Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Judyty (Jdt 3)

1
Wysłano do niego posłów, którzy przemówili do niego pokojowo:
2

“Jesteśmy sługami wielkiego króla Nabuchodonozora, padamy na twarz przed
tobą. Uczyń z nami, co ci się podoba.
3
Oto nasze zagrody dla owiec,
wszystkie nasze osady, wszystkie łany pszenicy, owce i bydło, i wszystkie
skupiska naszych namiotów leżą przed tobą. Uczyń z tym, co ci się podoba.
4

Oto miasta nasze, a ich mieszkańcy to słudzy twoi. Przyjdź i postąp z nimi
tak, jak się wydaje słuszne w twoich oczach”.
5
W ten sposób przedstawili
się ci mężowie Holofernesowi i takie złożyli mu oświadczenie.
6
A wtedy
zszedł on na wybrzeże, on sam i jego siły zbrojne, obsadził załogami warowne
miasta i wziął sobie z nich doborowych mężów jako oddziały pomocnicze.
7
A
oni sami i wszyscy mieszkańcy dokoła przyjęli go wieńcami, tańcami i biciem
w bębny.

8
On zaś zburzył wszystkie ich świątynie, wyrąbał ich święte gaje,
zgodnie z otrzymanym rozkazem wytracenia wszystkich bogów ziemi, tak aby
wszystkie narody służyły jedynie Nabuchodonozorowi i wszystkie języki, i ich
plemiona tylko jego uznawały za boga.
9
I tak przybył nad Ezdrelon,
niedaleko Dotaja, które znajduje się naprzeciwko wielkiego pasma gór
judzkich.
10
I rozbił obóz między Gaibal a Scytopolis, i pozostał tam przez
jeden miesiąc, ażeby uporządkować wszystkie tabory swoich sił zbrojnych.

Zostaw wpis