Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Kapłańska (Kpł 22)

ŚWIĘTOŚĆ DARÓW I OFIAR

Święte rzeczy są dla świętych!

1
Po czym Pan powiedział do Mojżesza:
2
“Mów do Aarona i jego synów, aby się
powstrzymywali od niektórych świętych darów Izraelitów, które oni mi
poświęcają, nie bezcześcili mojego świętego imienia. Ja jestem Pan!
3

Powiedz im, aby wiedziały o tym przyszłe pokolenia: jeżeli kto z potomków
waszych, będąc w stanie nieczystości rytualnej, zbliży się do rzeczy
świętych, które Izraelici poświęcają Panu, to człowiek ten będzie odrzucony
ode Mnie. Ja jestem Pan!
4
Żaden potomek Aarona, który by był trędowaty lub
cierpiący na wyciek, nie będzie mógł jeść rzeczy świętych, dopóki się nie
podda oczyszczeniu. Tak samo będzie z tym, który się dotknął kogoś
nieczystego z powodu umarłego albo tego, z którego wypłynęło nasienie;
5

również z tym, kto się dotknął jakiegoś płazu, czyniącego go nieczystym,
albo się dotknął człowieka, który uczynił go nieczystym wskutek swojej
nieczystości.
6
Ktokolwiek więc dotknie się takich rzeczy, będzie nieczysty
aż do wieczora, nie będzie jadł rzeczy świętych, ale przedtem wykąpie ciało
w wodzie.
7
Po zachodzie słońca będzie oczyszczony. Potem będzie jeść rzeczy
święte, bo one są jego pokarmem.
8
Nie będzie jadł padliny ani mięsa
zwierząt rozszarpanych, bo przez to stałby się nieczysty. Ja jestem Pan!
9

Będą strzec mojego zarządzenia, nie będą narażać się na grzech z tego powodu
- za to spotkałaby ich śmierć, ponieważ dopuściliby się zbezczeszczenia. Ja
jestem Pan, który ich uświęcam!

Udział nie-kapłanów w spożywaniu żertw

10
Żaden niepowołany nie będzie jadł rzeczy świętych, ani mieszkający u
kapłana, ani najemnik nie będą jedli rzeczy świętych.
11
Jeżeli jednak
kapłan kupił niewolnika za pieniądze, ten może jeść rzeczy święte, również i
ci, którzy urodzili się w jego domu, będą jedli jego pokarm.
12
Córka
kapłana, która wyszła za mąż za obcego, nie będzie jadła ze świętych rzeczy
ofiarowanych.
13
Jednakże córka kapłana, która owdowiała albo została
porzucona, a nie ma dzieci, i wróciła do domu ojca, będzie mogła jeść z
pokarmu należnego jej ojcu, tak jak za młodych lat. Ale żaden niepowołany
nie będzie go jadł!
14
Jeżeli kto zje rzecz świętą przez nieuwagę,
wynagrodzi za nią kapłanowi, dodając jeszcze piątą część wartości.
15
Oni
nie będą bezcześcić rzeczy świętych, które Izraelici ofiarują dla Pana.
16

Naraziliby ich na ciężką winę przez jedzenie ich rzeczy świętych. Ja jestem
Pan, który ich uświęcam!”

Zwierzęta ofiarne mają być bez skazy

17
Następnie Pan powiedział do Mojżesza:
18
“Mów do Aarona i jego synów
i do wszystkich Izraelitów i powiedz im: Jeżeli kto spośród Izraelitów albo
spośród przybyszów w Izraelu przynosi swój dar, czy to będzie ofiara
ślubowana czy dobrowolna, z rodzaju tych ofiar, które się przynosi Panu jako
ofiary całopalne,
19
to aby były przyjęte, muszą to być zwierzęta bez skazy,
samce – cielce, barany lub kozły.
20
Żadnego zwierzęcia ze skazą nie
będziecie składać w ofierze, bo to nie byłoby od was przyjęte.
21
Jeżeli kto
chce złożyć Panu ofiarę biesiadną, aby wypełnić ślub albo jako dar
dobrowolny, niezależnie od tego, czy to będzie duże, czy małe bydlę, będzie
ono bez skazy, aby było przyjęte. Nie będzie w nim żadnej skazy!
22
Nie
będziecie składać w ofierze Panu zwierząt ślepych, ułomnych, okaleczonych,
spuchniętych, parszywych, owrzodzonych. Nie będziecie takich zwierząt
składać na ołtarzu na ofiarę spalaną dla Pana.
23
Cielca albo barana
niekształtnego lub niewyrośniętego możesz złożyć jako ofiarę dobrowolną, ale
jako ofiara ślubowana nie będzie on przyjęty.
24
Zwierzęcia, które ma jądra
zgniecione, starte, wyrwane albo wycięte, nie będziecie składać w ofierze
Panu i nie będziecie takich rzeczy robić w waszym kraju.
25
Także nie
będziecie przyjmowali takich zwierząt od cudzoziemca i nie będziecie ich
ofiarowali jako pokarm dla Boga waszego, bo ten brak jest w nich skazą i
dlatego nie będą przyjęte na waszą korzyść”.

Dodatek: upomnienie końcowe

26
Potem Pan powiedział do Mojżesza:
27
“Jeżeli urodzi ci się cielę,
jagnię lub koźlę, to będzie ono przez siedem dni przy matce. Zaczynając od
ósmego dnia i dalej, będzie ono przyjęte jako dar spalany dla Pana.
28
Nie
będziecie tego samego dnia zabijać krowy albo owcy razem z jej małym.
29

Kiedy będziecie składać dla Pana ofiarę dziękczynną, składajcie ją tak, aby
była przyjęta.
30
Tego samego dnia będzie spożyta. Nie będziecie z niej nic
zostawiać aż do rana. Ja jestem Pan!

31
Będziecie strzec moich przykazań i wykonywać je! Ja jestem Pan!
32

Nie będziecie bezcześcić mojego świętego imienia. Okazuję moją świętość
pośród Izraelitów. Ja jestem Pan, który was uświęca,
33
który wyprowadził
was z ziemi egipskiej, abym był waszym Bogiem. Ja jestem Pan!”

Zostaw wpis