Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Kapłańska (Kpł 1)

OFIARY
OFIARY ZE ZWIERZĄT

1
Pan wezwał Mojżesza i tak powiedział do niego z Namiotu Spotkania:
2
“Mów
do Izraelitów i powiedz im: Jeśli kto z was zechce złożyć dar z bydląt dla
Pana, niech złoży go albo z cielców, albo z mniejszego bydła.

Ofiara z cielców

3
Jeżeli chce złożyć na ofiarę całopalną dar z bydła, niech weźmie samca
bez skazy i przyprowadzi go przed wejście do Namiotu Spotkania, aby Pan
przyjął go łaskawie.
4
Położy rękę na głowie żertwy, aby była przyjęta jako
przebłaganie za niego.
5
Potem zabije młodego cielca przed Panem, a kapłani,
synowie Aarona, ofiarują krew, to jest pokropią nią dokoła ołtarz stojący
przed wejściem do Namiotu Spotkania.
6
Następnie obedrze żertwę ze skóry i
podzieli ją na części.
7
Kapłani, synowie Aarona, przyniosą ogień na ołtarz
i ułożą drwa na ogniu.
8
Potem kapłani, synowie Aarona, ułożą części wraz z
głową i tłuszczem na drwach leżących na ogniu na ołtarzu.
9
Wnętrzności i
nogi zwierzęcia będą obmyte wodą. Kapłan zamieni to wszystko w dym na
ołtarzu. To jest całopalenie, ofiara spalana, miła woń dla Pana.

Ofiara z baranków i koziołków

10
Jeżeli zaś kto chce złożyć na ofiarę całopalną dar z trzody, z
baranków lub koziołków, niech weźmie samca bez skazy.
11
Będzie on zabity po
północnej stronie ołtarza, przed Panem, a kapłani, synowie Aarona, pokropią
krwią Jego ołtarz dokoła.
12
Potem podzielą go na części. Kapłan ułoży je
wraz z głową i tłuszczem na drwach leżących na ogniu, na ołtarzu.
13

Wnętrzności i nogi zwierzęcia będą obmyte wodą. Kapłan złoży w ofierze to
wszystko i zamieni w dym na ołtarzu. To jest całopalenie, ofiara spalana,
miła woń dla Pana.

Ofiara z gołębi

14
A jeżeli kto chce złożyć w darze ptaka jako całopalenie dla Pana,
niech złoży w darze synogarlicę lub młodego gołębia.
15
Kapłan przyniesie go
do ołtarza, złamie mu główkę i zamieni go w dym na ołtarzu. Krew jego
wyciśnie na ścianę ołtarza.
16
Potem oddzieli wole jego wraz z piórami i
wyrzuci je na popielisko, na wschód od ołtarza.
17
Następnie kapłan naderwie
jego skrzydła, jednak nie oddzielając ich całkowicie, i zamieni w dym na
ołtarzu, na drwach leżących na ogniu. To jest całopalenie, ofiara spalana,
miła woń dla Pana.

Zostaw wpis