich sił zbrojnych,
15
i odliczył dzielnych mężów
na wyprawę wojenną, stosownie do polecenia pana swego: około stu dwudziestu
tysięcy, a konnych łuczników dwanaście tysięcy.
16
I rozstawił ich w szyku
bojowym, jak się ustawia wojsko.
17
Zabrał też wielbłądy, osły i muły w
olbrzymiej liczbie, celem noszenia ciężarów, a owiec, wołów i kóz bez
liczby, na utrzymanie ich [wszystkich],
18
a nadto dla każdego człowieka
mnóstwo żywności i bardzo wiele złota i srebra z pałacu królewskiego.
19
I
wyruszył on sam i wszystkie jego siły zbrojne na wyprawę, wyprzedzając króla
Nabuchodonozora, aby pokryć całą ziemię ku zachodowi rydwanami, konnicą i
doborowymi piechurami.
20
A razem z nim wyruszył olbrzymi tłum jak szarańcza
i jak piasek ziemi, i nie można było policzyć tego mnóstwa.

21
I opuścili Niniwę, idąc trzy dni w kierunku równiny Bektilet. Pod
Bektilet rozbili obóz blisko góry, leżącej po lewej stronie Górnej Cylicji.

22
Potem [Holofernes] zabrał wszystkie swoje siły zbrojne, piechotę, konnicę
i swoje rydwany i odszedł stamtąd w okolice górskie.
23
Rozgromił Fud i
Lud i złupił wszystkich synów Rassisa i tych Izmaelitów, którzy mieszkali
na skraju pustyni na południe od Cheleonu.
24
Przeprawił się przez Eufrat,
przeszedł przez Mezopotamię, zburzył wszystkie obronne miasta nad potokiem
Abronas i dotarł aż do morza.
25
Potem zdobył ziemię Cylicji, rozgromił
wszystkich, którzy mu się przeciwstawili, i doszedł aż po południowe granice
Jafetu, naprzeciwko Arabii.
26
Otoczył wszystkich Madianitów, spalił ich
namioty i zagarnął ich stada owiec.
27
Z kolei zeszedł na równinę Damaszku
podczas zbiorów pszenicy, spalił wszystkie ich pola, owce i bydło wydał na
zniszczenie, miasta ich złupił, spustoszył ich ziemię, a wszystkich ich
młodzieńców wyciął ostrzem miecza.
28
Strach i lęk przed nim padł na
mieszkańców wybrzeża, którzy byli w Tyrze, Sydonie i na mieszkańców Sur,
Okiny i na wszystkich mieszkańców Jamnii. I mieszkańcy Aszdodu, Aszkelonu
<i Gazy> przelękli się bardzo.

Zostaw wpis