Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Judyty (Jdt 4)

Powstanie Izraelitów przeciw Holofernesowi

1
A Izraelici mieszkający w Judei usłyszeli o wszystkim, co Holofernes,
naczelny wódz asyryjskiego króla Nabuchodonozora, uczynił narodom i jak
złupił wszystkie ich świątynie i wydał je na zniszczenie.
2
I ogarnął ich
wielki lęk przed nim, i przerazili się ze względu na Jerozolimę i świątynię
Pana, ich Boga,
3
ponieważ dopiero co wrócili z niewoli i cały naród
osiedlił się w Judei, i poświęcono po zbezczeszczeniu naczynia, ołtarz i
przybytek.
4
I rozesłano posłów do całej Samarii, Kona, Bet-Choron, Belmain
i do Jerycha, Choba i Esora, i na dolinę Salem.
5
I pozajmowali wszystkie
szczyty wysokich gór, i umocnili położone na nich osiedla. Zaopatrzyli się w
żywność na wypadek wojny, ponieważ niedawno były na ich polach żniwa.
6
A
najwyższy kapłan Joakim, który w owych dniach był w Jerozolimie, napisał
list do mieszkańców Betulii i Baitomestaim, które leży naprzeciw Ezdrelonu
przed równiną blisko Dotain,
7
nakazując im obsadzić przełęcze górskie,
ponieważ tamtędy wiodła droga do Judei i łatwo było powstrzymać ich w czasie
natarcia, bo przejście było wąskie, tylko na dwóch ludzi.
8
I uczynili
Izraelici stosownie do rozkazu najwyższego kapłana Joakima i Rady Starszych
całego ludu izraelskiego, którzy zasiadali w Jerozolimie.
9
I błagali
wszyscy mężowie izraelscy Boga z wielką wytrwałością, i korzyli się z wielką
żarliwością.
10
Oni sami, ich żony i dzieci, jako też bydło, i każdy
przybysz, najemnik i niewolnik kupiony nałożyli wory na biodra.

11
I wszyscy mężczyźni izraelscy, kobiety i dzieci, mieszkający w
Jerozolimie, upadli na twarz przed świątynią, posypali głowy swoje popiołem
i odziani w wory wyciągali ręce przed Panem.
12
Także ołtarz opasali worem
i wspólnie gorąco wołali do Boga Izraela, aby nie wydawał ich dzieci na
porwanie, ich żon na łup, miast ich dziedzictwa na zniszczenie, świątyni na
zbezczeszczenie i zniewagę, i szyderstwo dla pogan.
13
A Pan wysłuchał ich
wołania i wejrzał na ich udrękę. Lud pościł przez wiele dni w całej Judei i
w Jerozolimie przed świątynią Pana Wszechmogącego.
14
Najwyższy zaś kapłan
Jojakim i wszyscy stawający przed Panem kapłani i słudzy Pańscy, opasawszy
biodra swe worami, składali ustawiczne całopalenia, śluby i dobrowolne dary
ludu.
15
Na zawojach ich był popiół; wołali z całej siły do Pana, by
nawiedził cały dom Izraela.

Zostaw wpis