Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Kapłańska (Kpł 18)

Świętość małżeństwa i rodziny

1
Dalej Pan powiedział do Mojżesza:
2
“Mów do Izraelitów i powiedz im: Ja
jestem Pan, Bóg wasz!
3
Tego, co czynią w ziemi egipskiej, w której
mieszkaliście, nie czyńcie. Tego, co czynią w ziemi Kanaan, do której was
wprowadzę, nie czyńcie. Nie będziecie postępować według ich obyczajów.
4

Będziecie wypełniać moje wyroki, będziecie przestrzegać moich ustaw, aby
według nich postępować. Ja jestem Pan, Bóg wasz!
5
Będziecie przestrzegać
moich ustaw i moich wyroków. Człowiek, który je wypełnia, żyje dzięki nim.
Ja jestem Pan!

Małżeństwa między krewnymi są zakazane

6
Nikt z was nie będzie się zbliżał do ciała swojego krewnego, aby
odsłonić jego nagość. Ja jestem Pan!
7
Nie będziesz odsłaniać nagości
swojego ojca lub nagości swojej matki. Jest ona twoją matką – nie będziesz
odsłaniać jej nagości.
8
Nie będziesz odsłaniać nagości swojej macochy, bo
to jest nagość twojego ojca.
9
Nie będziesz odsłaniać nagości swojej
siostry, córki twojego ojca lub córki twojej matki, bez względu na to, czy
urodziła się w domu, czy na zewnątrz.
10
Nie będziesz odsłaniać nagości
córki twojego syna lub córki twojej córki, bo są one twoją nagością.
11
Nie
będziesz odsłaniać nagości córki żony twojego ojca, bo jest ona dzieckiem
twojego ojca, jest twoją siostrą.
12
Nie będziesz odsłaniać nagości siostry
swojego ojca, bo ona jest krewną twojego ojca.
13
Nie będziesz odsłaniać
nagości siostry swojej matki, bo jest ona krewną twojej matki.
14
Nie
będziesz odsłaniać nagości brata swojego ojca: nie będziesz się zbliżał do
jego żony, bo jest ona twoją ciotką.
15
Nie będziesz odsłaniać nagości
swojej synowej, bo jest ona żoną twojego syna, nie będziesz odsłaniać jej
nagości.
16
Nie będziesz odsłaniać nagości swojej bratowej, jest to nagość
twojego brata.
17
Nie będziesz odsłaniać nagości kobiety i jej córki. Nie
będziesz brał córki jej syna ani córki jej córki, aby odsłonić jej nagość,
bo są one jej ciałem. Byłaby to rozpusta!
18
Nie będziesz brał kobiety razem
z jej siostrą, aby odsłonić jej nagość za życia tamtej, byłoby to
sposobnością do niezgody.

Czystość małżeńska. Zakaz nadużyć

19
Nie będziesz się zbliżał do kobiety, aby odsłonić jej nagość, podczas
jej nieczystości miesięcznej.
20
Nie będziesz obcował cieleśnie z żoną
twojego bliźniego, wylewając nasienie; przez to stałbyś się nieczystym.
21

Nie będziesz dawał dziecka swojego, aby było przeprowadzone przez ogień dla
Molocha, nie będziesz w ten sposób bezcześcił imienia Boga swojego. Ja
jestem Pan!
22
Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z
kobietą. To jest obrzydliwość!
23
Nie będziesz obcował cieleśnie z żadnym
zwierzęciem; przez to stałbyś się nieczystym. Także i kobieta nie będzie
stawać przed zwierzęciem, aby się z nim złączyć. To jest sromota!

Końcowe upomnienie

24
Tymi wszystkimi rzeczami nie plugawcie się, bo tymi wszystkimi
rzeczami plugawiły się narody, które wypędzam przed wami.
25
Także i ziemia
stała się nieczysta. Ukarałem ją więc za jej winę, a ziemia wypluła swoich
mieszkańców.
26
Strzeżcie więc ustaw i wyroków moich, nie czyńcie nic z tych
obrzydliwości. Nie będzie ich czynić ani tubylec, ani przybysz, który
osiedlił się wśród was.
27
Bo wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy
ziemi, którzy byli przed wami, i ziemi została splugawiona.
28
Ale was
ziemia nie wyplunie z powodu splugawienia jej, tak jak wypluła naród, który
był przed wami.
29
Bo każdy, kto czyni jedną z tych obrzydliwości, wszyscy,
którzy je czynią, będą wyłączeni spośród swojego ludu.
30
Będziecie więc
przestrzegać mego zarządzenia, abyście nie czynili nic z obrzydliwych
obyczajów, którymi się rządzono przed wami, abyście nie splugawili się przez
nie. Ja jestem Pan, Bóg wasz!”

Zostaw wpis