Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Kapłańska (Kpł 11)

PRAWO CZYSTOŚCI
ZWIERZĘTA CZYSTE I NIECZYSTE

Zwierzęta lądowe

1
Następnie Pan powiedział do Mojżesza i Aarona:
2
“Tak mówcie do
Izraelitów: Oto zwierzęta, które będziecie jeść spośród wszystkich zwierząt,
które są na ziemi:
3
Będziecie jedli każde zwierzę czworonożne, które ma
rozdzielone kopyta, to jest racice, i które przeżuwa.
4
Ale [następujących
zwierząt], mających rozdzielone kopyto i przeżuwających nie będziecie jedli:
wielbłąd, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta – będzie dla
was nieczysty;
5
świstak, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego
kopyta – będzie dla was nieczysty;
6
zając, ponieważ przeżuwa, ale nie ma
rozdzielonego kopyta – będzie dla was nieczysty;
7
wieprz, ponieważ ma
rozdzielone kopyto, ale nie przeżuwa – będzie dla was nieczysty.
8
Nie
będziecie jedli ich mięsa ani dotykali ich padliny – są one dla was
nieczyste.

Istoty wodne

9
Będziecie jedli następujące istoty wodne: wszystkie istoty wodne, w
morzach i rzekach, które mają płetwy i łuski, będziecie jedli.
10
Ale każda
istota wodna, która nie ma płetw albo łusek w morzach i rzekach spośród
wszystkiego, co się roi w wodzie, i spośród wszystkich zwierząt wodnych,
będzie dla was obrzydliwością.
11
Będą one dla was obrzydliwością, nie
jedzcie ich mięsa i brzydźcie się ich padliną.
12
Wszystkie istoty wodne,
które nie mają płetw albo łusek, będą dla was obrzydliwością.

Istoty skrzydlate

13
Spośród ptaków będziecie mieli w obrzydzeniu i nie będziecie ich
jedli, bo są obrzydliwością, następujące: orzeł, sęp czarny, orzeł morski,

14
wszelkie gatunki kani i sokołów,
15
wszelkie gatunki kruków,
16
struś,
sowa, mewa, wszelkie gatunki jastrzębi,
17
puszczyk, kormoran, ibis,
18

łabędź, pelikan, ścierwik,
19
bocian, wszelkie gatunki czapli, dudek i
nietoperz.

20
Wszelkie latające czworonożne owady będą dla was obrzydliwością.

21
Ale będziecie jeść spośród czworonożnych latających owadów tylko te,
których [tylne] kończyny wystają ponad nogami [przednimi], aby [mogły]
skakać na nich po ziemi.
22
Następujące spośród nich możecie jeść: wszelkie
gatunki szarańczy, wszelkie gatunki soleam, wszelkie gatunki chargol i
wszelkie gatunki chagab.
23
Wszystkie inne gatunki latających owadów
czworonożnych będą dla was obrzydliwością.

Nieczysty jest każdy, kto dotyka padliny zwierząt nieczystych

24
Następujące zwierzęta czynią człowieka nieczystym. Każdy, kto dotknie
się ich padliny, będzie nieczysty aż do wieczora.
25
Każdy, kto będzie nosić
ich padlinę, wypierze ubranie i pozostanie nieczysty aż do wieczora.
26

Każde zwierzę, które ma kopyta, ale nie rozdzielone, i nie przeżuwa, będzie
nieczyste dla was. Każdy, kto się go dotknie, będzie nieczysty.
27
Każde
zwierzę czworonożne, które chodzi opierając się na stopach, będzie
nieczyste dla was. Każdy, kto dotknie się jego padliny, będzie nieczysty aż
do wieczora.
28
Każdy, kto będzie nosić ich padlinę, wypierze ubranie i
pozostanie nieczysty aż do wieczora. To są rzeczy nieczyste dla was!

Nieczystość spowodowana przez dotknięcie padliny małych zwierząt

29
Spośród małych zwierząt, które poruszają się na ziemi, następujące są
nieczyste: kret, mysz i wszelkie gatunki jaszczurek,
30
gekko, żółw,
salamandra, skolopendra i kameleon.
31
Te są nieczyste dla was spośród
małych zwierząt, które poruszają się na ziemi. Każdy, kto dotknie się ich
padliny, będzie nieczysty aż do wieczora.
32
Jeżeli które z tych zwierząt
nieżywe upadnie na coś, to ta rzecz będzie nieczysta, niezależnie od tego,
czy to będzie naczynie drewniane, czy ubranie, czy skóra, czy worek, czy
jakiekolwiek narzędzie pracy. Obmyją je wodą i pozostanie nieczyste aż do
wieczora, potem będzie czyste.
33
Jeżeli któreś z tych zwierząt wpadnie do
naczynia glinianego, to wszystko, co jest wewnątrz naczynia, będzie
nieczyste, a naczynie rozbijecie.

34
Każdy pokarm, który się spożywa, do którego się dostanie woda z tego
naczynia będzie nieczysty. Każdy napój, który bywa używany do picia w
jakimkolwiek naczyniu, będzie nieczysty.
35
Na cokolwiek upadnie takie
zwierzę nieżywe, będzie nieczyste: piecyk albo piekarnik ma być zniszczony.
One są nieczyste i będą nieczyste dla was.
36
Tylko źródła i cysterny, to
jest zbiorniki wody, pozostają czyste, ale ten, kto dotknie się w nich
padliny, będzie nieczysty.
37
Jeżeli taka padlina upadnie na ziarno
przeznaczone do siewu, to ziarno pozostanie czyste,
38
ale jeżeli ziarno
jest mokre i taka padlina upadnie na nie, to jest ono dla was nieczyste.

Padlina czystych zwierząt

39
Jeżeli zdechnie jedno ze zwierząt, które wam służą za pokarm, i ktoś
dotknie się tej padliny, będzie nieczysty aż do wieczora.
40
Jeżeli kto zje
coś z takiej padliny, to wypierze ubranie i będzie nieczysty aż do wieczora.
Także i ten, kto nosi taką padlinę, wypierze ubranie i będzie nieczysty aż
do wieczora.

Nie wolno jeść nieczystych małych zwierząt

41
Wszelkie małe zwierzęta, które pełzają po ziemi, są obrzydliwością -
nie wolno ich jeść!
42
Cokolwiek pełza na brzuchu, cokolwiek chodzi na
czterech nogach i cokolwiek ma wiele nóg spośród małych zwierząt pełzających
po ziemi, nie będzie przez was jedzone, bo to jest obrzydliwość.
43
Nie
plugawcie siebie samych przez jedzenie wszelkich małych zwierząt
pełzających, nie zanieczyszczajcie się przez nie, przez to stalibyście się
nieczystymi.
44
Ponieważ Ja jestem Pan, Bóg wasz – uświęćcie się! Bądźcie
świętymi, ponieważ Ja jestem święty! Nie będziecie się plugawić małymi
zwierzętami, które pełzają po ziemi.
45
Bo Ja jestem Pan, który wyprowadził
was z ziemi egipskiej, abym był waszym Bogiem. Bądźcie więc świętymi, bo Ja
jestem święty!

Zakończenie przepisów o pokarmach

46
To jest prawo dotyczące zwierząt, ptaków i wszelkich istot żyjących,
które poruszają się w wodzie, i wszelkich stworzeń pełzających po ziemi,
47

abyście rozróżniali między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, między
zwierzętami jadalnymi a tymi, których jeść nie wolno”.

Zostaw wpis