Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Kapłańska (Kpł 17)

PRAWO ŚWIĘTOŚCI

Tylko na jednym miejscu wolno zabijać i składać ofiary

1
Dalej Pan powiedział do Mojżesza:
2
“Mów do Aarona, do jego synów i do
wszystkich Izraelitów i powiedz im: Oto nakaz, który dał Pan:
3
Jeżeli kto z
domu Izraela zabija cielca albo owcę, albo kozę w obrębie obozu lub poza
obozem,
4
i nie przyprowadzi ich przed wejście do Namiotu Spotkania, aby je
złożyć w darze dla Pana przed mieszkaniem Pana, będzie winien krwi. Rozlał
krew. Ten człowiek będzie wyłączony spośród swego ludu.
5
Dlatego Izraelici
będą przyprowadzać ofiary swoje, które składali dotychczas na polu; będą je
przyprowadzać do Pana, przed wejście do Namiotu Spotkania, do kapłana, i
będą je składać jako ofiary biesiadne dla Pana.
6
Kapłan pokropi krwią
ołtarz Pana przy wejściu do Namiotu Spotkania, a tłuszcz zamieni w dym jako
miłą woń dla Pana.
7
Odtąd nie będą składać ofiar demonom, z którymi
uprawiali nierząd. Będzie to dla nich ustawa wieczysta dla ich pokoleń.
8

Dalej powiesz im: Jeżeli kto z domu Izraela albo spośród przybyszów, którzy
osiedlili się między nimi, będzie składał ofiarę całopalną albo inną ofiarę

9
i nie przyprowadzi jej przed wejście do Namiotu Spotkania, aby ofiarować
ją dla Pana, będzie wyłączony spośród swego ludu!

Nie wolno spożywać krwi

10
Jeżeli kto z domu Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili
się między nimi, będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę oblicze moje
przeciwko temu człowiekowi spożywającemu krew i wyłączę go spośród jego
ludu.
11
Bo życie ciała jest we krwi, a Ja dopuściłem ją dla was [tylko] na
ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest
przebłaganiem za życie.
12
Dlatego dałem nakaz Izraelitom: Nikt z was nie
będzie spożywał krwi. Także i przybysz, który się osiedlił wśród was nie
będzie spożywał krwi.
13
Jeżeli kto z Izraelitów albo z przybyszów, którzy
się osiedlili między wami, upoluje zwierzynę jadalną, zwierzę lub ptaka,
wypuści jego krew i przykryje ją ziemią.
14
Bo życie wszelkiego ciała jest
we krwi jego – dlatego dałem nakaz synom Izraela: nie będziecie spożywać
krwi żadnego ciała, bo życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. Ktokolwiek
by ją spożywał, zostanie wyłączony.

Nie wolno jeść mięsa zwierząt padłych lub rozszarpanych

15
Każdy tubylec lub przybysz, który by jadł mięso zwierzęcia padłego
lub rozszarpanego, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty
aż do wieczora. Potem odzyska czystość.
16
Jeżeli nie wypierze ubrania i nie
wykąpie ciała, zaciągnie winę”.

Zostaw wpis